De voedselconsumptiepeiling (VCP) brengt in kaart wat Nederland eet en drinkt. De VCP geeft inzicht in de consumptie van voedingsmiddelen, de inname van voedingsstoffen, de inname van potentieel schadelijke stoffen en in de ontwikkelingen hiervan (veranderingen). 

De meest recente voedselconsumptiepeiling (VCP 2019-2021) is uitgevoerd bij 1- tot 79-jarigen en liep van juni 2019 tot en met juli 2021. Op deze website vindt u de belangrijkste bevindingen van deze peiling. Meer detail is binnenkort ook te vinden in een rapport.