Op onderliggende pagina's worden de resultaten over de consumptie van voedingsmiddelen getoond. Er wordt ingegaan op de hoeveelheid voor verschillende bevolkingsgroepen. Ook zijn er gegevens over de plaats en het moment van consumptie en hoe de consumptie zich verhoudt tot de richtlijnen. Daarnaast is er informatie over de verandering in voedingsmiddelenconsumptie in de afgelopen jaren.

Voedingsmiddelen

Wat eet en drinkt  Nederland?

  • Consumptie van voedingsmiddelen 
  • Plaats van consumptie
  • Consumptie naar eetmoment

Richtlijnen

Hoe gezond eten Nederlanders?

  • Vergelijking met de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad

Veranderingen

Is het voedingspatroon veranderd?

  • Vergelijking met vorige voedselconsumptiepeilingen

Voedingsstoffen

Wat is de inname van energie en  voedingsstoffen in Nederland?

  • Deze resultaten worden later in 2023 verwacht.