In de Richtlijnen goede voeding 2015 zet de Gezondheidsraad op een rij welke voedingsmiddelen en voedingspatronen leiden tot gezondheidswinst. Daartoe is de wetenschappelijke kennis over de relatie tussen voeding en chronische ziekten systematisch beoor­deeld. In hoeverre eet en drinkt Nederland volgens deze richtlijnen? Meer details staan op de websitepagina's van de afzonderlijke voedingsmiddelengroepen.  

Volwassenen 18-79 jaar

De Gezondheidsraad beveelt voor een aantal voedingsmiddelengroepen aan dat de consumptie wordt verhoogd, voor andere dat de consumptie wordt gehandhaafd, vervangen of beperkt. In onderstaande tabel   en figuren zijn de gemiddelden en percentages voor deze productgroepen samengevat. Meer details staan op de websitepagina's van de afzonderlijke voedingsmiddelengroepen.

Richtlijn Voedingsmiddelengroep uit de Richtlijnen goede voeding

Volwassenen
18-79 jaar

Mannen 
18-79 jaar

Vrouwen
18-79 jaar

 verhogen Aandeel plantaardig eiwit van totaal eiwit (gem. %) 42 42 42
 verhogen   Groente (gem. g/dag)  165 163 167
 verhogen  Fruit (gem. g/dag)  130 122 137
 verhogen  Vis (% 1 keer/ week)  30 31 29
 verhogen  Ongezouten noten en zaden (gem. g/dag)  5 6 5
 verhogen  Peulvruchten (aantal dagen/week)  0,5 0,5 0,4
 verhogen  Bruin en volkoren brood en graanproducten (gem. g/dag)  100 115 84
 verhogen  Thee (gem. g/dag)  259 188 330
 verhogen  Gebruik van supplementen met vitamine D gedurende het hele jaar (%) 50+ vrouwen en 70+ mannen:
35
70+ mannen:
25
50+ vrouwen:
37
 handhaven  Zuivel (gem. g/dag)  329 366 292
 vervangen * Aandeel zachte vetten en plantaardige oliën van totaal vetten en oliën  (gem. % van gebruikers) 84 84 84
 vervangen * Aandeel bruin en volkoren van totaal brood en graanproducten (gem. % van gebruikers)  54 52 55
 vervangen * Aandeel kookkoffie van totaal koffie (gem. % van gebruikers)  5 3 6
 beperken  Rood en/of bewerkt vlees (gem. g/dag)  69 85 54
 beperken  Suikerhoudende dranken (incl. zuivel, gem. g/dag)  185 210 161
 beperken   Alcoholhoudende dranken (% >1glas/dag)  52 61 43
 beperken  Supplementgebruik (excl vitamine D door 50+ vrouwen en 70+ mannen) (%) 55 43 68

*  De richtlijn geeft aan om een groter aandeel bruin en volkoren brood en graanproducten, een groter aandeel zachte vetten en  een kleiner aandeel ongefilterde koffie (hier is alleen kookkoffie weergegeven) te consumeren. 

Percentage dat voldoet aan richtlijnen

Sla de grafiek Percentage volwassenen dat richtlijn volgt over en ga naar de datatabel

De mate waarin richtlijnen worden gevolgd door Nederlandse volwassenen varieert van 10-50% tussen productgroepen.

  • De best gevolgde richtlijnen zijn die voor volkoren producten en alcohol. Ongeveer de helft van de volwassenen eet dagelijks ten minste 90 gram bruin brood, volkorenbrood of andere volkorenproducten of drinkt niet meer dan 1 glas alcohol per dag.
  • Ongeveer 30% van de volwassenen voldoet aan de richtlijn om dagelijks minstens 200 gram groente te eten en één keer per week vis te eten.
  • De richtlijnen die het minst opgevolgd worden zijn die voor ongezouten noten, fruit en thee. 10% van de volwassenen at 15 gram ongezouten noten en zaden per dag. Ongeveer 20% houdt zich aan de richtlijn om minimaal 3 koppen thee per dag te drinken en ongeveer 20% eet dagelijks minimaal 200 gram fruit.
  • Het advies om vitamine D-supplementen te gebruiken wordt door ruim een derde van de vrouwen boven de 50 jaar en een kwart van de mannen boven de 70 jaar opgevolgd.

Het aandeel plantaardig eiwit van totaal eiwit is 43%. Het streven is dat dit op lange termijn 60% wordt.
Kinderen drinken meer glazen suikerhoudende dranken (circa 2 glazen/dag) dan volwassenen (bijna 1 glas/dag). Hiervoor wordt aanbevolen om er zo min mogelijk van te drinken. Hoger opgeleiden eten meer groente en fruit en minder rood en/of bewerkt vlees.

Kinderen 1-17 jaar

In onderstaande tabel  zijn de gemiddelden en percentages voor kinderen samengevat. De hoeveelheden genoemd in de Richtlijnen goede voeding zijn niet altijd van toepassing op kinderen.  Daarom zijn deze details niet terug te vinden op de afzonderlijke voedingsmiddelenpagina's.

Richtlijn Voedingsmiddelengroep uit de Richtlijnen goede voeding

Kinderen
1-17 jaar

 Jongens
1-17 jaar

 Meisjes
1-17 jaar

 verhogen Aandeel plantaardig eiwit van totaal eiwit (gem. %) 46 45 47
 verhogen  Groente (gem. g/dag)  109 108 111
 verhogen  Fruit (gem. g/dag)  142 142 142
 verhogen  Vis (% 1 keer per week)  25 27 24
 verhogen  Ongezouten noten (gem. g/dag)  1 1 1
 verhogen  Peulvruchten (aantal dagen/week)  0,3 0,3 0,4
 verhogen  Bruin en volkoren brood en graanproducten (gem. g/dag)  94 104 82
 verhogen  Thee (gem. g/dag)  71 57 85
 verhogen  Gebruik van supplementen met vitamine D gedurende het hele jaar  (% kinderen van 1-3 jaar) 1-3 jaar: 
65
1-3 jaar:
61
1-3 jaar: 
67
 handhaven Zuivel (gem. g/dag)

324

343 306
 vervangen  Aandeel zachte vetten en plantaardige oliën van totaal vetten en oliën (gem. % van gebruikers) 87 87 87
 vervangen  Aandeel bruin en volkoren van totaal brood en graanproducten (gem. % gebruikers)  52 53 51
 vervangen  Aandeel gefilterde koffie van totaal koffie (gem. % gebruikers van 12-17 jaar)  12-17 jaar:
7
12-17 jaar:
9
12-17 jaar:
4
 beperken  Rood en/of bewerkt vlees (gem. g/dag)  56 64 49
 beperken   Suikerhoudende dranken (incl. zuivel, gem. g/dag)  420 482 359
 beperken   Alcoholhoudende dranken  (% >1glas/dag)  12-17 jaar:
11
12-17 jaar:
10
12-17 jaar:
13
 beperken  Supplementgebruik (excl. vitamine D door kinderen van 1-3 jaar; %) 44 44 43