In het kort

richtlijn


Richtlijn:
Vervang ongefilterde door gefilterde koffie

icoon voor kopje

gemiddelde


Van de totale koffieconsumptie is gemiddeld 

5%

kookkoffie

% richtlijn

Aandeel kookkoffie is voor vrouwen hoger dan voor mannen

icoon man & vrouw

3%     |       6%

Bij koffie is relevant op welke manier deze is bereid: met een filter gezet of niet. Filterkoffie en koffie van koffiepads vallen in de categorie gefilterde koffie, net als oploskoffie en automatenkoffie op basis van vloeibaar koffieconcentraat. Ongefilterde koffie komt voor in de vorm van kookkoffie, cafetière koffie, Griekse koffie en Turkse koffie. Espresso en koffie uit koffieautomaten waarin de koffie vers gezet wordt kunnen zowel in de categorie ongefilterde als gefilterde koffie vallen. Of de koffie uit een autoamaat wel of niet gefilterd is, weet een gebruiker vaak niet.

In de Voedselconsumptiepeiling is in de algemene vragenlijst nagevraagd hoeveel koffie de volwassenen gewoonlijk drinken. Daarna is gevraagd hoeveel van die koppen bestaan uit kookkoffie, cafetière koffie, Griekse koffie en Turkse koffie.  Eventueel gebruik van ongefilterde espresso of koffie uit automaten is onbekend. 

Consumptie naar geslacht

Geslacht-ratio

Sla de grafiek Aandeel kookkoffie in totale koffieconsumptie van de koffiedrinkers, naar geslacht over en ga naar de datatabel

Van de koffie die wordt gedronken is voor volwassenen gemiddeld 5% kookkoffie. Het aandeel kookkoffie van de totale koffie consumptie is hoger voor vrouwen (6%) dan voor mannen (3%).

Consumptie naar leeftijd

Leeftijd-ratio

Sla de grafiek Aandeel kookkoffie in totale koffieconsumptie van de koffiedrinkers, naar leeftijd over en ga naar de datatabel

Onder volwassenen is er vrijwel geen verschil in het aandeel kookkoffie van de totale koffieconsumptie tussen leeftijdsgroepen. Het varieert voor volwassenen tussen 3% en 6%.

Leeftijd en geslacht-ratio

Sla de grafiek Aandeel kookkoffie in totale koffieconsumptie van de koffiedrinkers, naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

Onder volwassenen is er vrijwel geen verschil in het aandeel kookkoffie van de totale koffieconsumptie tussen leeftijdsgroepen. Het varieert voor volwassenen tussen 3% en 6%.

Consumptie naar opleiding

Opleiding-ratio

Sla de grafiek Aandeel kookkoffie in totale koffieconsumptie van de koffiedrinkers, naar opleiding over en ga naar de datatabel

Het aandeel kookkoffie van de totale koffieconsumptie is onder volwassenen vrijwel gelijk naar opleidingsniveau. Het varieert voor volwassenen tussen 4% en 7%.

Opleiding en geslacht-ratio

Sla de grafiek Aandeel kookkoffie in totale koffieconsumptie van de koffiedrinkers, naar opleiding en geslacht over en ga naar de datatabel

Het aandeel kookkoffie van de totale koffieconsumptie is onder volwassenen vrijwel gelijk naar opleidingsniveau. Het varieert voor volwassenen tussen 4% en 7%.