Toelichting

De gemiddelde voedselconsumptie van Nederlanders kan per jaar verschillen. De laatste drie voedselconsumptiepeilingen (VCP) zijn op dezelfde manier uitgevoerd. Deze drie peilingen kunnen zo goed met elkaar worden vergeleken. We vergelijken de peilingen uit de jaren 2007-2010, 2012-2016 en 2019-2021. De consumptie wordt vergeleken bij mensen van 7-69 jaar. Het percentage mensen dat aan de bestaande richtlijnen voldoet betreft de leeftijdscategorie 18-69.

Op deze pagina staan gegevens over groente en fruit. Tot de groep groente behoren zowel verse groente als diepvries en groenteconserven.
Tot de groep fruit behoren vers fruit, diepvries en fruitconserven, inclusief compote en knijpfruit. Noten en olijven vallen hier niet onder.

Groente

Consumptie van groente

Sla de grafiek Consumptie van groente over en ga naar de datatabel
De gemiddelde consumptie van groente is voor 7-69 jarigen de afgelopen jaren eerst vrijwel gelijk gebleven en daarna gestegen. De totale stijging is 27%. In 2007-2010 was dit 128 g/dag, in 2012-2016 was dit 135 g/dag en in 2019-2021 was dit 163 g/dag. 

% richtlijn groente

Sla de grafiek Percentage dat richtlijn groente volgt over en ga naar de datatabel
Het percentage volwassenen dat tenminste 200 gram groente per dag eet is de afgelopen jaren eerst vrijwel gelijk gebleven en daarna gestegen. In 2007-2010 was dit 12% en in 2019-2021 was dit 29%. 

Fruit

Consumptie van fruit

Sla de grafiek Consumptie van fruit over en ga naar de datatabel
De gemiddelde consumptie van fruit is voor 7-69 jarigen de afgelopen jaren met 25% gestegen. In 2007-2010 was dit 103 g/dag, in 2012-2016 was dit 117g/dag en in 2019-2021 was dit 129 g/dag.

% richtlijn fruit

Sla de grafiek Percentage dat richtlijn fruit volgt over en ga naar de datatabel
Het percentage volwassenen dat tenminste 200 gram fruit per dag eet is de afgelopen jaren gestegen. In 2007-2010 was dit 12%, in 2012-2016 was dit 15% en in 2019-2021 was dit 18%. De stijging is vooral te zien bij mannen.