In het kort

Richtlijnen


Neem enkele porties zuivel per dag, waaronder melk of yoghurt

Consumptie

Volwassenen eten gemiddeld

Icoon zuivelproducten

333 g/dag

zuivel

Verschillen

Van de volwassenen eet

28,9%

ten minste 300 gram melk- of yoghurt(producten)

% volgt richtlijn


In het noorden wordt meer zuivel gegeten, waaronder ook meer melk- of yoghurt (producten), dan in het zuiden

Als aanname voor enkele porties zuivel is uitgegaan van twee porties melk- of yoghurt(producten) à 150 gram.

Consumptie naar geslacht

Geslacht-gram

Sla de grafiek Consumptie van zuivel(producten) naar geslacht over en ga naar de datatabel

Nederlandse volwassenen eten gemiddeld 333 gram zuivel per dag, waarvan 231 gram melk- en yoghurt(producten). Mannen eten meer zuivel (362 g/dag) en melk/yoghurt (243 g/dag) dan vrouwen (303 gram zuivel/dag, waarvan 219 gram melk/yoghurt). De gemiddelde consumptie van zuivel is 2,2 porties per dag, waarvan 1,5 portie melk- en yoghurt(dranken). 29% van de volwassenen eet ten minste 300 gram melk of yoghurt per dag. Dit percentage is hoger bij mannen (33%) dan bij vrouwen (25%).

Geslacht-%

Sla de grafiek Percentage met een consumptie van melk of yoghurt van ten minste 300 g/dag, naar geslacht over en ga naar de datatabel

Nederlandse volwassenen eten gemiddeld 333 gram zuivel per dag, waarvan 231 gram melk- en yoghurt(producten). Mannen eten meer zuivel (362 g/dag) en melk/yoghurt (243 g/dag) dan vrouwen (303 gram zuivel/dag, waarvan 219 gram melk/yoghurt). De gemiddelde consumptie van zuivel is 2,2 porties per dag, waarvan 1,5 portie melk- en yoghurt(dranken). 29% van de volwassenen eet ten minste 300 gram melk of yoghurt per dag. Dit percentage is hoger bij mannen (33%) dan bij vrouwen (25%).

Consumptie naar leeftijd

Leeftijd en geslacht-gram

Sla de grafiek Consumptie van zuivel(producten) naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

Ouderen eten en drinken gemiddeld meer zuivel (348 g/dag) dan jongvolwassenen (325 g/dag). De consumptie van melk- en yoghurt(producten) van ouderen (240 g/dag) verschilt niet met die van jongvolwassenen (229 g/dag). Ook het percentage volwassenen dat ten minste 300 gram melk of yoghurt per dag eet verschilt niet per leeftijd.

Leeftijd en geslacht-%

Sla de grafiek % met een consumptie van melk of yoghurt van ten minste 300 g/dag, naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

Ouderen eten en drinken gemiddeld meer zuivel (348 g/dag) dan jongvolwassenen (325 g/dag). De consumptie van melk- en yoghurt(producten) van ouderen (240 g/dag) verschilt niet met die van jongvolwassenen (229 g/dag). Ook het percentage volwassenen dat ten minste 300 gram melk of yoghurt per dag eet verschilt niet per leeftijd.

Consumptie naar gewichtsklasse

BMI-gram

Sla de grafiek Consumptie van zuivel(producten) naar gewichtsklasse over en ga naar de datatabel

Volwassenen met overgewicht/obesitas eten en drinken gemiddeld evenveel zuivel (337 g/dag, waarvan 232 gram melk- en yoghurt(producten) als volwassenen met een normaal of ondergewicht (330 g/dag, waarvan 235 gram  melk-/yoghurt(producten). Het percentage volwassenen dat ten minste 300 gram melk of yoghurt per dag eet verschilt niet naar gewichtsklasse.

BMI-%

Sla de grafiek Percentage met een consumptie van melk of yoghurt van ten minste 300 g/dag, naar gewichtsklasse over en ga naar de datatabel

Volwassenen met overgewicht/obesitas eten en drinken gemiddeld evenveel zuivel (337 g/dag, waarvan 232 gram melk- en yoghurt(producten) als volwassenen met een normaal of ondergewicht (330 g/dag, waarvan 235 gram  melk-/yoghurt(producten). Het percentage volwassenen dat ten minste 300 gram melk of yoghurt per dag eet verschilt niet naar gewichtsklasse.

