In het kort

Richtlijnen

Eet dagelijks ten minste 90 gram bruin brood, volkorenbrood of andere volkorenproducten. Vervang geraffineerde graanproducten door volkorenproducten.

Consumptie

Volwassenen eten gemiddeld

199 g/dag

brood en graanproducten

Verschillen

Van de volwassenen eet

47%

ten minste 90 g bruin of volkorenproducten

% volgt richtlijn


Meer mannen dan vrouwen voldoen aan de richtlijn van 90 g volkorenproducten

Consumptie naar geslacht

Geslacht-gram

Sla de grafiek Consumptie van brood en graanproducten naar geslacht over en ga naar de datatabel

Nederlandse volwassenen eten gemiddeld 199 gram brood en graanproducten per dag, waarvan 93 gram bruin en volkoren producten. Mannen eten meer brood en graanproducten (231 g/dag, waarvan 106 gram bruin of volkoren) dan vrouwen (167 g/dag, waarvan 80 gram bruin of volkoren). 47% van de volwassenen eet ten minste 90 gram bruin en volkoren brood en graanproducten per dag. Dit percentage is hoger bij mannen (58%) dan bij vrouwen (36%).

Geslacht-%

Sla de grafiek % met een consumptie van ten minste 90 gram bruin en volkoren producten/dag, naar geslacht over en ga naar de datatabel

Nederlandse volwassenen eten gemiddeld 199 gram brood en graanproducten per dag, waarvan 93 gram bruin en volkoren producten. Mannen eten meer brood en graanproducten (231 g/dag, waarvan 106 gram bruin of volkoren) dan vrouwen (167 g/dag, warvan 80 gram bruin of volkoren). 47% van de volwassenen eet ten minste 90 gram bruin en volkoren brood en graanproducten per dag. Dit percentage is hoger bij mannen (58%) dan bij vrouwen (36%).

gemiddeld percentage volkoren

Sla de grafiek % bruin en volkoren van de totale consumptie brood en graanproducten naar geslacht over en ga naar de datatabel

Van de consumptie brood en graanproducten bestaat gemiddeld ongeveer de helft uit bruin of volkoren producten.

Consumptie naar leeftijd

Leeftijd en geslacht-gram

Sla de grafiek Consumptie van brood en graanproducten naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

Ouderen eten gemiddeld minder brood en graanproducten (159 g/dag, waarvan 94 gram bruin of volkoren) dan jongvolwassenen (217 g/dag, waarvan 86 gram bruin of volkoren). Het percentage dat ten minste 90 gram bruin en volkoren brood en graanproducten eet is hoger bij ouderen (48 %) vergeleken met jongvolwassenen (42%).

Leeftijd en geslacht-%

Sla de grafiek % dat ten minste 90 g bruin en volkoren producten/dag eet, naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

Ouderen eten gemiddeld meer brood en graanproducten (159 g/dag, waarvan 94 gram bruin of volkoren) dan jongvolwassenen (217 g/dag, waarvan 86 gram bruin of volkoren). Ook het percentage dat ten minste 90 gram bruin en volkoren brood en graanproducten eet is hoger bij ouderen (48 %) vergeleken met jongvolwassenen (42%).

gemiddeld percentage volkoren

Sla de grafiek % bruin en volkoren van de totale consumptie brood en graanproducten naar geslacht en leeftijd over en ga naar de datatabel

Van de consumptie brood en graanproducten bestaat gemiddeld ongeveer de helft uit bruin of volkoren producten. Het percentage volkorenproducten ligt lager bij jongvolwassenen (19-30 jaar) dan bij ouderen (71-79 jaar).

 

Consumptie naar gewichtsklasse

BMI-gram

Sla de grafiek Consumptie van brood en graanproducten naar gewichtsklasse over en ga naar de datatabel

Volwassenen met overgewicht/obesitas eten gemiddeld minder brood en graanproducten (190 g/dag, waarvan 100 gram bruin of volkoren producten) dan volwassenen met normaal of ondergewicht (220 g/dag, waarvan 89 gram bruin of volkoren producten). Het percentage mannen dat ten minste 90 gram bruin of volkoren brood en graanproducten per dag eet is hoger bij mannen met normaal of ondergewicht dan voor mannen met overgewicht/obesitas.

