In het kader van de Voedselconsumptiepeiling zijn verschillende deelonderzoeken uitgevoerd.
Per uitgevoerde VCP staat beschreven welke methode is gebruikt en wat de belangrijkste resultaten zijn.


VCP ouderen 2010-2012, 70+ jaar

Gegevens over de voedselconsumptie en inname van energie en voedingsstoffen van zelfstandig wonende mannen en vrouwen van 70 jaar en ouder. De voedselconsumptie is gemeten tussen oktober 2010 en februari 2012. Speciale aandacht gaat uit naar de consumptie van groente, fruit, vis en vocht, en hoeveel procent van de ouderen voldoet aan de aanbevelingen voor de inname van energie, vitamine B2, B6, B12, C en D, foliumzuur, ijzer, en calcium.

VCP 2007-2010, 7-69 jaar

Gegevens over de voedselconsumptie en inname van energie en voedingsstoffen van de algemene Nederlandse bevolking van 7 tot en met 69 jaar. De voedselconsumptie is gemeten tussen maart 2007 en april 2010. In het bijzonder is gekeken naar de consumptie van groenten, fruit, vezels en vis, en naar de hoeveelheid energie en het vetzuurprofiel van de voeding.

VCP jonge kinderen 2005-2006, 2-6 jaar

Gegevens over de voedselconsumptie en inname van energie en voedingsstoffen van jonge kinderen van 2 tot en met 6 jaar. De voedselconsumptie is gemeten tussen oktober 2005 en november 2006.

VCP jongvolwassenen 2003, 19-30 jaar

Gegevens over de voedselconsumptie en inname van energie en voedingsstoffen van jongvolwassenen van 19-30 jaar. De voedselconsumptie is gemeten tussen oktober en december 2003. In het bijzonder werd gekeken naar de consumptie van groenten en fruit en naar de hoeveelheid energie en het vetzuurprofiel van de voeding. VCP-Jongvolwassenen is tevens uitgevoerd als pilot voor de toepassing van een andere onderzoekstechniek dan voorheen gebruikelijk was bij de voedselconsumptiepeilingen.

Voedselconsumptiepeilingen vóór 2003

Vanaf 1987 worden in Nederland voedselconsumptiepeilingen uitgevoerd. Na 2003 zijn de voedselconsumptiepeilingen uitgevoerd volgens een andere methode.

Voeding van niet–westerse groepen

Om inzicht te verkrijgen in de voeding van mannen en vrouwen van 18-70 jaar van Surinaamse (zowel Hindoestaanse als Creoolse), Turkse en Marokkaanse afkomst in Amsterdam werd een voedselconsumptie-onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de HELIUS-studie, (Healthy Life in an Urban Setting). Informatie over de voedselconsumptie en de inname van energie en voedingsstoffen is in een subpopulatie van HELIUS verkregen met behulp van een voedselfrequentievragenlijst.