Toelichting

De gemiddelde voedselconsumptie van Nederlanders kan per jaar verschillen. De laatste drie voedselconsumptiepeilingen (VCP) zijn op dezelfde manier uitgevoerd. Deze drie peilingen kunnen zo goed met elkaar worden vergeleken. We vergelijken de peilingen uit de jaren 2007-2010, 2012-2016 en 2019-2021. De consumptie wordt vergeleken bij mensen van 7-69 jaar. Het percentage mensen dat aan de bestaande richtlijnen voldoet betreft de leeftijdscategorie 18-69.

Op deze pagina staan gegevens over vetten en oliën en vis. Tot de groep zachte vetten behoren de vetten die bij kamertemperartuur zacht zijn: vetten voor op brood in een kuipje, vloeibare margarine/bak-en-braadvet/frituurvet en plantaardige oliën in fles.
In de Voedselconsumptiepeiling is in de algemene vragenlijst nagevraagd hoe vaak de deelnemers vis eten. Schaal en schelpdieren zijn hierbij ook meegeteld.

Zachte vetten en plantaardige oliën

Ratio zachte vetten

Sla de grafiek Aandeel zachte vetten en plantaardige oliën van totaal vetten en oliën over en ga naar de datatabel
Het aandeel zachte vetten en plantaardige oliën van totaal vetten en oliën is voor 7-69 jarigen de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven. In 2007-2010 was dit 82%, in 2012-2016 was dit 85% en in 2019-2021 was dit ook 85%.

Vis

1x per week vis

Sla de grafiek Percentage dat 1x per week vis eet over en ga naar de datatabel
Het percentage 7-69 jarigen dat 1 keer per week vis eet is de afgelopen jaren eerst vrijwel gelijk gebleven en daarna gedaald. In 2007-2010 was dit 32%, in 2012-2016 was dit 33% en in 2019-2021 was dit 28%.