In het kort

Conclusie 2

De inname van vitamine B12 uit voedingsmiddelen is in Nederland gemiddeld

4,0 µg/dag

Conclusie 1

De inname van vitamine B12 uit voedingsmiddelen en supplementen is in Nederland gemiddeld

20,9 µg/dag

Conclusie 3

icoon man & vrouw

  4,5 µg    |     3,5 µg 
uit voedingsmiddelen

Conclusie 4

De belangrijkste bronnen van vitamine B12 zijn:

Zuivel en zuivelvervangers (39%)
Vlees en vleesvervangers (26%)
Voedingssupplementen (12%)

Vitamine B12

De bijdrage van supplementen wordt beïnvloed door een klein aantal gebruikers van supplementen met hoge doseringen. De helft van de bevolking heeft een vitamine B12 inname van 4,3 µg/dag of minder (mediane inname) uit voeding en supplementen.

Inname naar geslacht

Consumptie naar geslacht

Sla de grafiek Inname van vitamine B12 naar geslacht over en ga naar de datatabel

De inname van vitamine B12 uit voeding is in Nederland gemiddeld 4,0 µg/dag. De inname is hoger voor jongens/mannen (4,5 µg/dag) dan voor meisjes/vrouwen (3,5 µg/dag). 

Wanneer er gekeken wordt naar de totale inname van vitamine B12 uit voeding en supplementen samen, dan is de gemiddelde inname voor jongens/mannen 13,4 µg/dag en voor meisjes/vrouwen 28,4 µg/dag.

Inname naar leeftijd

Leeftijd

Sla de grafiek Inname van vitamine B12 naar leeftijd over en ga naar de datatabel

De inname van vitamine B12 uit voeding is in Nederland gemiddeld 4,0 µg/dag). Voor volwassenen is de inname hoger (4,2 µg/dag) dan voor kinderen (3,2 µg/dag). Dit is  te zien bij de jongens/mannen en de meisjes/vrouwen.

Wanneer er gekeken wordt naar de totale inname van vitamine B12 uit voeding en supplementen samen, dan is de gemiddelde inname voor volwassenen hoger (24,2 µg/dag) dan voor kinderen (8,1 µg/dag). Dit is te zien bij de jongens/mannen en bij de meisjes/vrouwen.

Leeftijd en geslacht (4 groepen)

Sla de grafiek Inname van vitamine B12 naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

De inname van vitamine B12 uit voeding is in Nederland gemiddeld 4,0 µg/dag). Voor volwassenen is de inname hoger (4,2 µg/dag) dan voor kinderen (3,2 µg/dag). Dit is  te zien bij de jongens/mannen en de meisjes/vrouwen.

Wanneer er gekeken wordt naar de totale inname van vitamine B12 uit voeding en supplementen samen, dan is de gemiddelde inname voor volwassenen hoger (24,2 µg/dag) dan voor kinderen (8,1 µg/dag). Dit is te zien bij de jongens/mannen en bij de meisjes/vrouwen.

Leeftijd en geslacht (12 groepen)

Sla de grafiek Inname van vitamine B12 naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

De inname van vitamine B12 uit voeding is in Nederland gemiddeld 4,0 µg/dag). Voor volwassenen is de inname hoger (4,2 µg/dag) dan voor kinderen (3,2 µg/dag). Dit is  te zien bij de jongens/mannen en de meisjes/vrouwen.

Wanneer er gekeken wordt naar de totale inname van vitamine B12 uit voeding en supplementen samen, dan is de gemiddelde inname voor volwassenen hoger (24,2 µg/dag) dan voor kinderen (8,1 µg/dag). Dit is te zien bij de jongens/mannen en bij de meisjes/vrouwen.

Inname naar opleiding

Opleiding en leeftijd

Sla de grafiek Inname van vitamine B12 naar opleiding en leeftijd over en ga naar de datatabel

De gemiddelde inname van vitamine B12 is voor volwassenen vrijwel gelijk naar opleidingsniveau. Het varieert tussen 19,9 en 23,4 µg/dag. Ook voor kinderen is de inname van vitamine B12 vrijwel gelijk naar opleidingsniveau van de ouders/verzorgers. Het varieert tussen 5,1 en 6,3 µg/dag.

Opleiding, leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Inname van vitamine B12 naar opleiding, leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

De gemiddelde inname van vitamine B12 is voor volwassenen vrijwel gelijk naar opleidingsniveau. Het varieert tussen 19,9 en 23,4 µg/dag. Ook voor kinderen is de inname van vitamine B12 vrijwel gelijk naar opleidingsniveau van de ouders/verzorgers. Het varieert tussen 5,1 en 6,3 µg/dag.

Bronnen

Bronnen vitamine B12

Sla de grafiek Bronnen van vitamine B12* over en ga naar de datatabel

De belangrijkste bronnen van vitamine B12 zijn Zuivel en zuivelvervangers (39%), Vlees en vleesvervangers (26%) en Voedingssupplementen (12%).

* De bijdrage van een voedingsmiddelengroep aan de totale inname van een voedingsstof is het gemiddelde van de bijdrages per deelnemer. Hierin zijn alleen de personen meegenomen die op de meetdagen iets van deze voedingsmiddelengroep hebben gegeten of gedronken.