In het kort

Richtlijnen


Eet een keer per week vis,
bij voorkeur vette vis

Consumptie

Van de volwassenen eet

Icoon vissen

34%

een keer per week vis

Verschillen

Van de visconsumptie bestaat

Icoon vissen

42%

uit vette vis

% volgt richtlijn


Iets meer mannen dan vrouwen eten een keer per week vis

Vette vis bevat >5 gram vet/100 gram, bij voorbeeld haring, makreel, paling en zalm

Consumptie naar geslacht

Geslacht-freq

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Een derde (34%) van de Nederlandse volwassenen geeft aan 1 keer per week vis te eten.

Geslacht-vette vis

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Van de vis die wordt gegeten is gemiddeld 42% vette vis.

Consumptie naar leeftijd

Leeftijd en geslacht-freq

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

29-38% van de volwassenen in Nederland geeft aan 1 keer per week vis te eten. Het aandeel vette vis onder gebruikers van vis verschilt nauwelijks naar leeftijd. Voor mannen van 31-50 jaar is dit aandeel het laagst (26%).

Geslacht-vette vis

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Van de vis die wordt gegeten is gemiddeld 42% vette vis. Dit percentage verschilt naar leeftijd.

Consumptie naar gewichtsklasse

BMI-freq

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Er is geen verschil in het percentage volwassenen met of zonder overgewicht dat aangeeft 1 keer per week vis te eten (34%).

BMI en geslacht-freq

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Er is geen verschil in het percentage volwassenen met of zonder overgewicht dat aangeeft 1 keer per week vis te eten (34%).

Consumptie naar opleiding

Opleiding-freq

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Er is geen verschil in het percentage hoogopgeleide en laagopgeleide volwassenen die aangeven 1 keer per week vis te eten.

Opleiding en geslacht-freq

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Er is geen verschil in het percentage hoogopgeleide en laagopgeleide volwassenen die aangeven 1 keer per week vis te eten.

Consumptie naar regio

Regio-freq

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Het percentage volwassenen dat aangeeft 1 keer per week vis te eten is het laagst in het zuiden (30%). Tussen de andere regio's zijn geen verschillen.

Regio en geslacht-freq

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Het percentage volwassenen dat aangeeft 1 keer per week vis te eten is het laagst in het zuiden (30%). Tussen de andere regio's zijn geen verschillen.

Consumptie naar stedelijkheid

Stedelijkheid-freq

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Er is naar mate van stedelijkheid gemiddeld geen verschil in het percentage Nederlandse volwassenen dat aangeeft 1 keer per week vis te eten. Meer mannen (40%) die wonen in een omgeving met gemiddelde mate van stedelijkheid eten 1 keer per week vis dan vrouwen en dan in andere wijken. 

Stedelijkheid en geslacht-freq

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Er is naar mate van stedelijkheid gemiddeld geen verschil in het percentage Nederlandse volwassenen dat aangeeft 1 keer per week vis te eten. Meer mannen (40%) die wonen in een omgeving met gemiddelde mate van stedelijkheid eten 1 keer per week vis dan vrouwen en dan in andere wijken.