In het kort

Conclusie 1

icoon voor zout

De inname van zout uit voedingsmiddelen en keukenzout is

6,6 g/dag

(excl. keukenzout ca 5,6 g/dag)

Conclusie 2De inname van zout
lijkt te zijn gedaald

 

Conclusie 3

De belangrijkste bronnen van zout uit voedingsmiddelen (excl. keukenzout) zijn
Brood, granen, rijst en pasta (25%)
Vlees en vleesvervangers (20%)
Zuivel en zuivelvervangers (17%)

Conclusie 4

 

De inname van zout is bevolkingsbreed hoog

Het schatten van de zoutinname is een uitdaging in voedselconsumptie-onderzoek. Deels komt dit omdat mensen moeilijk kunnen vertellen hoeveel zout ze thuis bij bereiding en aan tafel toevoegen. Ook is er veel verschil in toegevoegd zout tussen diverse merken van vergelijkbare producten. Bovendien verandert de hoeveelheid toegevoegd zout in voedingsmiddelen in het kader van productverbetering.

In de VCP modelleren we de zoutinname aan de hand van wat mensen zelf toevoegen op basis van een aantal vragen in de algemene vragenlijst over het gewoonlijk gebruik van zout bij bereiding en aan tafel. Dit tellen we op bij de inname van zout uit voedingsmiddelen uit de 24-uurs voedingsnavragen. De inname van zout afkomstig uit voedingssupplementen is niet meegenomen. Het zoutgehalte in voedingsmiddelen is voor het hele onderzoek gebaseerd op NEVO 2021. Er is dus geen rekening gehouden met veranderingen in zoutgehaltes tijdens het onderzoek. De zoutresultaten moeten daarom gezien worden als een indicatie van de zoutinname. Representatief onderzoek naar natriumuitscheiding in 24-uurs urines wordt daarom aanbevolen. Dit is de gouden standaard voor het bepalen van de zoutinname. Omdat een representatieve steekproef in de praktijk niet haalbaar is bij onderzoek met 24-uurs urines, zijn de resultaten van voedselconsumptie-onderzoek en urine-onderzoek complementair.
 

Inname van zout

Consumptie naar geslacht

Sla de grafiek Inname van zout naar geslacht over en ga naar de datatabel

De inname van zout is in Nederland gemiddeld 6,6 g/dag. Zonder de bijdrage van zout toegevoegd tijdens de bereiding en aan tafel is dit 5,6 g/dag. De inname is hoger voor jongens/mannen (7,4 g/dag) dan voor meisjes/vrouwen (5,9 g/dag).
NB De cijfers moeten gezien worden als een indicatie.

Leeftijd

Sla de grafiek Inname van zout naar leeftijd over en ga naar de datatabel

De gemiddelde inname van zout is voor volwassenen hoger (7,0 g/dag) dan voor kinderen (5,2 g/dag). Dit is te zien bij de jongens/mannen en bij de meisjes/vrouwen.
NB De cijfers moeten gezien worden als een indicatie.

Leeftijd en geslacht (4 groepen)

Sla de grafiek Inname van zout naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

De gemiddelde inname van zout is voor volwassenen hoger (7,0 g/dag) dan voor kinderen (5,2 g/dag). Dit is te zien bij de jongens/mannen en bij de meisjes/vrouwen.
NB De cijfers moeten gezien worden als een indicatie.

Leeftijd en geslacht (12 groepen)

Sla de grafiek Inname van zout naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

De gemiddelde inname van zout is voor volwassenen hoger (7,0 g/dag) dan voor kinderen (5,2 g/dag). Dit is te zien bij de jongens/mannen en bij de meisjes/vrouwen.
NB De cijfers moeten gezien worden als een indicatie.

Zoutgebruik bij huishoudelijke bereiding en aan tafel

Gebruik van zout tijdens huishoudelijke bereiding en aan tafel (%), VCP 2019-2021, 1-79 jarigen

 
  Jongens 1-17 jaar Meisjes 1-17 jaar Mannen 18-79 jaar Vrouwen 18-79 jaar
Tijdens bereiding en tijdens de maaltijd 10 11 15 13
Alleen tijdens bereiding 50 48 56 54
Alleen tijdens de maaltijd 10 10 9 10
Nooit 27 28 20 22
Onbekend 3 2 1 1

Bronnen van zout

Bronnen van zout

Sla de grafiek Bronnen van zout (excl toegevoegd zout) over en ga naar de datatabel

De belangrijkste bronnen van zout (excl. keukenzout) zijn Brood, granen, rijst en pasta (25%), Vlees en vleesvervangers (20%), Zuivel en zuivelvervangers (17%) en Sauzen en smaakmakers (10%).

Consumptie naar plaats en eetmoment

Consumptie van zout uit voedingsmiddelen naar plaats van consumptie

Sla de grafiek Plaats van consumptie over en ga naar de datatabel

 Circa 85% van het zout aanwezig in voedingsmiddelen wordt thuis geconsumeerd.

N.B. De inname van zout toegevoegd aan tafel en tijdens bereiding van gerechten zijn hierin niet meegenomen.

Onder ‘Thuis’ valt ook een drankje of eten bij vrienden of op het oppasadres van kinderen. Crèches vallen onder ‘School/werk’ en kantines onder ‘Restaurant’. Onder ‘Overig’ vallen locaties als het sportveld, in de winkel of bij de kapper.

Consumptie naar eetmoment

Sla de grafiek Consumptie van zout uit voedingsmiddelen naar eetmoment over en ga naar de datatabel

Het meeste zout wordt bij het diner (38%) en bij de lunch (29%) geconsumeerd.
N.B. De inname van zout toegevoegd aan tafel en tijdens bereiding van gerechten zijn hierin niet meegenomen.

Vergelijking met de richtlijn naar geslacht en leeftijd

geslacht-%

Sla de grafiek Percentage dat een zoutinname heeft dat voldoet aan de richtlijn, naar geslacht over en ga naar de datatabel

De richtlijn van de Gezondheidsraad is "Beperk de inname van keukenzout tot maximaal 6 gram per dag".  Voor kinderen wordt uitgegaan van een lagere richtlijn afhankelijk van de leeftijd. Een kwart van de bevolking voldoet hieraan.  Als alleen de zoutinname uit voedingsmiddelen wordt meegerekend is de zoutinname van de helft van de bevolking niet hoger dan de richtlijn. Meer meisjes/vrouwen (circa 25%) voldoen aan de richtlijn dan de jongens /mannen (ruim10%). NB De cijfers moeten gezien worden als een indicatie.

Leeftijd en geslacht-%

Sla de grafiek Percentage dat een zoutinname heeft dat voldoet aan de richtlijn, naar leeftijd over en ga naar de datatabel

Meer kinderen dan volwassenen voldoen aan de richtlijn van een zoutinname van maximaal 6 g/dag. Voor de inname van zout uit voedingsmiddelen en toegevoegd zout voldoet 27% van de jongens en 49% van de meisjes versus 10% van de mannen en 39% van de vrouwen. Uitgaande van de zoutinname uit alleen voedingsmiddelen zijn de percentages voor jongens/meisjes 44%/68% en voor mannen/vrouwen 27%/70%. NB De cijfers moeten gezien worden als een indicatie.

Verandering in consumptie

Verandering in consumptie van zout

Sla de grafiek Verandering in inname van zout over en ga naar de datatabel

Bij alle leeftijden lijkt de inname van zowel zout uit voedingsmiddelen als zout uit voedingsmiddelen en keukenzout te zijn afgenomen ten opzichte van de vorige voedselconsumptiepeiling. NB De cijfers moeten gezien worden als een indicatie.