StatLine RIVM

StatLine RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) bevat cijfers van verschillende databronnen van het RIVM en samenwerkende organisaties. In StatLine RIVM kunnen zelf tabellen en grafieken worden samengesteld. Deze zijn vervolgens eenvoudig te printen en te downloaden. 

Op StatLine RIVM staan gedetailleerdere gegevens over de voedselconsumptie dan op deze website, zoals de consumptie van de voedingsmiddelengroepen of voedingsstoffen in percentielen en de gemiddelde consumptie op dagen dat een voedingsmiddel wordt gegeten. De gegevens zijn uit te splitsen naar geslacht, leeftijd en verschillende bevolkingsgroepen (opleidingsniveau, regio, stedelijkheid, gewichtsklasse). 

De volgende tabellen zijn beschikbaar:

  • de consumptie van voedingsmiddelengroepen 

  • de consumptie naar plaats

  • de consumptie naar eetmoment

  • de gebruikelijke consumptie van voedingsmiddelengroepen genoemd in de Richtlijnen goede voeding

  • de gebruikelijke inname van nutriënten uit voedingsmiddelen

  • de gebruikelijke inname van nutriënten uit voedingsmiddelen en voedingssupplementen

  • de bijdrage van voedingsmiddelengroepen aan de inname van nutriënten

  • de inname van nutriënten naar plaats van consumptie

  • de inname van nutriënten naar eetmoment