Vragen of suggesties

Heeft u vragen of suggesties over ‘Wat eet Nederland, de voedselconsumptiepeiling’?
St
uur dan een e-mail naar het onderzoeksteam: vcp@rivm.nl.

 

Wilt u de dataset gebruiken? Ga naar de webpagina datasets.

 

Meer informatie over andere onderzoeken van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vindt u op de website www.rivm.nl.