In het kort

Richtlijnen

Het gebruik van voedingsstofsupplementen is niet nodig, behalve voor mensen die tot een specifieke groepen behoren waarvoor een suppletieadvies geldt.

Consumptie

Icoon van vrouw

Van vrouwen vanaf 50 jaar gebruikt

45%

supplementen met vitamine D

Verschillen

Icoon van man

Van mannen vanaf 70 jaar gebruikt

24%

supplementen met vitamine D

% volgt richtlijn

Van de volwassenen gebruikt

43%

voedingsupplementen

Voor volwassenen is de aanbeveling aan 50+ vrouwen en 70+ mannen om extra vitamine D te gebruiken.

Consumptie naar geslacht

Geslacht-freq

Sla de grafiek Percentage dat vitamine-D-supplementen gebruikt, naar geslacht over en ga naar de datatabel

45% van de Nederlandse vrouwen van 50 jaar en ouder en 24% van de mannen van 70 jaar en ouder gebruikt een supplement met vitamine D. In de zomermaanden is dit respectievelijk 34% en 18%.

Leeftijd en geslacht-freq alle supplementen

Sla de grafiek Percentage volwassenen dat voedingsstofsupplementen gebruikt over en ga naar de datatabel

Voedingssupplementen worden door ruim 43% van de volwassenen gebruikt.  Dit gebruik is hoger bij de vrouwen dan bij de mannen.

Consumptie naar leeftijd

Leeftijd en geslacht-freq

Sla de grafiek Percentage dat vitamine D-supplementen gebruikt naar leeftijd over en ga naar de datatabel

Vrouwen van 50-69 jaar gebruiken vaker een supplement met vitamine D dan vrouwen van 70 jaar en ouder, zowel in de winter als gedurende de rest van het jaar.

Leeftijd en geslacht-freq alle supplementen

Sla de grafiek Percentage volwassenen dat voedingsstofsupplementen gebruikt over en ga naar de datatabel

Voedingssupplementen worden door ruim 43% van de volwassenen gebruikt.  Bij mannen is dit gebruik vrijwel gelijk in alle leeftijdsgroepen. Bij vrouwen neemt dit gebruik toe met de leeftijd. Voor de oudste groep is dit gebruik weer iets lager. 

Consumptie naar gewichtsklasse

BMI en geslacht-freq

Sla de grafiek Percentage dat vitamine-D-supplementen gebruikt naar gewichtsklasse over en ga naar de datatabel

Er is geen verschil naar gewichtsklasse in het percentage 50+ vrouwen dat vitamine D bevattende supplementen gebruikt (winter: ca 48%; rest van het jaar: ca 35%). NB Van 70+ mannen is geen bmi bekend omdat geen gegevens van lengte bekend zijn.

Bmi en geslacht-freq alle supplementen

Sla de grafiek Percentage volwassenen dat voedingsstofsupplementen gebruikt naar gewichtsklasse over en ga naar de datatabel

Voedingssupplementen worden door ruim 43% van de volwassenen gebruikt.  Het gebruik is iets hoger bij de volwassenen met normaal gewicht/ondergewicht.

Consumptie naar opleiding

Opleiding en geslacht-freq

Sla de grafiek Percentage dat vitamine-D-supplementen gebruikt naar opleiding over en ga naar de datatabel

Hoogopgeleide 70+ mannen gebruiken vaker een supplement met vitamine D dan laag opgeleide mannen, zowel in de winter als in de rest van het jaar. Dit geldt ook voor 50+ vrouwen, hoewel de verschillen naar opleiding daar minder groot zijn.

opleiding en geslacht-freq alle supplementen

Sla de grafiek Percentage volwassenen dat voedingsstofsupplementen gebruikt naar opleiding over en ga naar de datatabel

Voedingssupplementen worden door ruim 43% van de volwassenen gebruikt.  Het gebruik is hoger bij hoger opgeleide volwassenen dan bij lager opgeleiden.  

Consumptie naar regio

Regio en geslacht-freq

Sla de grafiek Percentage dat vitamine-D-supplementen gebruikt, naar regio en geslacht over en ga naar de datatabel

In het westen is het percentage 70+ mannen (31%) dat in de winter een voedingssupplement met vitamine D gebruikt hoger dan in de andere regio's. De laagste percentages komen in de winter voor vrouwen voor in het noorden (34%) en voor mannen in het zuiden (12%). Voor de overige regio's zijn er voor 50+ vrouwen nauwelijks regionale verschillen in wintergebruik van vitamine-D-supplementen (41-49%). Gebruik in de rest van het jaar geeft dezelfde percentuele verhoudingen als in de winter.

Leeftijd en geslacht-freq alle supplementen

Sla de grafiek Percentage volwassenen dat voedingsstofsupplementen gebruikt naar regio over en ga naar de datatabel

Voedingssupplementen worden door ruim 43% van de volwassenen gebruikt.  Dit gebruik verschilt niet zoveel naar regio.

Consumptie naar stedelijkheid

Stedelijkheid en geslacht-freq

Sla de grafiek Percentage dat vitamine-D-supplementen gebruikt naar stedelijkheid en geslacht over en ga naar de datatabel

50+ vrouwen in laag en sterk stedelijke gebieden gebruiken in de winter vaker een supplement met vitamine D dan vrouwen in matig stedelijke gebieden. In de rest van het jaar zijn er wel meer gebruikers onder vrouwen in een sterk stedelijke omgeving. 70+ mannen  uit weinig stedelijke gebieden gebruiken in de winter minder vaak een vitamine-D-supplement dan andere mannen. 

Stedelijkheid en geslacht-freq alle supplementen

Sla de grafiek Percentage volwassenen dat voedingsstofsupplementen gebruikt naar stedelijkheid over en ga naar de datatabel

Voedingssupplementen worden door ruim 43% van de volwassenen gebruikt.  Het gebruik is iets hoger in de meer stedelijke gebieden.