Data-analyse

Op basis van de twee voedingsnavragen per persoon is de consumptie geschat. Op deze website worden met name gemiddelden gerapporteerd. Deze maat is niet voor alle doelstellingen geschikt. Zeker bij voedingsmiddelengroepen met een niet-normale verdeling. Meer informatie over de verdeling van de consumptie en de consumptie op gebruiksdagen is te vinden in gedetailleerde tabellen op RIVM Statline

De bijdrages van een eetmoment of plaats van consumptie van een voedingsmiddelengroep aan de totale consumptie zijn de gemiddelden van de  bijdrages per deelnemer.

Voor de vergelijking met de Richtlijnen goede voeding en de veranderingen hierin, is voor de meeste productgroepen de gebruikelijke consumptie berekend. Hierbij is gebruik gemaakt van het  statistisch modelleringsprogramma SPADE.  Op deze website wordt hiervoor ook de gemiddelden getoond en indien relevant het percentage volwassenen wat aan de richtlijn voldoet. Voor een aantal voedingsmiddelengroepen  (fruit, groente, zuivel, vetten, en graanproducten en thee) wordt de consumptie ook beschreven bij het onderdeel 'voedingsmiddelen'. Deze gemiddelden kunnen een beetje van elkaar verschillen omdat ze  verschillend zijn berekend, op basis van een tweedaags gemiddelde ofwel op basis van modellering van de gebruikelijke inname.  

De voedselconsumptiegegevens van 2019-2021 worden nog gekoppeld aan de gegevens van het Nederlands voedingsstoffenbestand en het Nederlands supplementenbestand om de inname van voedingsstoffen te berekenen. Deze resultaten komen later op deze website beschikbaar.

Alle resultaten zijn gewogen voor socio-demografische factoren, seizoen en dag van de week om zo een representatief beeld te geven voor de Nederlandse bevolking.

Meer informatie

Meer informatie over de data analyses en methode komt binnenkort beschikbaar in het rapport  over VCP 2019-2021.

Gebruikte indelingen

Indeling voedingsmiddelengroepen

De voedingsmiddelen zijn ingedeeld in 18 hoofdgroepen zoals gebruikt in de GloboDiet software.  Deze 18 hoofdgroepen zijn verder uitgesplitst naar meerdere subgroepen.

GloboDiet hoofdgroepen voedingsmiddelen  
Aardappelen Vetten en oliën
Groenten Zoetwaren
Peulvruchten Koek en gebak
Fruit, noten en olijven Niet-alcoholische dranken
Zuivel en zuivelvervangers Alcoholische dranken
Brood, granen, rijst en pasta Sauzen en smaakmakers
Vlees en vleesvervangers Bouillon
Vis, schaal- en schelpdieren Diversen
Eieren Hartige snacks

Indeling leeftijdsgroepen VCP 2019-2021

Leeftijden: een streepje (-) betekent op deze website "tot en met".

Leeftijd en geslacht    
Totale bevolking 1-79 jaar (n=3570) Jongens/Mannen 1-79 jaar (n=1775) Meisjes/Vrouwen 1-79 jaar (n=1795)
Leeftijd in 2 groepen  
1-17 jaar Kinderen (n=1823)
18-79 jaar Volwassenen (n=1747)
Leeftijd en geslacht in 4 groepen    
1-17 jaar Jongens (n=895) Meisjes (n=928)
18-79 jaar Mannen (n=880) Vrouwen (n=867)
Leeftijd en geslacht in 12 groepen    
1-3 jaar Jongens (n=353) Meisjes (n=350)
4-11 jaar Jongens (n=270) Meisjes (n=278)
12-17 jaar Jongens (n=272) Meisjes (n=300)
18 - 50 jaar Mannen (n=318) Vrouwen (n=284)
51-64 jaar Mannen (n=251) Vrouwen (n=287)
65-79 jaar Mannen (n=311) Vrouwen (n=296)
Leeftijd en geslacht in 4 groepen voor trend 2007-2010 2012-2016 2019-2021
1-17 jaar, jongens n=797 n=607 n=442
1-17 jaar, meisjes n=792 n=582 n=466
18-69 jaar, mannen n=1114 n=799 n=695
18-69 jaar, vrouwen n=1116 n=813 n=721
18-69 jaar, totaal n=3819 n=2801 n=2324

Indeling bevolkingsgroepen VCP 2019-2021

Leeftijden: een streepje (-) betekent op deze website "tot en met".

Opleiding*   kinderen en volwassenen kinderen volwassenen
Laag Lager (basis)onderwijs, lager beroepsonderwijs, mavo n=559 n=114 n=445
Midden Havo, vwo, middelbaar beroepsonderwijs n=1251 n=618 n=633
Hoog Hoger beroepsonderwijs, universiteit n=1760 n=1091 n=669

*betreft hoogst genoten opleiding, voor kinderen t/m 17 jaar geldt de hoogst genoten opleiding van een van de ouders/verzorger

Regio   kinderen en volwassenen
Noord Groningen, Friesland, Drenthe  n=385
Oost Gelderland, Overijssel, Flevoland n=780
Zuid Zeeland, Noord-Brabant, Limburg n=820
West Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland n=1606
Stedelijkheid   kinderen en volwassenen
Sterk verstedelijkt Meer dan 1500 adressen per km2 n=1881
Matig verstedelijkt 1000-1500 adressen per km2 n=622
Niet/weinig verstedelijkt Minder dan 1000 adressen per km2 n=1067

Indeling plaats en eetmoment
 

Plaats  
Thuis Thuis/vrienden/familie/gastouder/oppas
School/werk School/kinderopvang/werk (niet in restaurant)
Restaurant Restaurant/horeca/café
Onderweg/buiten Onderweg (fiets, auto, trein e.d.)/ buiten (straat, markt, park e.d.)
Overig Sportaccommodatie/winkel/kerk/overig
Eetmoment  
Ontbijt                     Ontbijt
Lunch Lunch (kan ook warme maaltijd zijn)
Avondmaaltijd Avondmaaltijd (kan ook broodmaaltijd zijn)
Tussendoor Voor het ontbijt, in de loop van de ochtend/middag/avond en nacht