In het kort

Conclusie 1


De  inname van vezel (g/MJ) is gestegen

Conclusie 2


De gemiddelde inname van  mono- en disachariden en koolhydraten is gedaald

Conclusie 4

Meer mensen in Nederland hebben een hoge inname van vetten (als aandeel van de energie-inname)

Conclusie 3


De alcoholinname is gedaald  (bij met name mannen)

Veranderingen in inname van macronutriënten

De gemiddelde totale innames van macronutriënten door 7-69 jarigen gemeten in VCP 2019-2021 zijn vergeleken met de innames van vorige peilingen in 2012-2016 en 2007-2010.  Verschillen tussen de peilingen zijn uitgedrukt in procentuele veranderingen ten opzichte van de voorgaande peilingen. Veranderingen van gemiddeld meer dan 1% daling of stijging per jaar zijn beoordeeld als relevant. Dit komt neer op een verschil van 6% of meer tussen de achtereenvolgende peilingen.  

In de onderstaande figuren worden alleen statistisch significante én relevante verschillen getoond.  Als een kolom voor een voedingsstof leeg is, dan wil dat zeggen dat er mogelijk wel een verschil was, maar niet relevant en/of significant.  Onderaan deze website-pagina staan tabellen met meer detail over de veranderingen.

Veranderingen macronutrienten 7-69 jaar

Sla de grafiek Procentuele verandering in macronutriënten over en ga naar de datatabel

Vergeleken met de vorige meting van de voedselconsumptie in 2012-2016 is de inname van vezel (g/MJ),  cis-onverzadigde vetzuren en vetten (als aandeel van de energie-inname)  door 7-69 jarigen toegenomen. De innames van dierlijk eiwit (in grammen), koolhydraten (in grammen),  mono- en disacchariden (in grammen en als aandeel van de energie), alcohol (in grammen) en transvetzuren  zijn vergeleken met de vorige peiling gedaald.  Voor de inname van alcohol gaat het hierbij om de leeftijd van 12-69 jaar.  De daling in de inname van transvetzuren en alcohol werd ook al in de periode hiervoor tussen 2007-2010 en 2012-2016 gezien. 

In het figuur worden alleen statistisch significante én relevante verschillen getoond. Van de overige macronutriënten zijn de innames vrijwel gelijk gebleven.  Zie voor meer informatie de tabel  "Innamemacronnutriënten voor 3 VCP's (7-69 jarigen)" op deze pagina. 

Veranderingen macronutrienten naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Procentuele verandering in macronutriënten naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

De veranderingen ten opzichte van de vorige peiling in transvetzuren, mono- en disacchariden, koolhydraten, cis-onverzadigde vetzuren en vezel worden gezien bij de jongens, meisjes, mannen en vrouwen. De veranderingen in vetten als aandeel van de energie zijn met name te zien bij de meisjes en vrouwen. De daling in alcohol en dierlijk eiwit is alleen significant voor mannen. De resultaten voor alcohol zijn gebaseerd op 12-69 jarigen. 

Daarnaast zien we dat vergeleken met de vorige peiling onder andere de energie-inname van jongens en mannen lager is geworden, het aandeel van verzadigde vetten aan de energie-inname bij meisjes en vrouwen hoger is geworden, en dat de absolute vezelconsumptie van kinderen is gestegen. Een deel van deze veranderingen werden ook gezien in de periode van 2007-2010 tot 2012-2016 voor de inname van transvetzuren, koolhydraten (meisjes en vrouwen), mono- en disacchariden (kinderen en vrouwen), cis-onverzadigde vetzuren (vrouwen), vezel (kinderen) en alcohol (mannen). Daarnaast werden met name in die periode veranderingen bij meisjes gezien (inname in energie, eiwit per kg lichaamsgewicht, totaal vet, verzadigde vetzuren, poly-onverzadigde vetzuren, linolzuur, alfa-linoleenzuur, alcohol). In die periode werd ook veranderingen in de inname van alcohol, alfa-linoleenzuur, linolzuur en poly-onverzadigde vetzuren door vrouwen gezien. Zie tabel "Inname macronutriënten voor 3 VCP's (7-69 jarigen naar leeftijd en geslacht)" op deze pagina voor meer informatie.

