Inname van mineralen van 1-79-jarigen naar eetmoment

Sla de grafiek Inname van mineralen naar eetmoment over en ga naar de datatabel

De avondmaaltijd levert voor de meeste mineralen de grootste bijdrage aan de dagelijkse inname. Een uitzondering hierop is jodium, waar de lunch de grootste bijdrage aan de inname levert met 33%. De inname van heem-ijzer is zelfs voor 61% afkomstig van de avondmaaltijd. De calciuminname is vrijwel gelijk verdeeld over de vier eetmomenten. Het ontbijt draagt minder dan 20% bij aan de inname van mineralen, met uitzondering van calcium (22%) en jodium (23%). De bijdrage van  eten en drinken tussendoort aan de inname van mineralen varieert van 8% tot 33%  en is relatief hoog (>25%) voor calcium, koper, non-heem ijzer, magnesium en kalium.

N.B. De inname uit voedingssupplementen en het zout toegevoegd aan tafel en tijdens bereiding van gerechten zijn hierin niet meegenomen.