BMI-%

Sla de grafiek % met een consumptie ten minste 90 gram bruin en volkoren producten/dag, naar gewichtsklasse over en ga naar de datatabel

Volwassenen met overgewicht/obesitas eten gemiddeld minder brood en graanproducten (190 g/dag, waarvan 100 gram bruin of volkoren producten) dan volwassenen met normaal of ondergewicht (220 g/dag, waarvan 89 gram bruin of volkoren producten). Het percentage mannen dat ten minste 90 gram bruin of volkoren brood en graanproducten per dag eet is hoger bij mannen met normaal of ondergewicht dan voor mannen met overgewicht/obesitas.

BMI en geslacht-gram

Sla de grafiek Consumptie van brood en graanproducten naar gewichtsklasse en geslacht over en ga naar de datatabel

Volwassenen met overgewicht/obesitas eten gemiddeld minder brood en graanproducten (190 g/dag, waarvan 100 gram bruin of volkoren producten) dan volwassenen met normaal of ondergewicht (220 g/dag, waarvan 89 gram bruin of volkoren producten). Het percentage mannen dat ten minste 90 gram bruin of volkoren brood en graanproducten per dag eet is hoger bij mannen met normaal of ondergewicht dan voor mannen met overgewicht/obesitas.

BMI en geslacht-%

Sla de grafiek % dat ten minste 90 gram bruin en volkoren producten/dag eet, naar gewichtsklasse en geslacht over en ga naar de datatabel

Volwassenen met overgewicht/obesitas eten gemiddeld minder brood en graanproducten (190 g/dag, waarvan 100 gram bruin of volkoren producten) dan volwassenen met normaal of ondergewicht (220 g/dag, waarvan 89 gram bruin of volkoren producten). Het percentage mannen dat ten minste 90 gram bruin of volkoren brood en graanproducten per dag eet is hoger bij mannen met normaal of ondergewicht dan voor mannen met overgewicht/obesitas.

Consumptie naar opleiding

Opleiding-gram

Sla de grafiek Consumptie van brood en graanproducten naar opleiding over en ga naar de datatabel

Hoogopgeleide volwassenen eten gemiddeld meer brood en graanproducten (210 g/dag, waarvan 120 gram bruin of volkoren) dan laagopgeleide volwassenen (184 g/dag, waarvan 84 gram bruin of volkoren). Het percentage mannen dat ten minste 90 gram bruin en volkoren brood en graanproducten per dag eet is, is hoger voor hoogopgeleide mannen (70%) dan voor laagopgeleide mannen (42%). Tussen hoog- en laagopgeleide vrouwen zijn geen verschillen te zien. 

Opleiding-%

Sla de grafiek % met een consumptie van ten minste 90 gram bruin en volkoren producten/dag, naar opleiding over en ga naar de datatabel

Hoogopgeleide volwassenen eten gemiddeld meer brood en graanproducten (210 g/dag, waarvan 120 gram bruin of volkoren) dan laagopgeleide volwassenen (184 g/dag, waarvan 84 gram bruin of volkoren). Het percentage mannen dat ten minste 90 gram bruin en volkoren brood en graanproducten per dag eet is, is hoger voor hoogopgeleide mannen (70%) dan voor laagopgeleide mannen (42%). Tussen hoog- en laagopgeleide vrouwen zijn geen verschillen te zien. 

Opleiding en geslacht-gram

Sla de grafiek Consumptie van brood en graanproducten naar opleiding en geslacht over en ga naar de datatabel

Hoogopgeleide volwassenen eten gemiddeld meer brood en graanproducten (210 g/dag, waarvan 120 gram bruin of volkoren) dan laagopgeleide volwassenen (184 g/dag, waarvan 84 gram bruin of volkoren). Het percentage mannen dat ten minste 90 gram bruin en volkoren brood en graanproducten per dag eet is, is hoger voor hoogopgeleide mannen (70%) dan voor laagopgeleide mannen (42%). Tussen hoog- en laagopgeleide vrouwen zijn geen verschillen te zien. 

Opleiding en geslacht-%

Sla de grafiek % dat ten minste 90 gram bruin en volkoren producten/dag eet, naar opleiding en geslacht over en ga naar de datatabel

Hoogopgeleide volwassenen eten gemiddeld meer brood en graanproducten (210 g/dag, waarvan 120 gram bruin of volkoren) dan laagopgeleide volwassenen (184 g/dag, waarvan 84 gram bruin of volkoren). Het percentage mannen dat ten minste 90 gram bruin en volkoren brood en graanproducten per dag eet is, is hoger voor hoogopgeleide mannen (70%) dan voor laagopgeleide mannen (42%). Tussen hoog- en laagopgeleide vrouwen zijn geen verschillen te zien. 

