De informatie in dit onderwerp is op basis van de gegevens uit VCP 2012-2016.

In het kort

Conclusie 1

Toegevoegd suiker levert gemiddeld

11,3%

van de energie-inname

conclusie 2


De consumptie van toegevoegd suiker is voor kinderen en met name de tieners het hoogst

 

conclusie 3

icoon suiker

Suiker en snoepgoed (28%) en niet-alcoholische dranken  (24%) leveren  ruim de helft van het toegevoegde suiker

conclusie 3

gunstig

De consumptie van toegevoegd suiker is 
4 kilo per jaar
gedaald t.o.v. 2007-2010

Toegevoegde suikers’ zijn suikers (mono- en disachariden) die toegevoegd worden tijdens bereiding van voedingsmiddelen, zowel in de fabriek als thuis. Toegevoegde suikers zijn bijvoorbeeld sucrose, dextrose, glucose-fructosesiroop en honing.
Onder ‘vrije suikers’ vallen alle toegevoegde suikers, zoals hiervoor beschreven, plus suikers die van nature aanwezig zijn in vruchtensappen en geconcentreerd vruchtensap.
Voorbeeld: Een rijstwafel met toegevoegd appelsapconcentraat bevat wel vrije suikers, maar geen toegevoegde suikers. Een thuis gebakken koekje met kristalsuiker bevat toegevoegde suikers.

Suikers die van van nature aanwezig zijn zoals lactose en fructose in bijvoorbeeld melk, groenten of onbewerkt fruit vallen niet onder toegevoegde of vrije suikers.

Op deze pagina wordt de consumptie van toegevoegde suikers en vrije suikers beschreven.  De inname van de totale groep mono- en disachariden staan beschreven op de pagina inname koolhydraten

Consumptie van suiker

Sla de grafiek Consumptie van toegevoegd suiker en vrije suikers naar leeftijd over en ga naar de datatabel

In Nederland draagt de consumptie van toegevoegd suiker gemiddeld 11,3% bij aan de energie-inname. Voor vrije suikers is dit 12,8 En%.

Leeftijd-g

Sla de grafiek Consumptie van toegevoegd suiker en vrije suikers naar leeftijd over en ga naar de datatabel

De consumptie van toegevoegd suiker is gemiddeld 60 gram per dag. Dit is op jaarbasis circa 20 kilo per persoon. Voor kinderen is dit gemiddeld hoger dan voor volwassenen.   

Geslacht en leeftijd-En%

Sla de grafiek Consumptie van toegevoegd suiker en vrije suikers naar geslacht en leeftijd over en ga naar de datatabel

Voor kinderen en met name de tieners is de consumptie van toegevoegde suikers en vrije suikers gemiddeld hoger dan voor volwassenen.   

Geslacht en leeftijd-g

Sla de grafiek Consumptie van toegevoegd suiker en vrije suikers naar geslacht en leeftijd over en ga naar de datatabel

Voor kinderen en met name tieners is de consumptie gemiddeld hoger dan voor volwassenen.   

Gewichtsklasse en leeftijd-En%

Sla de grafiek Consumptie van toegevoegd suiker en vrije suikers naar geslacht en leeftijd over en ga naar de datatabel

Kinderen en volwassenen met overgewicht rapporteren een lagere consumptie van toegevoegd suiker dan personen met  een gezond gewicht, behalve onder de 50-plussers bij wie de consumptie gelijk is. Dit lijkt wat tegenstrijdig omdat een hoge consumptie van toegevoegd suiker bij kan dragen aan de ontwikkeling van overgewicht. Wellicht onderrapporteren personen met overgewicht de consumptie van deze voedingsmiddelen of eten ze inderdaad minder vanwege pogingen om af te vallen.

Opleiding en leeftijd-en%

Sla de grafiek Consumptie toegevoegd suiker en vrije suikers naar regio en leeftijd over en ga naar de datatabel

Zowel voor kinderen als volwassenen is de consumptie van toegevoegd suiker (en%) het laagst bij het hoogste opleidingsniveau.

