In het kort

Conclusie 1

De inname van water is in Nederland gemiddeld

2,7 kg/dag

Conclusie 2

Icoon niet-alcoholische dranken

De inname van water
is vrijwel gelijk
naar opleidingsniveau

Conclusie 3

icoon man & vrouw

2,8 kg    |    2,6 kg

Conclusie 4

De belangrijkste bron van voedingsstof water is

Niet-alcoholische dranken (64%)

Inname naar geslacht

Geslacht

Sla de grafiek Inname van voedingsstof water naar geslacht over en ga naar de datatabel

De inname van water is in Nederland gemiddeld 2691 g/dag. De inname voor jongens/mannen en meisjes/vrouwen is vrijwel gelijk (2755 en 2627 g/dag).

Inname naar leeftijd

Leeftijd

Sla de grafiek Inname van voedingsstof water naar leeftijd over en ga naar de datatabel

De gemiddelde inname van water is voor volwassenen hoger (2909 g/dag) dan voor kinderen (1836 g/dag). Dit is te zien bij de jongens/mannen en bij de meisjes/vrouwen.

Leeftijd en geslacht (4 groepen)

Sla de grafiek Inname van voedingsstof water naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

De gemiddelde inname van water is voor volwassenen hoger (2909 g/dag) dan voor kinderen (1836 g/dag). Dit is te zien bij de jongens/mannen en bij de meisjes/vrouwen.

Leeftijd en geslacht (12 groepen)

Sla de grafiek Inname van de voedingsstof water naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

De gemiddelde inname van water is voor volwassenen hoger (2909 g/dag) dan voor kinderen (1836 g/dag). Dit is te zien bij de jongens/mannen en bij de meisjes/vrouwen.

Inname naar opleiding

Opleiding en leeftijd

Sla de grafiek Inname van de voedingsstof water naar opleiding en leeftijd over en ga naar de datatabel

De gemiddelde inname van water is voor volwassenen vrijwel gelijk naar opleidingsniveau. Het varieert tussen 2774 en 2988 g/dag. Ook de inname van water is voor kinderen vrijwel gelijk naar opleidingsniveau van de ouders/verzorgers. Het varieert tussen 1787 en 1930 g/dag.

Opleiding, leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Inname van de voedingsstof water naar opleiding, leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

De gemiddelde inname van water is voor volwassenen vrijwel gelijk naar opleidingsniveau. Het varieert tussen 2774 en 2988 g/dag. Ook de inname van water is voor kinderen vrijwel gelijk naar opleidingsniveau van de ouders/verzorgers. Het varieert tussen 1787 en 1930 g/dag.

Bronnen

Bronnen voedingsstof water

Sla de grafiek Bronnen van voedingsstof water* over en ga naar de datatabel

De belangrijkste bronnen van voedingsstof water zijn Niet-alcoholische dranken (64%) en Zuivel en zuivelvervangers (12%).

* De bijdrage van een voedingsmiddelengroep aan de totale inname van een voedingsstof is het gemiddelde van de bijdrages per deelnemer. Hierin zijn alleen de personen meegenomen die op de meetdagen iets van deze voedingsmiddelengroep hebben gegeten of gedronken.