In het kort

Conclusie 1

De inname van cholesterol
is  in Nederland gemiddeld

209 mg/dag

Conclusie 2

Icoon school

De inname is voor middelbaar- en laagopgeleide vrouwen hoger dan voor hoogopgeleide vrouwen

Conclusie 3

icoon man & vrouw


230 mg   |  189 mg

Conclusie 4

De belangrijkste bronnen van cholesterol zijn: 
Vlees en vleesvervangers (30%)
Zuivel en zuivelvervangers (28%)
Eieren (20%)

Inname naar geslacht

Geslacht-mg

Sla de grafiek Inname van cholesterol uit voedingsmiddelen naar geslacht over en ga naar de datatabel

De inname van cholesterol is in Nederland gemiddeld 209 mg/dag. De inname is hoger voor jongens/mannen (230 mg/dag) dan voor meisjes/vrouwen (189 mg/dag).

Inname naar leeftijd

Leeftijd-mg

Sla de grafiek Inname van cholesterol uit voedingsmiddelen naar leeftijd over en ga naar de datatabel

De gemiddelde inname van cholesterol is voor volwassenen hoger (223 mg/dag) dan voor kinderen (154 mg/dag). Dit is te zien bij de jongens/mannen en bij de meisjes/vrouwen.

Leeftijd en geslacht (4 groepen)-mg

Sla de grafiek Inname van cholesterol uit voedingsmiddelen naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

De gemiddelde inname van cholesterol is voor volwassenen hoger (223 mg/dag) dan voor kinderen (154 mg/dag). Dit is te zien bij de jongens/mannen en bij de meisjes/vrouwen.

Leeftijd en geslacht (12 groepen)-mg

Sla de grafiek Inname van cholesterol uit voedingsmiddelen naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

De gemiddelde inname van cholesterol is voor volwassenen hoger (223 mg/dag) dan voor kinderen (154 mg/dag). Dit is te zien bij de jongens/mannen en bij de meisjes/vrouwen.

Inname naar opleiding

Opleiding en leeftijd-mg

Sla de grafiek Inname van cholesterol-mg uit voedingsmiddelen naar opleiding en leeftijd over en ga naar de datatabel

De gemiddelde inname van cholesterol is voor middelbaar- en laagopgeleide vrouwen hoger (212 en 214 mg/dag) dan voor hoogopgeleide vrouwen (183 mg/dag). Voor mannen is er vrijwel geen verschil naar opleidingsniveau. Het varieert tussen 239 en 261 mg/dag. De inname is voor jongens met middelbaar- en laagopgeleide ouders/verzorgers hoger (177 en 194 mg/dag) dan voor jongens met hoogopgeleide ouders/verzorgers (151 mg/dag). Voor meisjes is er vrijwel geen verschil naar opleidingsniveau. Het varieert tussen 138 en 152 mg/dag.

Opleiding, leeftijd en geslacht-mg

Sla de grafiek Inname van cholesterol uit voedingsmiddelen naar opleiding, leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

De gemiddelde inname van cholesterol is voor middelbaar- en laagopgeleide vrouwen hoger (212 en 214 mg/dag) dan voor hoogopgeleide vrouwen (183 mg/dag). Voor mannen is er vrijwel geen verschil naar opleidingsniveau. Het varieert tussen 239 en 261 mg/dag. De inname is voor jongens met middelbaar- en laagopgeleide ouders/verzorgers hoger (177 en 194 mg/dag) dan voor jongens met hoogopgeleide ouders/verzorgers (151 mg/dag). Voor meisjes is er vrijwel geen verschil naar opleidingsniveau. Het varieert tussen 138 en 152 mg/dag.

Bronnen

Bronnen van cholesterol

Sla de grafiek Bronnen van cholesterol * over en ga naar de datatabel

De belangrijkste bronnen van cholesterol zijn Vlees en vleesvervangers (30%), Zuivel en zuivelvervangers (28%) en Eieren (20%).

* De bijdrage van een voedingsmiddelengroep aan de totale inname van een voedingsstof is het gemiddelde van de bijdrages per deelnemer. Hierin zijn alleen de personen meegenomen die op de meetdagen iets van deze voedingsmiddelengroep hebben gegeten of gedronken.