Veranderingen in inname van macronutriënten - tabellen

In deze tabellen staan de resultaten van jongens, meisjes, mannen en vrouwen in de leeftijd van 7-69 jaar gemeten in VCP 2019-2021 ten opzichte van de vorige peilingen in 2007-2010 en 2012-2016. Verschillen tussen de peilingen zijn uitgedrukt in procentuele veranderingen in de totale gemiddelde inname  ten opzichte van de voorgaande peilingen. In de tabellen is in de kolom "Sign. " aangegeven of de procentuele verschillen statistisch significant en relevant zijn. * geeft aan of de verschillen statistisch significant zijn. Veranderingen van gemiddeld meer dan 1% daling of stijging per jaar zijn beoordeeld als relevant. Dit is aangegeven met een ˟. Dus *˟ geeft aan significant en relevant.

Inname macronutriënten voor 3 VCP's (7-69 jarigen)

Energie / Macronutriënt 2007-2010 Gem. (95%-BI) 2012-2016 Gem. (95%-BI) 2019-2021 Gem. (95%-BI) % Verschil 2019-2021 vs 2012-2016 Sign. % Verschil 2019-2021 vs 2007-2010 Sign. % Verschil 2012-2016 vs 2007-2010 Sign.

Inname macronutriënten voor 3 VCP's (7-69 jarigen naar leeftijd en geslacht)

Energie / Macronutriënt Leefijd Groep 2007-2010 Gem. (95%-BI) 2012-2016 Gem. (95%-BI) 2019-2021 Gem. (95%-BI) % Verschil 2019-2021 vs 2012-2016 Sign. % Verschil 2019-2021 vs 2007-2010 Sign. 2012-2016 vs 2007-2010 Sign.

Veranderingen in evaluatie van macronutriënten

De beoordeling van de inname van macronutrienten voor 7-69-jarigen in VCP 2019-2021 is vergeleken met de beoordeling van de inname in  VCP 2007-2010 en VCP 2012-2016. Zie de onderstaande tabel met de details.

De veranderingen in de macronutriënten leiden nauwelijks tot een andere evaluatie van de inname. Wel is het percentage van de bevolking met een hoge inname van alcohol  gedaald vergeleken met de peiling in 2007-2010. Vergeleken met de vorige peiling is het percentage van de bevolking met een hoge inname van vetten (als aandeel van de energie) gestegen. Verder worden er meer vrouwen met een lage inname van eiwit per kg gerapporteerd lichaamsgewicht gezien.  Zoals bij de beoordeling van de normen aangegeven, wordt de inname van eiwit als 'voldoende' beschouwd wanneer niet het gerapporteerde lichaamsgewicht maar het gemiddeld gezond gewicht wordt gehanteerd. In de peiling in 2007-2010 werden er nog hoge innames van transvetzuren gerapporteerd. In de peilingen daarna was dat niet meer het geval.

Evaluatie macronutriënten voor 3 VCP's (7-69 jarigen naar leeftijd en geslacht)

Macronutriënt Leefijd Geslacht 2007-2010 2012-2016 2019-2021

Toelichting kerncijfers over alcohol

In Nederland worden via de Leefstijlmonitor gegevens op het gebied van leefstijl-gerelateerde thema’s, zoals roken, alcohol- en drugsgebruik, bewegen en voeding verzameld. De Leefstijlmonitor bestaat uit meerdere bronnen verzameld door samenwerkende partijen. Voor alcoholgebruik is de Gezondheidsenquête en voor de jeugd PEIL/HBSC aangewezen als de bron voor het (jaarlijkse) kerncijfer over dit thema.