BMI en geslacht-gram

Sla de grafiek Consumptie van zuivel(producten) naar gewichtsklasse en geslacht over en ga naar de datatabel

Volwassenen met overgewicht/obesitas eten en drinken gemiddeld evenveel zuivel (337 g/dag, waarvan 232 gram melk- en yoghurt(producten) als volwassenen met een normaal of ondergewicht (330 g/dag, waarvan 235 gram  melk-/yoghurt(producten). Het percentage volwassenen dat ten minste 300 gram melk of yoghurt per dag eet verschilt niet naar gewichtsklasse.

BMI en geslacht-%

Sla de grafiek % met een consumptie van melk of yoghurt van ten minste 300 g/dag, naar gewichtsklasse en geslacht over en ga naar de datatabel

Volwassenen met overgewicht/obesitas eten en drinken gemiddeld evenveel zuivel (337 g/dag, waarvan 232 gram melk- en yoghurt(producten) als volwassenen met een normaal of ondergewicht (330 g/dag, waarvan 235 gram  melk-/yoghurt(producten). Het percentage volwassenen dat ten minste 300 gram melk of yoghurt per dag eet verschilt niet naar gewichtsklasse.

Consumptie naar opleiding

Opleiding-gram

Sla de grafiek Consumptie van zuivel(producten) naar opleiding over en ga naar de datatabel

Hoogopgeleide vrouwen eten en drinken gemiddeld minder zuivel (275 g/dag, waarvan 201 gram melk- en yoghurt(producten)) dan laagopgeleide vrouwen (327 g/dag, waarvan 224 gram melk- en yoghurt(producten)). Tussen hoog- en laagopgeleide mannen zijn geen verschillen te zien. Er is geen verschil in percentage dat ten minste 300 gram melk of yoghurt per dag eet  tussen hoog- en laagopgeleide mannen. Het percentage hoogopgeleide vrouwen dat 300 gram melk of yoghurt eet is lager (19,7%) dan de andere groepen.

Opleiding-%

Sla de grafiek Percentage met een consumptie van melk of yoghurt van ten minste 300 g/dag, naar opleiding over en ga naar de datatabel

Hoogopgeleide vrouwen eten en drinken gemiddeld minder zuivel (275 g/dag, waarvan 201 gram melk- en yoghurt(producten)) dan laagopgeleide vrouwen (327 g/dag, waarvan 224 gram melk- en yoghurt(producten)). Tussen hoog- en laagopgeleide mannen zijn geen verschillen te zien. Er is geen verschil in percentage dat ten minste 300 gram melk of yoghurt per dag eet  tussen hoog- en laagopgeleide mannen. Het percentage hoogopgeleide vrouwen dat 300 gram melk of yoghurt eet is lager (19,7%) dan de andere groepen.

Opleiding en geslacht-gram

Sla de grafiek Consumptie van zuivel(producten) naar opleiding en geslacht over en ga naar de datatabel

Hoogopgeleide vrouwen eten en drinken gemiddeld minder zuivel (275 g/dag, waarvan 201 gram melk- en yoghurt(producten)) dan laagopgeleide vrouwen (327 g/dag, waarvan 224 gram melk- en yoghurt(producten)). Tussen hoog- en laagopgeleide mannen zijn geen verschillen te zien. Er is geen verschil in percentage dat ten minste 300 gram melk of yoghurt per dag eet  tussen hoog- en laagopgeleide mannen. Het percentage hoogopgeleide vrouwen dat 300 gram melk of yoghurt eet is lager (19,7%) dan de andere groepen.

Opleiding en geslacht-%

Sla de grafiek % met een consumptie van melk of yoghurt van ten minste 300 g/dag, naar opleiding en geslacht over en ga naar de datatabel

Hoogopgeleide vrouwen eten en drinken gemiddeld minder zuivel (275 g/dag, waarvan 201 gram melk- en yoghurt(producten)) dan laagopgeleide vrouwen (327 g/dag, waarvan 224 gram melk- en yoghurt(producten)). Tussen hoog- en laagopgeleide mannen zijn geen verschillen te zien. Er is geen verschil in percentage dat ten minste 300 gram melk of yoghurt per dag eet  tussen hoog- en laagopgeleide mannen. Het percentage hoogopgeleide vrouwen dat 300 gram melk of yoghurt eet is lager (19,7%) dan de andere groepen.

Consumptie naar regio

Regio-gram

Sla de grafiek Consumptie van zuivel(producten) naar regio over en ga naar de datatabel

In het noorden wordt meer zuivel (366 g/dag) en in het zuiden minder zuivel (278  g/dag) gegeten en gedronken dan in de overige regio's. De gemiddelde consumptie in Nederland van melk- en yoghurt(producten) is in het noorden (268 g/dag) hoger en in het zuiden (176 g/dag) lager dan in de andere regio's. Ook het percentage volwassenen dat 300 melk of yoghurt per dag eet is in het zuiden lager dan in de andere regio's.

