De gemiddelde inname van mono- en disachariden (suikers) is gedaald in VCP2019-2021, vergeleken met VCP 2012-2016. In deze memo is deze bevinding verder bestudeerd.