Data-analyse

Consumptie 
Op basis van de twee meetdagen per persoon is de consumptie geschat. Op deze website worden gemiddelden gerapporteerd, tenzij anders vermeld. De gemiddelde consumptie of inname is niet voor alle doelstellingen geschikt. Zeker bij voedingsmiddelengroepen met een niet-normale verdeling. Meer informatie over de verdeling van de consumptie en de consumptie op gebruiksdagen is te vinden in gedetailleerde tabellen op RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Statline. 

Richtlijnen goede voeding
Voor de vergelijking met de Richtlijnen goede voeding is voor de meeste productgroepen en de voedingsstoffen de gebruikelijke consumptie berekend. Hierbij is gebruik gemaakt van het statistisch modelleringsprogramma SPADE.  Op deze website worden hiervoor de gemiddelden getoond en indien relevant het percentage volwassenen dat aan de richtlijn voldoet. Voor een aantal voedingsmiddelengroepen (fruit, groente, zuivel, vetten, en graanproducten en thee) wordt de consumptie zowel beschreven bij het onderdeel 'voedingsmiddelen', als bij het onderdeel ‘vergelijking met de richtlijnen’. Deze gemiddelden kunnen van elkaar verschillen omdat ze anders berekend zijn; op basis van een tweedaags gemiddelde ofwel op basis van modellering van de gebruikelijke inname door middel van SPADE.

Voedingsstoffen
De inname van voedingsstoffen is berekend door de voedselconsumptiegegevens van 2019-2021 te koppelen aan de gegevens aan het Nederlands voedingsstoffenbestand (NEVO-online versie 2021, RIVM, Bilthoven) en het Nederlands supplementenbestand (NES 2020), RIVM, Bilthoven). Voor deze VCP is NEVO-online 2021 aangevuld met extra codes. Er is een overzicht beschikbaar welke NEVO-codes zijn gebruikt binnen de verschillende productgroepen.
De gebruikelijke inname van voedingsstoffen is ook berekend met behulp van het statistisch modelleringsprogramma SPADE. De innames zijn vergeleken met de normen van de Gezondheidsraad en EFSA. Deze normen vertellen hoeveel voedingsstoffen nodig zijn om het lichaam te voorzien van de juiste hoeveelheid voedingsstoffen en om goed te kunnen functioneren. De totale inname van natrium is geschat met een statistisch model, waarbij gebruik is gemaakt van verschillende aannames. Deze inname vraagt om bevestiging in urineonderzoek. De cijfers moeten gezien worden als een indicatie. Zie voor meer informatie hierover op de onderwerpenpagina over  zout.
Er  bestaan verschillende soorten voedingsnormen: de gemiddelde behoefte (GB), de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH), de adequate inname (AI) en de aanvaardbare bovengrens (UL). De manier van beoordelen verschilt naar de soort norm. Soms kan er geen uitspraak worden gedaan over de adequaatheid van de inname, bijvoorbeeld als de mediane inname lager is dan de AI. 
De resultaten van de voedselconsumptiepeilingen geven een indicatie of de inname van  bepaalde voedingsstoffen te hoog of te laag is. Er is vervolgonderzoek nodig om te beoordelen of dit ook echt het geval is, zoals voedingsstatusonderzoek of onderzoek naar klinische effecten.

Eetmoment, plaats en bronnen
De bijdrages van een eetmoment of plaats van consumptie van een voedingsmiddelengroep aan de totale consumptie zijn de gemiddelden van de bijdrages per deelnemer, op de dagen dat een voedingsmiddelengroep geconsumeerd is. Hierin zijn alleen de deelnemers meegenomen die op de meetdagen iets van deze voedingsmiddelengroep hebben gegeten. De bijdrages van voedingsmiddelengroepen aan de inname van voedingsstoffen en de bijdrages van een eetmoment of plaats van consumptie van een voedingstof aan de totale inname van een voedingstof is op eenzelfde manier berekend.

Veranderingen
Voor de veranderingen zijn de resultaten van 7-69-jarigen van  VCP 2019-2021 vergeleken met resultaten van de VCP 2012-2016 en VCP 2007-2010. Deze vergelijking is gebaseerd op 7-69-jarigen, omdat in VCP 2007-2010 geen gegevens zijn van de jongste en oudste leeftijdsgroepen. Voor voedingsstoffen wordt  de verandering in de totale inname uit voedingsmiddelen en supplementen gekeken.

