Vernieuwing VCP

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ontwikkelt een nieuwe methodiek voor de Voedselconsumptiepeiling (VCP). De reden voor deze vernieuwing is om in de toekomst de VCP-resultaten sneller beschikbaar te maken én om beter om te kunnen gaan met de snelle veranderingen in het aanbod van voedingsmiddelen. ICT-ontwikkelingen bieden hiervoor mogelijkheden.

VCP-app

Het RIVM laat een dagboek-app ontwikkelen voor de VCP: de DitEetIk!-app. Hiermee kunnen deelnemers aan de voedselconsumptiepeiling zelf enkele dagen hun voedselconsumptie bijhouden. Een van de manieren hoe de deelnemer aan kan geven wat hij/zij at of dronk, is door het scannen van de streepjescode op de verpakking van een voedingsmiddel. De app maakt hiervoor gebruik van de etiketgegevens in de Levensmiddelendatabank. Het slim automatisch koppelen van deze gegevens aan het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO) en voedingssupplementenbestand (NES) is nog in ontwikkeling.

plaatje startscherm DitEetIk app

 

 

 

 

 

 

Vergelijking

De eerste versie van de DitEetIk!-app is in 2022 getest in een korte studie. Hierin vergeleken de onderzoekers de resultaten verzameld met de DitEetIk!-app met de huidige VCP-methode (24-uursnavragen door interviewers). Zij keken naar de vergelijkbaarheid van de gemeten inname van voedingsmiddelen en voedingsstoffen en naar de compleetheid van de gegevens voor verschillende leeftijdsgroepen.

De resultaten van deze studie zullen er in de winter 2022/2023 zijn. Hierna zal het VCP-team besluiten of deze nieuwe methode de huidige methode gaat vervangen.