Conclusies
  • Wat eten we?
  • Is dit veranderd?
  • Zijn er verschillen binnen de bevolking?
  • Hoe gezond eten we?
         
Achtergrond
  • Onderzoekspopulatie
  • Methodiek
  • Gebruikte indelingen
  • Doel VCP