Resultaten van drie voedselconsumptiepeilingen (VCP) in 2007-2010, 2012-2016 en 2019-2021geven inzicht of  het voedingspatroon in Nederland is veranderd. Deze peilingen zijn voor 7-69 jarigen op dezelfde manier uitgevoerd en daarom goed met elkaar te vergelijken.  Hier wordt gekeken naar de consumptie van voedingsmiddelengroepen die in de richtlijnen goede voeding worden genoemd. Het percentage mensen dat aan de bestaande richtlijnen voldoet betreft de leeftijdscategorie 18-69.

Verandering consumptie groente en fruit

Vetrijke producten en vis

Koolhydraat- en vezelrijke producten

Eiwitrijke producten

Dranken

Alcoholhoudende dranken

Voedingsstofsupplementen