Regio-%

Sla de grafiek Percentage met een consumptie van melk of yoghurt van ten minste 300 g/dag, naar regio over en ga naar de datatabel

In het noorden wordt meer zuivel (366 g/dag) en in het zuiden minder zuivel (278  g/dag) gegeten en gedronken dan in de overige regio's. De gemiddelde consumptie in Nederland van melk- en yoghurt(producten) is in het noorden (268 g/dag) hoger en in het zuiden (176 g/dag) lager dan in de andere regio's. Ook het percentage volwassenen dat 300 melk of yoghurt per dag eet is in het zuiden lager dan in de andere regio's.

Regio en geslacht-gram

Sla de grafiek Consumptie van zuivel(producten) naar regio en geslacht over en ga naar de datatabel

In het noorden wordt meer zuivel (366 g/dag) en in het zuiden minder zuivel (278  g/dag) gegeten en gedronken dan in de overige regio's. De gemiddelde consumptie in Nederland van melk- en yoghurt(producten) is in het noorden (268 g/dag) hoger en in het zuiden (176 g/dag) lager dan in de andere regio's. Ook het percentage volwassenen dat 300 melk of yoghurt per dag eet is in het zuiden lager dan in de andere regio's.

Regio en geslacht-%

Sla de grafiek % met een consumptie van melk of yoghurt van ten minste 300 g/dag, naar regio en geslacht over en ga naar de datatabel

In het noorden wordt meer zuivel (366 g/dag) en in het zuiden minder zuivel (278  g/dag) gegeten en gedronken dan in de overige regio's. De gemiddelde consumptie in Nederland van melk- en yoghurt(producten) is in het noorden (268 g/dag) hoger en in het zuiden (176 g/dag) lager dan in de andere regio's. Ook het percentage volwassenen dat 300 melk of yoghurt per dag eet is in het zuiden lager dan in de andere regio's.

Consumptie naar stedelijkheid

Stedelijkheid-gram

Sla de grafiek Consumptie van zuivel(producten) naar stedelijkheid over en ga naar de datatabel

Inwoners van sterk stedelijke gebieden eten en drinken meer zuivel (331 g/dag) en drinken meer melk- en yoghurt(producten) (237 g/dag) dan inwoners van niet-stedelijke gebieden (zuivel 322 g/dag, melk- en yoghurt(producten) 211 g/dag). Het percentage volwassenen dat 300 melk of yoghurt per dag eet is in niet-stedelijke gebieden lager dan in de andere gebieden.

Stedelijkheid-%

Sla de grafiek Percentage met een consumptie van melk of yoghurt van ten minste 300 g/dag, naar regio over en ga naar de datatabel

Inwoners van sterk stedelijke gebieden eten en drinken meer zuivel (331 g/dag) en drinken meer melk- en yoghurt(producten) (237 g/dag) dan inwoners van niet-stedelijke gebieden (zuivel 322 g/dag, melk- en yoghurt(producten) 211 g/dag). Het percentage volwassenen dat 300 melk of yoghurt per dag eet is in niet-stedelijke gebieden lager dan in de andere gebieden.

Stedelijkheid en geslacht-gram

Sla de grafiek Consumptie van zuivel(producten) naar stedelijkheid en geslacht over en ga naar de datatabel

Inwoners van sterk stedelijke gebieden eten en drinken meer zuivel (331 g/dag) en drinken meer melk- en yoghurt(producten) (237 g/dag) dan inwoners van niet-stedelijke gebieden (zuivel 322 g/dag, melk- en yoghurt(producten) 211 g/dag). Het percentage volwassenen dat 300 melk of yoghurt per dag eet is in niet-stedelijke gebieden lager dan in de andere gebieden.

Stedelijkheid en geslacht-%

Sla de grafiek % met een consumptie van melk of yoghurt van ten minste 300 g/dag, naar regio en geslacht over en ga naar de datatabel

Inwoners van sterk stedelijke gebieden eten en drinken meer zuivel (331 g/dag) en drinken meer melk- en yoghurt(producten) (237 g/dag) dan inwoners van niet-stedelijke gebieden (zuivel 322 g/dag, melk- en yoghurt(producten) 211 g/dag). Het percentage volwassenen dat 300 melk of yoghurt per dag eet is in niet-stedelijke gebieden lager dan in de andere gebieden.