Toelichting

Het voedingspatroon van Nederlanders zal niet alle jaren hetzelfde zijn. De laatste drie voedselconsumptiepeilingen (VCP) zijn op dezelfde manier uitgevoerd. Daarom kunnen die gegevens naast elkaar gezet worden. We vergelijken de jaren 2007-2010 en 2012-2016 met 2019-2021, voor mensen vanaf 7 jaar tot en met 69 jaar. 

Op deze pagina staan gegevens over alcoholische dranken.

Tot de groep Alcoholhoudende dranken behoren alle dranken die alcohol bevatten, zoals bier, wijn, likeur, sterke drank en cocktails.

In Nederland worden via de Leefstijlmonitor gegevens op het gebied van leefstijl-gerelateerde thema’s, zoals roken, alcohol- en drugsgebruik, bewegen en voeding verzameld. De Leefstijlmonitor bestaat uit meerdere bronnen verzameld door samenwerkende partijen. We rapporteren hier de inname van alcohol op basis van de VCP. Echter voor alcoholgebruik is de Gezondheidsenquête en voor de jeugd PEIL/HBSC aangewezen als de bron voor het (jaarlijkse) kerncijfer over dit thema in Nederland.

Alcoholhoudende dranken

geen en niet meer dan 1 glas (opgesplitst)-%

Sla de grafiek Percentage dat geen of niet meer dan 1 glas alcohol per dag drinkt, naar geslacht over en ga naar de datatabel

Het percentage vrouwen en mannen dat geen alcohol drinkt of niet meer dan 1 glas per dag  drinkt is vrijwel gelijk gebleven in de afgelopen jaren.  Wel is het percentage vrouwen dat geen alcohol drinkt gedaald tussen 2007-2010 (40%) en 2019-2021 (33%). En is het percentage mannen dat 1 glas alcohol per dag of minder drinkt gestegen tussen 2007-2012 (13%) en 2012-2016 (20%). In 2019-2021 was dit percentage vergelijkbaar met dat in 2007-2010.
* In 2007-2010 zijn volwassenen 19-79 jaar en in 2012-2016 en 2019-2021 zijn volwassenen 18-79 jaar.