Vernieuwing VCP

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ontwikkelt een nieuwe methode voor de voedselconsumptiepeiling (VCP). De reden voor deze vernieuwing is om in de toekomst de VCP-resultaten sneller beschikbaar te maken én om beter om te kunnen gaan met de snelle veranderingen in het aanbod van voedingsmiddelen. ICT-ontwikkelingen bieden hiervoor mogelijkheden.

VCP-app

Het RIVM ontwikkelde een dagboek-app voor de VCP: de DitEetIk!-app. Deelnemers aan de VCP kunnen dan zelf enkele dagen hun voedselconsumptie bijhouden. Eén van de manieren om in te voeren wat iemand heeft gegeten of gedronken, is door de streepjescode op de verpakking van een voedingsmiddel  te scannen. De app maakt hiervoor gebruik van de etiketgegevens in de Levensmiddelendatabank. De onderzoekers zijn nog aan het uitzoeken hoe deze gegevens slim gekoppeld kunnen worden aan andere bestanden, zoals het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO) en voedingssupplementenbestand (NES).

De eerste versie van de DitEetIk!-app is in 2022 getest in een korte studie. De onderzoekers vergeleken de resultaten verzameld met de DitEetIk!-app met de huidige VCP-methode (24-uursnavragen door interviewers). Zij keken naar hoe vergelijkbaar de resultaten waren en hoe compleet de gegevens waren voor verschillende leeftijdsgroepen. De resultaten worden binnenkort gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel.

VCP-dataplatform

Ook ontwikkelt het RIVM een dataplatform om de datastromen van het hele traject van dataverzameling tot en met rapportage te organiseren.

Pilotstudie specifieke doelgroepen

De Diteetik!-app wordt verder ontwikkeld en in 2024 nog bij specifieke groepen getest, zoals jongeren en ouderen. Er wordt dan gekeken naar het hele proces van een dataverzameling met de Diteetik!-app en het nieuwe VCP-dataplatform. De aanbevelingen uit de pilotstudie worden meegenomen in de opzet van een volgende VCP bij de bevolking van 1-79 jaar vanaf 2025.