In het kort

Conclusie 1

De inname van vitamine K1 uit voedingsmiddelen
is in Nederland gemiddeld

87 μg/dag 

Conclusie 3

De inname van vitamine K1
is voor laagopgeleide vrouwen
hoger dan voor middelbaaropgeleide vrouwen

Conclusie 2

icoon man & vrouw

       
86 
µg    |     87 µg 

Conclusie 4

Groente groen

De belangrijkste bron van vitamine K1 is Groenten (65%)

Inname naar geslacht

Consumptie naar geslacht

Sla de grafiek Inname van vitamine K1 uit voedingsmiddelen naar geslacht over en ga naar de datatabel

De inname van vitamine K1 is in Nederland gemiddeld 87 µg/dag. De inname voor jongens/mannen en meisjes/vrouwen is vrijwel gelijk (86 en 87 µg/dag).

Inname naar leeftijd

Leeftijd

Sla de grafiek Inname vitamine K1 uit voedingsmiddelen naar leeftijd over en ga naar de datatabel

De gemiddelde inname van vitamine K1 is voor volwassenen hoger (94 µg/dag) dan voor kinderen (59 µg/dag). Dit is te zien bij de jongens/mannen en bij de meisjes/vrouwen.

Leeftijd en geslacht (4 groepen)

Sla de grafiek Inname van vitamine K1 uit voedingsmiddelen naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

De gemiddelde inname van vitamine K1 is voor volwassenen hoger (94 µg/dag) dan voor kinderen (59 µg/dag). Dit is te zien bij de jongens/mannen en bij de meisjes/vrouwen.

Leeftijd en geslacht (12 groepen)

Sla de grafiek Inname van vitamine K1 uit voedingsmiddelen naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

De gemiddelde inname van vitamine K1 is voor volwassenen hoger (94 µg/dag) dan voor kinderen (59 µg/dag). Dit is te zien bij de jongens/mannen en bij de meisjes/vrouwen.

Inname naar opleiding

Opleiding en leeftijd

Sla de grafiek Inname van vitamine K1 uit voedingsmiddelen naar opleiding en leeftijd over en ga naar de datatabel

De gemiddelde inname van vitamine K1 is voor laagopgeleide vrouwen hoger (126 µg/dag) dan voor middelbaar opgeleide vrouwen (84 µg/dag). Voor mannen is er vrijwel geen verschil naar opleidingsniveau. Het varieert tussen 79 en 108 µg/dag. Ook voor kinderen is de gemiddelde inname van vitamine K1 vrijwel gelijk naar opleidingsniveau van de ouders/verzorgers. Het varieert tussen 56 en 61 µg/dag.

Opleiding, leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Inname van vitamine K1 uit voedingsmiddelen naar opleiding, leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

De gemiddelde inname van vitamine K1 is voor laagopgeleide vrouwen hoger (126 µg/dag) dan voor middelbaar opgeleide vrouwen (84 µg/dag). Voor mannen is er vrijwel geen verschil naar opleidingsniveau. Het varieert tussen 79 en 108 µg/dag. Ook voor kinderen is de gemiddelde inname van vitamine K1 vrijwel gelijk naar opleidingsniveau van de ouders/verzorgers. Het varieert tussen 56 en 61 µg/dag.

Bronnen

Bronnen vitamine K1

Sla de grafiek Bronnen van vitamine K1* over en ga naar de datatabel

De belangrijkste bronnen van vitamine K1 zijn Groenten (65%) en Fruit, noten en olijven (10%).

* De bijdrage van een voedingsmiddelengroep aan de totale inname van een voedingsstof is het gemiddelde van de bijdrages per deelnemer. Hierin zijn alleen de personen meegenomen die op de meetdagen iets van deze voedingsmiddelengroep hebben gegeten of gedronken.