Op deze pagina staat een overzicht van publicaties naar aanleiding van VCP 2019-2021 en van eerdere VCP's. In het onderdeel Methodiek VCP staan links naar publicaties over de methode en producten die gebruikt zijn in de VCP, zoals GloboDiet en de voedingsnormen.

VCP 2019-2021 (1-79 jaar)

Rapporten

Artikelen

Memo's

Aanvullende tabellen

Rapporten

Factsheets

Video's

Webinar

 • Op 26 november 2020 organiseerden het Voedingscentrum en het RIVM een webinar over de eet- en drinkgewoonten van Nederlanders volgens de Schijf van Vijf. Terugkijken van deze webinar kan via deze link.

Memo's

Artikelen

Rapporten

Artikelen

Factsheet

Aanvullende tabellen

 Rapporten

Artikelen

Memo's

Aanvullende tabellen

 Rapporten

Artikelen 

 • Zo eten peuters en kleuters in Nederland. Resultaten van de Voedselconsumptiepeiling onder jonge kinderen. CTM van Rossum, H Brants, E Buurma-Rethans, H Fransen, M Niekerk , M Ocké. Voeding Nu. 2008, 10(4):13-6.
 • Updated folate data in the Dutch Food Composition Database and implications for intake estimates. S Westenbrink, M Jansen-van der Vliet and C van Rossum, Food Nutr Res. 2012, 56.

Aanvullende tabellen

Rapporten

 • Resultaten van de voedselconsumptiepeiling 2003. RIVM-rapport 350030002. TNO-rapport V6000. Hulshof KFAM et al. Bilthoven: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu , 2004.
 • Voedselconsumptiepeiling 2003. Samenvatting werkwijze en evaluatie. RIVM-rapport 350030003. TNO-rapportnr V5999/01. Ocké MC et al. Bilthoven: RIVM, 2004.
 • Zo eten jongvolwassenen in Nederland. Resultaten van de Voedselconsumptiepeiling 2003. Ocké MC, Hulshof KFAM, Breedveld BC (red). Den Haag: Voedingscentrum, 2004.

Artikelen

 • Voeding van de gezonde volwassene. De Boer EJ,  Ocké MC, Van Rossum CTM. Informatorium voor Voeding en Diëtetiek. 2009.
 • The Dutch national food consumption survey – 2003. Methodological issues. Ocké MC, Hulshof KFAM, van Rossum CTM. Arch Public Health 2005. 63, 227-241.
 • Voedselconsumptiepeiling 2003: onderzoek bij jongvolwassen Nederlanders. Focus op macrovoedingsstoffen. Hulshof KFAM, Ocké MC. Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk. 2005, 30, 185-191.
 • Zo eten jongvolwassenen in Nederland. Ocké M, Hulshof K. Voeding Nu. 2004,  6(10), 16-9. 
 • Snackconsumptie in kaart gebracht. Hoe snacken jongvolwassenen? SW van den Berg, EJM Buurma-Rethans, MC Ocké, Jolanda MA Boer, RIVM, Bilthoven. Voeding nu. 2011, 13(11/12), 22-24.

Aanvullende tabellen

Rapporten  

Zie voor een volledig overzicht van de TNO rapporten over de voedselconsumptiepeilingen vóór 2003: https://repository.tno.nl/islandora/search/voedselconsumptiepeilingen.


Artikelen /hoofdstukken  

 • De voedselconsumptie en de voedingsstofinname. In: Ons eten gemeten. Van Kreijl CF en Knaap AGAC (red). RIVM-rapport 270555007. Ocké MC, Hulshof KFAM. Bilthoven: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), 2004; 66-75.
 • Prevalentie van risicofactoren in Nederland en andere Europese landen. In: Gezondheid op koers? Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002. Bohn Stafleu Van Loghum. Bilthoven: RIVM, 2002.
 • Changes in the diet in The Netherlands: 1987-88 to 1992. Löwik MRH et al. Int J. Food Sci Nutr. 1998;49:S1-S64.
 • Exogene determinanten. Leefstijl: Voeding. In: Maas IAM, Gijsen R, Lobbezoo IE, Poos MJJC (eds): Volksgezondheid Toekomst Verkenningen 1997. I De gezondheidstoestand: een actualisering. Löwik MRH, Seidell JC, Hermus RJJ, Hulshof KFAM. Elsevier/De tijdstroom, 1997, 675-683. 
 • Adequacy of the diet in the Netherlands in 1987-1988 (Dutch Nutrition Surveillance System).  Löwik MRH et al. Int J Food Sci Nutr. 1994;45(suppl 1):S1-S63.
 • The Dutch National Food Consumption Survey: design, methods and first results. Hulshof KFAM, van Staveren WA. Food Policy 1991;16:257-260. 
 • Socio-economic status, dietary intake and 10 y trends: the Dutch National Food Consumption Survey. Hulshof KF et al. Eur J Clin Nutr. 2003; 57(1): 128-37.

Rapporten/artikelen

Voedingspeilingssysteem in Europa en Nederland

GloboDiet (voorheen EPIC-Soft ©IARC) 

Gebruikte bronnen

Vernieuwing methode