Voor het berekenen van de inname van voedingsstoffen zijn de geconsumeerde voedingsmiddelen gekoppeld aan NEVO-codes. In dit document staat per subgroep uit GloboDiet aangegeven welke NEVO-codes gekoppeld zijn aan de voedingsmiddelen uit die subgroep.