Consumptie van suiker naar plaats

Sla de grafiek Consumptie van suiker buitenshuis over en ga naar de datatabel

Bijna 80% van alle energie uit voedingsmiddelen wordt door Nederlanders thuis gegeten.  Voor toegevoegd suiker is dit 77%.  Ruim 12% van de energie afkomstig van toegevoegd suiker  wordt op school en tijdens het werk geconsumeerd.

Onder thuis valt ook een drankje of eten bij vrienden of op het oppasadres van kinderen. Crèches vallen onder School/werk en kantines onder Restaurant. Bij Overig valt te denken aan het sportveld, in de winkel, bij de kapper en dergelijke.

Consumptie van suiker naar eetmoment

Sla de grafiek Inname van suiker naar eetmoment over en ga naar de datatabel

Gemiddeld krijgt de Nederlander 51,8% van de toegevoegde suiker binnen via de consumptie van eten en drinken tussendoor, 14,6% bij het ontbijt, 12,5% bij de lunch en 21,0% bij de avondmaaltijd.

Bronnen van suiker

Sla de grafiek Bronnen van suiker, 1-79-jarigen over en ga naar de datatabel

De belangrijkste bronnen voor toegevoegd suiker zijn suiker en snoepgoed (28,1%) en de niet-alcoholische dranken (23,6%). Deze leveren samen dus ruim de helft. Ook de consumptie van koek en gebak (19%), zuivel (13,6%) en sauzen en smaakmakers (6,8%) draagt bij aan de inname van toegevoegd suiker.

Verandering in consumptie van suiker

Sla de grafiek Verandering in consumptie van toegevoegd suiker over en ga naar de datatabel

Bij alle leeftijden lijkt de consumptie van toegevoegd suiker (en%) wat afgenomen ten opzichte van de vorige voedselconsumptiepeiling. Hier zijn medianen gerapporteerd (De helft van de personen heeft een inname lager dan deze waarde). 
Voor 7-69 jarigen wordt gemiddeld 22 kilo toegevoegd suiker per jaar geconsumeerd (niet af te lezen in het figuur). Dit is 4 kilo minder dan wat Sluik et al rapporteerde in 2007-2010.

Verandering in consumptie, 2007-2010 t.o.v. 2012-2016, 9-69-jarigen

Bijdrage aan energie-inname door toegevoegd suiker

 

jongens/mannen

 

meisjes/vrouwen

 

 

2007-2010

2012-2016

2007-2010

2012-2016

9-13 jaar

17,5

15,9

17,5

15,3

14-18 jaar

16,3

14,8

15,1

14,0

19-30 jaar

14,2

13,0

13,8

12,3

31-50 jaar

11,2

10,6

11,3

10,6

51-69 jaar

9,6

8,9

9,3

9,1

Vergelijking met internationale normen

In Nederland is door de Gezondheidsraad geen voedingsnorm voor toegevoegd suiker of vrije suikers opgesteld. Internationaal zijn er wel verschillende normen. Vergeleken met de norm van de WHO voldoen weinig kinderen hieraan. Dit is in de afgelopen jaren wel toegenomen.
 

Percentage van de bevolking dat aan de verschillende internationale normen voldoet.

     Toegevoegd suiker         Vrije suikers       
     <10 Energie% *    <20 Energie% **    <5 Energie% ***/#    <10 Energie% #
     2007-2010   2012-2016   2007-2010   2012-2016   2007-2010   2012-2016   2007-2010   2012-2016 
 jongens   7-18 jaar                 9             16             70             79              -                  1                5             10
 meisjes   7-18 jaar              10             19             75             81              -                  1                5             11
 mannen   19-69 jaar              45             50             91             96                4                8             33             40
 vrouwen   19-69 jaar              45             52             92             96                4                8             29             41

*       Nordic Nutrition Recommendations 2012                          
**    beschreven door Gezondheidsraad 2006                                   
*** Scientific Advisory Committee on Nutrition (UK) 2015                                                                
#      WHO 2015