In het kort

Richtlijnen


Eet een keer per week vis,
bij voorkeur vette vis

Consumptie

Van de volwassenen eet

Icoon vissen

34%

een keer per week vis

Verschillen

Van de visconsumptie bestaat

Icoon vissen

42%

uit vette vis

% volgt richtlijn


Iets meer mannen dan vrouwen eten een keer per week vis

Vette vis bevat >5 gram vet/100 gram, bij voorbeeld haring, makreel, paling en zalm

Consumptie naar geslacht

Geslacht-freq

Sla de grafiek Percentage dat een of meer keer per week vis eet, naar geslacht over en ga naar de datatabel

Een derde (34%) van de Nederlandse volwassenen geeft aan 1 keer per week vis te eten.

Consumptie naar leeftijd

Leeftijd en geslacht-freq

Sla de grafiek Percentage dat een of meer keer per week vis eet, naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

29-38% van de volwassenen in Nederland geeft aan 1 keer per week vis te eten. Het aandeel vette vis onder gebruikers van vis verschilt nauwelijks naar leeftijd. Voor mannen van 31-50 jaar is dit aandeel het laagst (26%).

Geslacht-vette vis

Sla de grafiek Percentage vette vis van de totale consumptie vis naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

Van de vis die wordt gegeten is gemiddeld 42% vette vis. Dit percentage verschilt naar leeftijd.

Consumptie naar gewichtsklasse

BMI-freq

Sla de grafiek Percentage dat een of meer keer per week vis eet, naar gewichtsklasse over en ga naar de datatabel

Er is geen verschil in het percentage volwassenen met of zonder overgewicht dat aangeeft 1 keer per week vis te eten (34%).

BMI en geslacht-freq

Sla de grafiek Percentage dat een of meer keer per week vis eet, naar gewichtsklasse en geslacht over en ga naar de datatabel

Er is geen verschil in het percentage volwassenen met of zonder overgewicht dat aangeeft 1 keer per week vis te eten (34%).

Consumptie naar opleiding

Opleiding-freq

Sla de grafiek Percentage dat een of meer keer per week vis eet, naar opleiding over en ga naar de datatabel

Er is geen verschil in het percentage hoogopgeleide en laagopgeleide volwassenen die aangeven 1 keer per week vis te eten.

Opleiding en geslacht-freq

Sla de grafiek Percentage dat een of meer keer per week vis eet, naar opleiding en geslacht over en ga naar de datatabel

Er is geen verschil in het percentage hoogopgeleide en laagopgeleide volwassenen die aangeven 1 keer per week vis te eten.

Consumptie naar regio

Regio-freq

Sla de grafiek Percentage dat een of meer keer per week vis eet, naar regio over en ga naar de datatabel

Het percentage volwassenen dat aangeeft 1 keer per week vis te eten is het laagst in het zuiden (30%). Tussen de andere regio's zijn geen verschillen.

Regio en geslacht-freq

Sla de grafiek Percentage dat een of meer keer per week vis eet, naar regio en geslacht over en ga naar de datatabel

Het percentage volwassenen dat aangeeft 1 keer per week vis te eten is het laagst in het zuiden (30%). Tussen de andere regio's zijn geen verschillen.

Consumptie naar stedelijkheid

Stedelijkheid-freq

Sla de grafiek Percentage dat een of meer keer per week vis eet, naar stedelijkheid over en ga naar de datatabel

Er is naar mate van stedelijkheid gemiddeld geen verschil in het percentage Nederlandse volwassenen dat aangeeft 1 keer per week vis te eten. Meer mannen (40%) die wonen in een omgeving met gemiddelde mate van stedelijkheid eten 1 keer per week vis dan vrouwen en dan in andere wijken. 

Stedelijkheid en geslacht-freq

Sla de grafiek Percentage dat een of meer keer per week vis eet, naar stedelijkheid en geslacht over en ga naar de datatabel

Er is naar mate van stedelijkheid gemiddeld geen verschil in het percentage Nederlandse volwassenen dat aangeeft 1 keer per week vis te eten. Meer mannen (40%) die wonen in een omgeving met gemiddelde mate van stedelijkheid eten 1 keer per week vis dan vrouwen en dan in andere wijken.