Resultaten van drie voedselconsumptiepeilingen (VCP) in 2007-2010, 2012-2016 en 2019-2021geven inzicht of  het voedingspatroon in Nederland is veranderd. Deze peilingen zijn voor 7-69 jarigen op dezelfde manier uitgevoerd en daarom goed met elkaar te vergelijken.  Hier wordt gekeken naar de consumptie van voedingsmiddelengroepen die in de richtlijnen goede voeding worden genoemd. Het percentage mensen dat aan de bestaande richtlijnen voldoet betreft de leeftijdscategorie 18-69 jaar.

Kinderen en volwassenen 7-69 jaar

2019-2021 vs 2007-2010

Sla de grafiek VCP 2019-2021 versus VCP 2007-2010 over en ga naar de datatabel

Voor veel onderdelen van de voedingsrichtlijnen is de inname in de periode 2007-2010 tot 2019-2021 gunstig veranderd. 

  • De consumptie van ongezouten noten, fruit, groente, en thee is meer dan 20% gestegen. Voor deze voedingsmiddelengroepen wordt een stijging aanbevolen.
  • Voor rood en bewerkt vlees en suikerhoudende dranken is de consumptie met meer dan 20% gedaald. Dit is ook conform het advies van de Richtlijnen goede voeding.

De consumptie van zuivelproducten is 10% gedaald sinds 2007-2010, terwijl de Gezondheidsraad in 2015 adviseerde om de inname op hetzelfde niveau te houden. De laatste jaren (sinds 2012-2016) is de inname wel gelijk gebleven.

Er zijn enkele mogelijk ongunstige veranderingen. Er zijn minder mensen die een keer per week vis eten. Het gebruik van voedingssupplementen is toegenomen waar dat niet aanbevolen was.

*= Stijging is meer dan 50%

2012-2016 vs 2007-2010

Sla de grafiek VCP 2012-2016 versus VCP 2007-2010 over en ga naar de datatabel

Voor veel onderdelen van de voedingsrichtlijnen is de inname in de periode 2007-2010 tot 2019-2021 gunstig veranderd. 

  • De consumptie van ongezouten noten, fruit, groente, en thee is meer dan 20% gestegen. Voor deze voedingsmiddelengroepen wordt een stijging aanbevolen.
  • Voor rood en bewerkt vlees en suikerhoudende dranken is de consumptie met meer dan 20% gedaald. Dit is ook conform het advies van de Richtlijnen goede voeding.

De consumptie van zuivelproducten is 10% gedaald sinds 2007-2010, terwijl de Gezondheidsraad in 2015 adviseerde om de inname op hetzelfde niveau te houden. De laatste jaren (sinds 2012-2016) is de inname wel gelijk gebleven.

Er zijn enkele mogelijk ongunstige veranderingen. Er zijn minder mensen die een keer per week vis eten. Het gebruik van voedingssupplementen is toegenomen waar dat niet aanbevolen was.

*= Stijging is meer dan 50%

2019-2021 vs 2012-2016

Sla de grafiek VCP 2019-2021 versus VCP 2012-2016 over en ga naar de datatabel

Voor veel onderdelen van de voedingsrichtlijnen is de inname in de periode 2007-2010 tot 2019-2021 gunstig veranderd. 

  • De consumptie van ongezouten noten, fruit, groente, en thee is meer dan 20% gestegen. Voor deze voedingsmiddelengroepen wordt een stijging aanbevolen.
  • Voor rood en bewerkt vlees en suikerhoudende dranken is de consumptie met meer dan 20% gedaald. Dit is ook conform het advies van de Richtlijnen goede voeding.

De consumptie van zuivelproducten is 10% gedaald sinds 2007-2010, terwijl de Gezondheidsraad in 2015 adviseerde om de inname op hetzelfde niveau te houden. De laatste jaren (sinds 2012-2016) is de inname wel gelijk gebleven.

Er zijn enkele mogelijk ongunstige veranderingen. Er zijn minder mensen die een keer per week vis eten. Het gebruik van voedingssupplementen is toegenomen waar dat niet aanbevolen was.

*= Stijging is meer dan 50%

Richtlijn Voedingsmiddelengroep uit de Richtlijnen goede voeding 2007-2010 2012-2016 2019-2021
verhogen  Ongezouten noten en zaden (g/dag)  0 3 5
verhogen  Peulvruchten (aantal dagen/week)  0,2 0,3 0,4
verhogen  Thee (g/dag)  190 237 242
verhogen Groente (g/dag)  128 135 163
verhogen Fruit (g/dag)  103 117 129
verhogen Plantaardig eiwit (% van totaal eiwit) 40 41 43
verhogen Bruin en volkoren brood en graanproducten (g/dag)  99 102 102
verhogen Vis (% 1 keer per week)  32 33 28
vervangen Aandeel zachte vetten en plantaardige oliën van totaal vetten en oliën (gem. % van gebruikers)  82 85 85
vervangen Aandeel bruin en volkoren van totaal brood en graanproducten (gem. % van gebruikers) 52 51 52
handhaven  Zuivel (g/dag)  386 346 333
beperken  Voedingsstofsupplementen (%) 44 42 54
beperken  Alcoholhoudende dranken (drinkt meer dan 1 glas per dag ; 18-69 jaar) 53 53 52
beperken Rood en/of bewerkt vlees (g/dag)  92 83 73
beperken Suikerhoudende dranken (g/dag)  363 382 240

 

Volwassenen 18-69 jaar