In het kort

Conclusie 1

De gemiddelde inname van natrium uit voedingsmiddelen en toegevoegd zout lijkt te zijn gedaald

Conclusie 3

Er worden bij vrouwen meer hoge innames door magnesiumsupplementen gezien

Toelichting natrium en jodium

De totale inname van natrium en jodium zijn geschat met een statistisch model, waarbij gebruik is gemaakt van verschillende aannames. Deze inname vraagt om bevestiging in urineonderzoek. De cijfers moeten gezien worden als een indicatie. Zie voor meer informatie hierover op de onderwerpenpagina over zout.

Veranderingen in inname van mineralen

De gemiddelde totale innames van mineralen (uit voedingsmiddelen en voedingssupplementen en evt . toegevoegd zout) door 7-69 jarigen gemeten in VCP 2019-2021 zijn vergeleken met de innames van vorige peilingen in 2012-2016 en 2007-2010. Verschillen tussen de peilingen zijn uitgedrukt in procentuele veranderingen ten opzichte van de voorgaande peilingen. Veranderingen van gemiddeld meer dan 1% daling of stijging per jaar zijn beoordeeld als relevant. Dit komt neer op een verschil van 6% of meer tussen de achtereenvolgende peilingen. 

In de onderstaande figuren worden alleen statistisch significante én relevante verschillen getoond. Als een kolom voor een voedingsstof leeg is, dan wil dat zeggen dat er mogelijk wel een verschil was, maar niet relevant en/of significant. Onderaan deze website-pagina staan tabellen met meer detail over de veranderingen.

Natrium

Sla de grafiek Procentuele verandering in natrium over en ga naar de datatabel

Vergeleken met de vorige meting van de voedselconsumptie in 2012-2016 lijkt de inname van natrium door 7-69 jarigen afgenomen. De daling in de inname van natrium ten opzichte van de vorige peiling wordt gezien bij de jongens, mannen en vrouwen. Voor meisjes is dit een kleiner verschil. Vanwege de net iets andere navraagmethode, is de inname van natrium niet vergeleken met de gegevens uit 2007-2010. In het figuur worden alleen statistisch significante én relevante verschillen getoond.

NB de innames van natrium moeten worden gezien als een indicatie.

Koper

Sla de grafiek Procentuele verandering in koper over en ga naar de datatabel

Voor koper zien we een stijging, met name in de periode van 2012-2016 ten opzichte van 2007-2010. Deze stijging wordt gezien bij de jongens, miejses, mannen en vrouwen. De verandering in de inname van koper is in de periode van 2012-2016 tot 2019-2021 alleen significant voor mannen. In het figuur worden alleen statistisch significante én relevante verschillen getoond. 

Van de overige mineralen zijn de innames voor de totale bevolking vrijwel gelijk gebleven. Zie voor meer informatie de tabel "Inname mineralen voor 3 VCP's (7-69 jarigen)" op deze pagina. Wel zien we dat vergeleken met de vorige peiling de inname van magnesium bij vrouwen toegenomen is. De inname van calcium, fosfor en kalium door meisjes en dat van calcium door jongens is in de periode van 2007-2012 tot 2012-2016 afgenomen. Zie tabel "Inname mineralen voor 3 VCP's (7-69 jarigen naar leeftijd en geslacht)" op deze pagina voor deze informatie.

Veranderingen in innames van mineralen - tabellen

In deze tabellen staan de resultaten van jongens, meisjes, mannen en vrouwen in de leeftijd van 7-69 jaar gemeten in VCP 2019-2021 ten opzichte van de vorige peilingen in 2007-2010 en 2012-2016. Verschillen tussen de peilingen zijn uitgedrukt in procentuele veranderingen in de totale gemiddelde inname uit voedingsmiddelen en voedingssupplementen ten opzichte van de voorgaande peilingen. In de tabellen is in de kolom "Sign. " aangegeven of de procentuele verschillen statistisch significant en relevant zijn. * geeft aan of de verschillen statistisch significant zijn. Veranderingen van gemiddeld meer dan 1% daling of stijging per jaar zijn beoordeeld als relevant. Dit is aangegeven met een ˟. Dus *˟ geeft aan significant en relevant.

Inname mineralen voor 3 VCP's (7-69 jarigen)

Mineraal 2007-2010 Gem. (95%-BI) 2012-2016 Gem. (95%-BI) 2019-2021 Gem. (95%-BI) % Verschil 2019-2021 vs 2012-2016 Sign. % Verschil 2019-2021 vs 2007-2010 Sign. % Verschil 2012-2016 vs 2007-2012 Sign.

Inname mineralen voor 3 VCP's (7-69 jarigen naar leeftijd en geslacht)

Mineraal Leefijd Geslacht 2007-2010 Gem. (95%-BI) 2012-2016 Gem. (95%-BI) 2019-2021 Gem. (95%-BI) % Verschil 2019-2021 vs 2012-2016 Sign. % Verschil 2019-2021 vs 2007-2010 Sign. % Verschil 2012-2016 vs 2007-2010 Sign.

Veranderingen in evaluatie mineralen

De beoordeling van de inname van mineralen voor 7-69-jarigen in VCP 2019-2021 is vergeleken met de beoordeling van de inname in VCP 2007-2010 en VCP 2012-2016. Zie de onderstaande tabel met de details.

De veranderingen in de mineralen leiden nauwelijks tot een andere evaluatie van de inname. Wel is het percentage van de volwassenen met een hoge inname van natrium gedaald. Verder is het percentage vrouwen met een hoge inname van magnesium uit supplementen toegenomen vergeleken met de vorige peiling (6% in 2019-2021 versus 1% in 2007-2010). 
Het percentage volwassenen met een hoge zinkinname is gestegen vergeleken met de peiling in 2007-2010. Verder worden er meer lage innames van calcium door jongvolwassen vrouwen van 18-24 jaar gezien in vergelijking met de peiling in 2007-2010.

Evaluatie mineralen voor 3 VCP's (7-69 jarigen naar leeftijd en geslacht)

Mineraal Leefijd Geslacht 2007-2010 2012-2016 2019-2021