Consumptie naar regio

Regio-gram

Sla de grafiek Consumptie van brood en graanproducten naar regio over en ga naar de datatabel

Inwoners van alle regio's eten vrijwel evenveel brood en graanproducten. De gemiddelde consumptie in Nederland is 199 g/dag. Het percentage dat ten minste 90 gram bruin en volkoren brood en graanproducten per dag eet, verschilt niet naar regio.

Regio-%

Sla de grafiek % met een consumptie van ten minste 90 gram bruin en volkoren producten/dag, naar regio over en ga naar de datatabel

Inwoners van alle regio's eten vrijwel evenveel brood en graanproducten. De gemiddelde consumptie in Nederland is 199 g/dag. Het percentage dat ten minste 90 gram bruin en volkoren brood en graanproducten per dag eet, verschilt niet naar regio.

Regio en geslacht-gram

Sla de grafiek Consumptie van brood en graanproducten naar regio en geslacht over en ga naar de datatabel

Inwoners van alle regio's eten vrijwel evenveel brood en graanproducten. De gemiddelde consumptie in Nederland is 199 g/dag. Het percentage dat ten minste 90 gram bruin en volkoren brood en graanproducten per dag eet, verschilt niet naar regio.

Regio en geslacht-%

Sla de grafiek Percentage dat ten minste 90 gram bruin en volkoren producten/dag eet, naar regio en geslacht over en ga naar de datatabel

Inwoners van alle regio's eten vrijwel evenveel brood en graanproducten. De gemiddelde consumptie in Nederland is 199 g/dag.  Het percentage dat ten minste 90 gram bruin en volkoren brood en graanproducten per dag eet, verschilt niet naar regio.

Consumptie naar stedelijkheid

Stedelijkheid-gram

Sla de grafiek Consumptie van brood en graanproducten naar stedelijkheid over en ga naar de datatabel

Inwoners van sterk stedelijke gebieden eten gemiddeld meer brood en graanproducten (203 g/dag) dan inwoners van niet-stedelijke gebieden (193 g/dag). Het percentage volwassenen dat ten minste 90 gram bruin en volkoren brood en graanproducten per dag eet is lager voor inwoners in sterk stedelijke gebieden (43%) dan voor inwoners in niet-stedelijke gebieden (50%).

Stedelijkheid-%

Sla de grafiek Percentage dat ten minste 90 gram bruin en volkoren producten/dag eet, naar stedelijkheid over en ga naar de datatabel

IInwoners van sterk stedelijke gebieden eten gemiddeld meer brood en graanproducten (203 g/dag) dan inwoners van niet-stedelijke gebieden (193 g/dag). Het percentage volwassenen dat ten minste 90 gram bruin en volkoren brood en graanproducten per dag eet is lager voor inwoners in sterk stedelijke gebieden (43%) dan voor inwoners in niet-stedelijke gebieden (50%).

Stedelijkheid en geslacht-gram

Sla de grafiek Consumptie van brood en graanproducten naar stedelijkheid en geslacht over en ga naar de datatabel

Inwoners van sterk stedelijke gebieden eten gemiddeld meer brood en graanproducten (203 g/dag) dan inwoners van niet-stedelijke gebieden (193 g/dag). Het percentage volwassenen dat ten minste 90 gram bruin en volkoren brood en graanproducten per dag eet is lager voor inwoners in sterk stedelijke gebieden (43%) dan voor inwoners in niet-stedelijke gebieden (50%).

Stedelijkheid en geslacht-%

Sla de grafiek % dat ten minste 90 gram bruin en volkoren producten/dag eet, naar stedelijkheid en geslacht over en ga naar de datatabel

Inwoners van sterk stedelijke gebieden eten gemiddeld meer brood en graanproducten (203 g/dag) dan inwoners van niet-stedelijke gebieden (193 g/dag). Het percentage volwassenen dat ten minste 90 gram bruin en volkoren brood en graanproducten per dag eet is lager voor inwoners in sterk stedelijke gebieden (43%) dan voor inwoners in niet-stedelijke gebieden (50%).