In het kort

Richtlijnen


Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag.

Consumptie

Van de volwassenen drinkt  

Icoon alcoholische dranken

27%

geen alcohol 

% volgt richtlijn


Een kwart van de alcoholdrinkers drinkt minder dan 1 glas per dag

Verschillen

 

Meer vrouwen dan mannen volgen de richtlijn

Consumptie naar geslacht

Geslacht-freq

Sla de grafiek Percentage dat geen of niet meer dan 1 glas alcohol per dag drinkt, naar geslacht over en ga naar de datatabel

47% van de Nederlandse volwassenen geeft aan geen alcoholhoudende dranken te drinken of niet meer dan 1 glas per dag. Dit percentage is hoger bij vrouwen (57%) dan bij mannen (37%).

Consumptie naar leeftijd

Leeftijd en geslacht-freq

Sla de grafiek Percentage dat geen of niet meer dan 1 glas alcohol per dag drinkt, naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

Ongeveer een derde van de mannen en de helft van de vrouwen geeft aan geen alcoholhoudende dranken te drinken of niet meer dan 1 glas per dag. Onder 31-50-jarige mannen (44%) en vrouwen van 31-50 en 71-79 jaar (61%) jaar is dit percentage hoger.

Consumptie naar gewichtsklasse

BMI-freq

Sla de grafiek Percentage dat geen of niet meer dan 1 glas alcohol per dag drinkt, naar gewichtsklasse over en ga naar de datatabel

Meer volwassenen met overgewicht/obesitas (51%)  geven aan geen of niet meer dan 1 glas alcohol per dag te drinken. Dit percentage is hoger voor vrouwen met overgewicht (63%), dan voor mannen met overgewicht (39%).

BMI en geslacht-freq

Sla de grafiek % dat geen of niet meer dan 1 glas alcohol per dag drinkt, naar gewichtsklasse en geslacht over en ga naar de datatabel

Meer volwassenen met overgewicht/obesitas (51%)  geven aan geen of niet meer dan 1 glas alcohol per dag te drinken. Dit percentage is hoger voor vrouwen met overgewicht (63%), dan voor mannen met overgewicht (39%).

Consumptie naar opleiding

Opleiding-freq

Sla de grafiek Percentage dat geen of niet meer dan 1 glas alcohol per dag drinkt, naar opleiding over en ga naar de datatabel

Meer laagopgeleide volwassenen (54%) geven vaker aan geen of niet meer dan 1 glas alcohol per dag te drinken dan hoogopgeleide volwassenen (41%).

Opleiding en geslacht-freq

Sla de grafiek Percentage dat geen of niet meer dan 1 glas alcohol per dag drinkt, naar opleiding en geslacht over en ga naar de datatabel

Meer laagopgeleide volwassenen (54%) geven aan geen of niet meer dan 1 glas alcohol per dag te drinken dan hoogopgeleide volwassenen (41%).

Consumptie naar regio

Regio-freq

Sla de grafiek Percentage dat geen of niet meer dan 1 glas alcohol per dag drinkt, naar regio over en ga naar de datatabel

Het percentage volwassenen dat aangeeft geen of niet meer dan 1 glas alcohol per dag te drinken is in het zuiden (44%) lager dan in het oosten (50%).

Regio en geslacht-freq

Sla de grafiek Percentage dat geen of niet meer dan 1 glas alcohol per dag drinkt, naar regio en geslacht over en ga naar de datatabel

Het percentage volwassenen dat aangeeft geen of niet meer dan 1 glas alcohol per dag te drinken is in het zuiden (44%) lager dan in het oosten (50%).

Consumptie naar stedelijkheid

Stedelijkheid-freq

Sla de grafiek Percentage dat geen of niet meer dan 1 glas alcohol per dag drinkt, naar stedelijkheid over en ga naar de datatabel

Naar mate van stedelijkheid zijn er geen verschillen in het percentage dat aangeeft geen of niet meer dan 1 glas alcohol per dag te drinken. Voor vrouwen ligt dit percentage rond 58%, voor mannen rond 32%.

Stedelijkheid en geslacht-freq

Sla de grafiek Percentage dat geen of niet meer dan 1 glas alcohol per dag drinkt, naar stedelijkheid en geslacht over en ga naar de datatabel

Naar mate van stedelijkheid zijn er geen verschillen in het percentage dat aangeeft geen of niet meer dan 1 glas alcohol per dag te drinken. Voor vrouwen ligt dit percentage rond 58%, voor mannen rond 32%.