In het kort

Conclusie 1

De gemiddelde inname
van vitamine D is gestegen

Conclusie 2

Voor vitamines B2, B6 en C
worden meer lage innames gezien

Veranderingen in inname van vitamines

De gemiddelde totale innames van vitamines (uit voedingsmiddelen en voedingssupplementen) door 7-69 jarigen gemeten in VCP 2019-2021 zijn vergeleken met de innames van vorige peilingen in 2012-2016 en 2007-2010.  Verschillen tussen de peilingen zijn uitgedrukt in procentuele veranderingen ten opzichte van de voorgaande peilingen. Veranderingen van gemiddeld meer dan 1% daling of stijging per jaar zijn beoordeeld als relevant. Dit komt neer op een verschil van 6% of meer tussen de achtereenvolgende peilingen.  

In de onderstaande figuren worden alleen statistisch significante én relevante verschillen getoond.  Als een kolom voor een voedingsstof leeg is, dan wil dat zeggen dat er mogelijk wel een verschil was, maar niet relevant en/of significant.  Onderaan deze website-pagina staan tabellen met meer detail over de veranderingen.

Verandering vitamines-significante verschillen 7-69 jarigen

Sla de grafiek Procentuele verandering in vitamines over en ga naar de datatabel

Vergeleken met de vorige meting van de voedselconsumptie in 2012-2016 is de inname van vitamine B6,  vitamine B3 en retinol door 7-69 jarigen afgenomen. De inname van vitamine D is vergeleken met de vorige peiling hoger geworden.  In de periode hiervoor werd met name een toename van vitamine B1, B12 en D gezien. Voor vitamine C zien we een toename van 2007-2010 tot 2019-2021.

In het figuur worden alleen statistisch significante én relevante verschillen getoond. Van de overige vitamines  zijn de innames vrijwel gelijk gebleven.  Zie voor meer informatie de tabel  "Inname vitamines voor 3 VCP's (7-69 jarigen)" op deze pagina.  

2019-2021 vs 2012-2016

Sla de grafiek Procentuele verandering in vitamines naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

De daling in de inname van vitamine B3 ten opzichte van de vorige peiling wordt gezien bij de meisjes, mannen en vrouwen. De stijging in vitamine D wordt gezien bij zowel de jongens, meisjes, mannen en vrouwen. De daling in retinol is te zien bij de jongens.  De daling in vitamine B6 wordt gezien in alle leeftijdsgroepen, echter is niet significant.  Voor vitamines B1, C en B12 zijn de verschillen tussen 2012-2016 en 2019-2021 ook niet signficant/relevant.

Zie voor meer informatie de tabel  "Inname vitamines voor 3 VCP's (7-69 jarigen naar leeftijd en geslacht)" op deze pagina.  Hierin is ook te zien dat in deze periode van 2012-2016 tot 2019-2021 de inname van vitamine A door jongens is gedaald, en de folaat-inname voor jongens en meisjes is gestegen.

2012-2016 vs 2007-2010

Sla de grafiek Procentuele verandering in vitamines naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

In de periode ervoor  van 2007-2010 tot 2012-2016 werd vooral een stijging gezien bij de vrouwen in de inname van vitamine B1, vitamine C en vitamine D,  bij de jongens in vitamine B1 en voor de inname van  vitamine B12 bij de mannen. 

 

Zie tabel "Inname vitamines voor 3 VCP's (7-69 jarigen naar leeftijd en geslacht)" op deze pagina voor meer informatie.

2019-2021 vs 2007-2010

Sla de grafiek Procentuele verandering in vitamines naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

In de periode  van 2007-2010 tot 2019-2021 werd vooral een daling gezien in de inname van vitamine B6 en een stijging in de inname van vitamine D. Daarnaast is in die periode de inname van vitamine C door vrouwen gestegen en dat van vitamine B12 door volwassenen gestegen. 

Zie tabel "Inname vitamines voor 3 VCP's (7-69 jarigen naar leeftijd en geslacht)" op deze pagina voor meer informatie.

Veranderingen in inames van vitamines - tabellen

In deze tabellen staan de resultaten van jongens, meisjes, mannen en vrouwen in de leeftijd van 7-69 jaar gemeten in VCP 2019-2021 ten opzichte van de vorige peilingen in 2007-2010 en 2012-2016. Verschillen tussen de peilingen zijn uitgedrukt in procentuele veranderingen in de totale gemiddelde inname uit voedingsmiddelen en voedingssupplementen ten opzichte van de voorgaande peilingen. In de tabellen is in de kolom "Sign. " aangegeven of de procentuele verschillen statistisch significant en relevant zijn. * geeft aan of de verschillen statistisch significant zijn. Veranderingen van gemiddeld meer dan 1% daling of stijging per jaar zijn beoordeeld als relevant. Dit is aangegeven met een ˟. Dus *˟ geeft aan significant en relevant.

Inname vitamines voor 3 VCP's (7-69 jarigen)

Vitamine 2007-2010 Gem. (95%-BI) 2012-2016 Gem. (95%-BI) 2019-2021 Gem. (95%-BI) % Verschil 2019-2021 vs 2012-2016 Sign. % Verschil 2019-2021 vs 2007-2010 Sign. % Verschil 2012-2016 vs 2007-2012 Sign.

Inname vitamines voor 3 VCP's (7-69 jarigen naar leeftijd en geslacht)

Vitamine Leefijd Geslacht 2007-2010 Gem. (95%-BI) 2012-2016 Gem. (95%-BI) 2019-2021 Gem. (95%-BI) % Verschil 2019-2021 vs 2012-2016 Sign. % Verschil 2019-2021 vs 2007-2010 Sign. % Verschil 2012-2016 vs 2007-2010 Sign.

Veranderingen in evaluatie van vitamines

De beoordeling van de inname van vitamines voor 7-69-jarigen in VCP 2019-2021 is vergeleken met de beoordeling van de inname in  VCP 2007-2010 en VCP 2012-2016. Zie de onderstaande tabel met de details.

De veranderingen in de innames van vitamines leiden nauwelijks tot een andere evaluatie van de inname. Wel worden er meer lage innames gezien voor vitamine B2 bij volwassenen,  vitamine B6 bij vrouwen en bij meisjes van 14-17 jaar , en vitamine C bij de meisjes van 14-17 jaar vergeleken met de peiling in 2007-2010. Daarnaast lijkt de folaatinname door meisjes van 9-13 jaar nu voldoende. 

Evaluatie vitamines voor 3 VCP's (7-69 jarigen naar leeftijd en geslacht)

Vitamine Leefijd Geslacht 2007-2010 2012-2016 2019-2021

a) De Gezondheidsraad gaat ervan uit dat kinderen en volwassenen zonder suppletieadvies die voldoende buitenkomen ongeveer tweederde van hun behoefte aan vitamine D uit blootstelling van de huid aan zonlicht verkrijgen en ongeveer een derde via de voeding. Deze evaluatie is uitgevoerd met de norm van 10 µg/dag omdat de zonlichtblootstelling onbekend is.