Weging
Alle resultaten zijn gewogen voor socio-demografische factoren, seizoen en dag van de week om zo een representatief beeld te geven van de Nederlandse bevolking.

Meer informatie
Meer informatie over de verdeling van de consumptie en de consumptie op gebruiksdagen  is te vinden in gedetailleerde tabellen op RIVM Statline.  Meer informatie over de data- analyses en methode is te vinden in het rapport over VCP 2019-2021

Gebruikte indelingen

De voedingsmiddelen zijn ingedeeld in 18 hoofdgroepen zoals gebruikt in de GloboDiet software.  Deze 18 hoofdgroepen zijn verder uitgesplitst naar meerdere subgroepen. Maaltijden en gerechten (recepten) zijn in de dataverwerking opgesplitst naar ingrediënten (gerapporteerd als voedingsmiddelen).

GloboDiet hoofdgroepen voedingsmiddelen GloboDiet hoofdgroepen voedingsmiddelen (vervolg)
Aardappelen Vetten en oliën
Groenten Zoetwaren
Peulvruchten Koek en gebak
Fruit, noten en olijven Niet-alcoholische dranken
Zuivel en zuivelvervangers Alcoholische dranken
Brood, granen, rijst en pasta Sauzen en smaakmakers
Vlees en vleesvervangers Bouillon
Vis, schaal- en schelpdieren Diversen
Eieren Hartige snacks

Download overzicht voedingsmiddelengroepen en -subgroepen

Download voedingsmiddelengroepen en -subgroepen: food classification 2019-2021

Leeftijden: een streepje (-) betekent op deze website "tot en met".

Totale bevolking

Leeftijd Mannen en vrouwen Jongens/Mannen  Meisjes/Vrouwen
1-79 jaar n=3570 n=1775 n=1795

Leeftijd in 2 groepen 

Leeftijd Mannen en vrouwen
1-17 jaar (kinderen) n=1823
19-79 jaar (volwassenen) n=1747

Leeftijd en geslacht in 4 groepen

Leeftijd Jongens/mannen Meisjes/vrouwen
1-17 jaar (kinderen) n=895 n=928
18-79 jaar  (volwassenen) n=880 n=867

Leeftijd en geslacht in 12 groepen 

Leeftijd Jongens/Mannen Meisjes/Vrouwen
1-3 jaar  n=353 n=350
4-11 jaar n=270 n=278
12-17 jaar  n=272 n=300
18-50 jaar  n=318 n=284
51-64 jaar  n=251 n=287
65-79 jaar  n=311 n=296

Leeftijd en geslacht in 4 groepen voor trend

 

Leeftijd en geslacht

 

 2007-2010

 

2012-2016 

 2019-2021

1-17 jaar, jongens n=797 n=607 n=442
1-17 jaar, meisjes n=792 n=582 n=466
18-69 jaar, mannen n=1114 n=799 n=695
18-69 jaar, vrouwen n=1116 n=813 n=721
1-69 jaar, totaal n=3819 n=2801 n=2324

Leeftijden: een streepje (-) betekent op deze website "tot en met".

Opleiding* Definitie

Kinderen en

volwassenen

(1-79 jaar)

Kinderen

(1-17 jaar) 

Volwassenen

(18-79 jaar)

Laag Lager (basis)onderwijs, lager beroepsonderwijs, mavo n=559 n=114 n=445
Midden Havo, vwo, middelbaar beroepsonderwijs n=1251 n=618 n=633
Hoog Hoger beroepsonderwijs, universiteit n=1760 n=1091 n=669

*betreft hoogst genoten opleiding, voor kinderen t/m 17 jaar geldt de hoogst genoten opleiding van een van de ouders/verzorger

Plaats Definitie
Thuis Thuis/vrienden/familie/gastouder/oppas
School/werk School/kinderopvang/werk (niet in restaurant)
Restaurant Restaurant/horeca/café
Onderweg/buiten Onderweg (fiets, auto, trein e.d.)/ buiten (straat, markt, park e.d.)
Overig Sportaccommodatie/winkel/kerk/overig
Eetmoment Definitie
Ontbijt                     Ontbijt
Lunch Lunch (kan ook warme maaltijd zijn)
Avondmaaltijd Avondmaaltijd (kan ook broodmaaltijd zijn)
Tussendoor Voor het ontbijt, in de loop van de ochtend/middag/avond en nacht