RIVM StatLine

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) StatLine bevat cijfers van verschillende databronnen van het RIVM en samenwerkende organisaties.  In RIVM StatLine kunnen zelf tabellen en grafieken samengesteld worden. Deze zijn vervolgens eenvoudig te printen en te downloaden. 

Op RIVM StatLine staan gedetailleerdere gegevens over de voedselconsumptie dan vermeld op deze website, zoals de consumptie van de voedingsmiddelengroepen of voedingsstoffen in percentielen en de gemiddelde consumptie op dagen dat een voedingsmiddel wordt gegeten.  De gegevens zijn uit te splitsen naar geslacht en leeftijd en verschillende bevolkingsgroepen (opleidingsniveau, regio, stedelijkheid, gewichtsklasse). 

Op dit moment zijn op basis van de VCP 2019-2021 alleen nog tabellen beschikbaar over de consumptie van voedingsmiddelen en de vergelijking met de richtlijnen. De tabellen over de inname van nutriënten volgen later in 2023. Deze zijn wel beschikbaar op basis van de gegevens van VCP 2012-2016.

De volgende tabellen zijn beschikbaar:

  • de consumptie van voedingsmiddelengroepen 

  • de consumptie naar plaats

  • de consumptie naar eetmoment

  • de gebruikelijke consumptie van voedingsmiddelengroepen genoemd in de Richtlijnen goede voeding

  • de gebruikelijke inname van nutriënten uit voedingsmiddelen (VCP 2012-2016)

  • de gebruikelijke inname van nutriënten uit voedingsmiddelen en voedingssupplementen (VCP 2012-2016)

  • de bijdrage van voedingsmiddelengroepen aan de inname van nutriënten (VCP 2012-2016)

  • de inname van nutriënten naar plaats van consumptie (VCP 2012-2016)

  • de inname van nutriënten naar eetmoment (VCP 2012-2016)