In het kort

Conclusie 1

De inname van jodium uit voedingmiddelen, supplementen en gejodeerd zout tijdens bereiding/aan tafel is in Nederland gemiddeld

194 µg/dag

Conclusie 2

De inname van jodium uit gejodeerd zout tijdens bereiding/aan tafel is in Nederland gemiddeld

12 µg/dag

Conclusie 3

icoon man & vrouw


211 µg    |  177 µg

Conclusie 4


De belangrijkste bronnen
van jodium uit voedingsmiddelen zijn:
Brood, granen, rijst en pasta (37%)
Zuivel en zuivelvervangers (28%)

De totale inname van jodium is geschat met een statistisch model, waarbij gebruik is gemaakt van verschillende aannames. Deze inname vraagt om bevestiging in urineonderzoek. De cijfers moeten gezien worden als een indicatie. Zie voor meer informatie hierover de onderwerpenpagina over zout.

Inname naar geslacht

Consumptie naar geslacht

Sla de grafiek Inname van jodium naar geslacht over en ga naar de datatabel

De inname van jodium is in Nederland gemiddeld 194 µg/dag. Hiervan is 166 µg/dag uit voedingsmiddelen, 12 µg/dag uit  gejodeerd zout toegevoegd tijdens bereiding/aan tafel en 16 µg/dag uit supplementen. De inname van jodium is hoger voor jongens/mannen (211 µg/dag) dan voor meisjes/vrouwen (177 µg/dag).
NB De cijfers moeten gezien worden als een indicatie.

Inname naar leeftijd

Leeftijd

Sla de grafiek Inname van jodium naar leeftijd over en ga naar de datatabel

De gemiddelde totale inname van jodium is volwassenen hoger (202 µg/dag) dan voor kinderen (165 µg/dag). Dit is te zien bij de jongens/mannen en bij de meisjes/vrouwen. Ook wanneer er gekeken wordt naar inname van jodium uit voedingsmiddelen, dan is de gemiddelde inname voor volwassenen hoger (169 µg/dag) dan voor kinderen (153 µg/dag). Dit is vooral te zien bij de jongens/mannen.
NB De cijfers moeten gezien worden als een indicatie.

Leeftijd en geslacht (4 groepen)

Sla de grafiek Inname van jodium naar leeftijd over en ga naar de datatabel

De gemiddelde totale inname van jodium is volwassenen hoger (202 µg/dag) dan voor kinderen (165 µg/dag). Dit is te zien bij de jongens/mannen en bij de meisjes/vrouwen. Ook wanneer er gekeken wordt naar inname van jodium uit voedingsmiddelen, dan is de gemiddelde inname voor volwassenen hoger (169 µg/dag) dan voor kinderen (153 µg/dag). Dit is vooral te zien bij de jongens/mannen.
NB De cijfers moeten gezien worden als een indicatie.

Leeftijd en geslacht (12 groepen)

Sla de grafiek Inname van jodium naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

De gemiddelde totale inname van jodium is volwassenen hoger (202 µg/dag) dan voor kinderen (165 µg/dag). Dit is te zien bij de jongens/mannen en bij de meisjes/vrouwen. Ook wanneer er gekeken wordt naar inname van jodium uit voedingsmiddelen, dan is de gemiddelde inname voor volwassenen hoger (169 µg/dag) dan voor kinderen (153 µg/dag). Dit is vooral te zien bij de jongens/mannen.
NB De cijfers moeten gezien worden als een indicatie.

Inname naar opleiding

Opleiding en leeftijd

Sla de grafiek Inname van jodium naar opleiding en leeftijd over en ga naar de datatabel

De gemiddelde totale inname van jodium is voor volwassenen vrijwel gelijk naar opleidingsniveau. Het varieert tussen 199 en 206 µg/dag. Ook voor kinderen is de inname van jodium vrijwel gelijk naar opleidingsniveau van de ouders/verzorgers. Het varieert tussen 165 en 172 µg/dag.
NB De cijfers moeten gezien worden als een indicatie.

Opleiding, leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Inname van jodium naar opleiding en leeftijd over en ga naar de datatabel

De gemiddelde totale inname van jodium is voor volwassenen vrijwel gelijk naar opleidingsniveau. Het varieert tussen 199 en 206 µg/dag. Ook voor kinderen is de inname van jodium vrijwel gelijk naar opleidingsniveau van de ouders/verzorgers. Het varieert tussen 165 en 172 µg/dag.
NB De cijfers moeten gezien worden als een indicatie.

Bronnen

Bronnen van jodium

Sla de grafiek Bronnen van jodium, uit voedingsmiddelen en supplementen* over en ga naar de datatabel

De belangrijkste bronnen van jodium uit voedingsmiddelen en supplementen zijn Brood, granen, rijst en pasta (37%) en Zuivel en zuivelvervangers (28%). Jodium uit gejodeerd zout, dat wordt toegevoegd tijdens bereiding/aan tafel, is niet meegenomen in dit figuur.

* De bijdrage van een voedingsmiddelengroep aan de totale inname van een voedingsstof is het gemiddelde van de bijdrages per deelnemer. Hierin zijn alleen de personen meegenomen die op de meetdagen iets van deze voedingsmiddelengroep hebben gegeten of gedronken.