In het kort

conclusie 1

gunstig

De inname van koper, magnesium, zink, vitamine B1, vitamine B3, vitamine B12, vitamine K1 is bij volwassenen voldoende.

conclusie 2

gunstig

De inname van koper, vitamine B3,  vitamine B12 is voldoende voor kinderen 

conclusie 3

ongunstig

De inname van vitamine D is laag bij senioren

conclusie 4

ongunstig

De inname van zout is hoog

Vergelijking met normen van vitamines en mineralen

De innames van vitamines en mineralen zijn vergeleken met de normen van de Gezondheidsraad. Er zijn verschillende soorten normen. De manier van evaluatie verschilt naar soort norm.
Op basis van de Voedselconsumptiepeilingen kan alleen een indicatie voor een te lage of te hoge inname worden vastgesteld. Vervolgonderzoek naar voedingsstatus of klinische effecten is nodig om deze indicatie te bevestigen of te weerleggen.

 

Inname voldoende

Lage innames

Hoge innames

Evaluatie Jongens Meisjes Mannen Vrouwen
Voldoende

Calcium (1-8 jaar)
Koper
Kalium (1-9 jaar) 
Magnesium (1-13 jaar)

IJzer (14-18 jaar)
Zink (1-9;14-18 jaar)

Calcium (1-3 jaar)
Koper

Kalium (1-9 jaar)
Magnesium (1-9 jaar)

Zink (1-9;14-18 jaar)


Koper
Kalium
Magnesium
IJzer
Zink


Koper

Magnesium
IJzer (zie voetnoot)
Zink

 

Vitamine A (RAE; 1-13 jaar)
Vitamine B1 (1-13 jaar)
Vitamine B2 (1-13 jaar)
Vitamine B3
Vitamine B6
Folaat (DFE; 1-8 jaar)
Vitamine B12

Vitamine C (1-13 jaar)
Vitamine D*
Vitamine K1 (1-13 jaar)

Vitamine A (RAE; 1-9 jaar)
Vitamine B1 (1-13 jaar)
Vitamine B2
Vitamine B3
Vitamine B6 (1-13 jaar)
Folaat (DFE; 1-8 jaar)
Vitamine B12
Vitamine C (1-13 jaar)


Vitamine K1 (1-13 jaar)


Vitamine B1

Vitamine B3
Vitamine B6

Vitamine B12

Vitamine D (19-69 jaar)
*
Vitamine K1


Vitamine B1

Vitamine B3


Vitamine B12

Vitamine D (19-69 jaar)*
Vitamine K1

Lage innames  


IJzer (14-18 jaar)

Calcium (19-70 jaar) Calcium (19-50 jaar)
  Vitamine A (RAE; 14-18 jaar)


Vitamine C (14-18 jaar)
Vitamine A (RAE; 14-18 jaar)


Vitamine C (14-18 jaar)
Vitamine A (RAE)
Vitamine B2

Vitamine C
Folaat (DFE)

Vitamine D (70+ jaar)

Vitamine A (RAE)
Vitamine B2
Vitamine B6
Vitamine C
Folaat (DFE)
Vitamine D (70+ jaar)

Geen uitspraak

Calcium (9-18 jaar)
Kalium (10-18 jaar)
Magnesium (14-18 jaar)
IJzer (1-13 jaar)
Zink (10-13 jaar)

Calcium (4-18 jaar)
Kalium (10-18 jaar)
Magnesium (10-18 jaar)

IJzer (1-13 jaar)
Zink (10-13 jaar)

Calcium (71+ jaar)


 
Calcium (51+ jaar)
Kalium

 
 


Vitamine B1 (14-18 jaar)
Vitamine B2 (14-18 jaar)

Folaat (DFE; 9-18 jaar)

Vitamine K1 (14-18 jaar)

Vitamine A (RAE;10-13 jaar)
Vitamine B1 (14-18 jaar)

Vitamine B6 (14-18 jaar)
Folaat (DFE; 9-18 jaar)
Vitamine D
Vitamine K1  (14-18 jaar)  
Hoge innames Natrium
Koper
Zink
Natrium
Koper
Zink

Natrium

Zink

Natrium

 
  Retinol      

Opmerkingen :

- Vitamine D: De Gezondheidsraad gaat ervan uit dat kinderen en volwassenen zonder suppletieadvies die voldoende buitenkomen ongeveer tweederde van hun behoefte uit blootstelling van de huid aan zonlicht verkrijgen en ongeveer een derde via de voeding. Om deze reden is de inname vergeleken met zowel de norm als met 1/3 van de norm. In de tabel is de evaluatie uitgevoerd met 1/3 van de norm en bij voldoende zonlichtblootstelling en een lichte huidskleur’ .
- Vitamine K1: De berekende inname is een onderschatting van de werkelijke inname omdat deze alleen is gebaseerd op de inname van de voor vitamine K belangrijkste productgroepen. Voor andere productgroepen en voor voedingssupplementen ontbreken gegevens over vitamine K gehalten. De mediane inname van vitamine K1 voor vrouwen lag dicht tegen de adequate inname aan, de inname is daarom beoordeeld als voldoende.
- IJzer: De schatting van het percentage van de bevolking met een lage inname gaat uit van een symmetrische verdeling van de behoefte. Dit is bij meisjes en vrouwen in de vruchtbare leeftijd voor ijzer niet het geval. Hierdoor zal de schatting van het percentage meisjes en vrouwen met een lage ijzerinname onderschat zijn.
- Folaat: De folaatbehoefte is vlak voor en vroeg in de zwangerschap verhoogd. Hiermee kon in de evaluatie geen rekening gehouden worden, omdat niet nagevraagd is of vrouwen een zwangerschapswens hebben. (Zwangere vrouwen zijn uitgesloten van het onderzoek.)
- Natrium. De inname van natrium is beoordeeld op basis van de inname uit voedingsmiddelen en op basis van de geschatte inname uit voedingsmiddelen en huishoudelijk toegevoegd zout. Deze inschatting van de inname is een indicatie.

 

Vergelijking met normen van vitamines en mineralen naar leeftijd en geslacht

Mineralen

Voedingsstof Leeftijd Geslacht Mediaan P95 Norm Waardes norm Opmerking Vergelijk met AI/AH, % <GB Evaluatie

Vitamines

Voedingsstof Leeftijd Geslacht Mediaan P95 Norm Waardes norm Opmerking Vergelijk met AI/AH, % <GB Evaluatie

Hoge innames vitamines en mineralen

Voedingsstof Leeftijd Geslacht Mediaan P95 Bovengrens %>grens Evaluatie