Toelichting

Het voedingspatroon van Nederlanders zal niet alle jaren hetzelfde zijn. De laatste drie voedselconsumptiepeilingen (VCP) zijn voor de meeste onderwerpen dezelfde manier uitgevoerd. Daarom kunnen die gegevens naast elkaar gezet worden. We vergelijken de jaren 2007-2010 en 2012-2016 met 2019-2021, voor mensen vanaf 7 jaar tot en met 69 jaar.

Op deze pagina staan gegevens over het gebruik van supplementen. In de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad staat dat voor de algemene bevolking het gebruik van voedingsstofsupplementen niet nodig is. Maar sommige groepen mensen hebben wel baat bij inname van bepaalde supplementen. Zo hebben vrouwen die zwanger willen worden extra foliumzuur nodig (rond de conceptie) en hebben veganisten extra vitamine B12 nodig. Er zijn ook bevolkingsgroepen die extra vitamine D nodig hebben. Het gaat om jonge kinderen, zwangere vrouwen, vrouwen vanaf 50 jaar, mannen vanaf 70 jaar en mensen met een donkere huid, mensen die lichaamsbedekkende kleding dragen of mensen die weinig buiten komen. Mensen uit risicogroepen die weinig of geen zuivel gebruiken, hebben een combinatie van vitamine D en calcium nodig. Niet alle kenmerken van genoemde groepen zijn bekend voor de deelnemers van de Voedselconsumptiepeiling. Op deze websitepagina staan daarom beperkte gegevens over het volgen van de richtlijn.

Van drie peilingen is bekend welk percentage  van de bevolking voedingssupplementen gebruikte in het jaar voordat de deelnemers de vragenlijst invulden. Daarnaast is voor de peiling van 2012-2016  en 2019-2021 bekend welk percentage van de vrouwen vanaf 50 jaar en mannen vanaf 70 jaar hebben aangegeven of ze  in de winter en/of rest van het jaar supplementen met vitamine D  gebruikten. 

Gebruik van voedingssupplementen

Percentage dat voedingssupplementen gebruikt

Sla de grafiek Percentage dat voedingssupplementen gebruikt over en ga naar de datatabel
Het gebruik van voedingssupplementen is voor 7-69 jarigen de afgelopen jaren eerst vrijwel gelijk gebleven en daarna gestegen.  In 2007-2010 was dit 44%, in 2012-2016 was dit 42% en in 2019-2021 was dit 54%.

Supplementen met vitamine D

man-vrouw -%

Sla de grafiek Percentage dat een supplement met vitamine D gebruikt, in de winter en de rest van het jaar over en ga naar de datatabel
Het gebruik van supplementen met vitamine D in de winter en de rest van het jaar is voor 50+ vrouwen en 70+ mannen vergeleken met  2012-2016 vrijwel gelijk gebleven.