VCP 2019+, 1-79 jaar

Future

De volgende voedselconsumptiepeiling is half 2019 gestart en zal twee jaar duren.  De peiling richt zich weer zowel op kinderen als volwassenen (1-79 jaar). Deelnemers of hun ouders vullen een vragenlijst in over achtergrondkenmerken en leefstijl. Ook beantwoorden ze tijdens een interview twee 24-uursvoedingsnavragen. Het aantal deelnemers zal kleiner zijn dan in VCP 2012-2016, circa 3000 deelnemers. Dit heeft budgettaire redenen: een deel van het budget is nodig om aan de vernieuwing van de voedselconsumptiepeiling te werken.

VCP vernieuwing

VCP app

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ontwikkelt een nieuwe methodiek voor de VCP. Deze heeft als doel om in de toekomst de VCP-resultaten sneller beschikbaar te maken én om beter om te kunnen gaan met de snelle veranderingen in het aanbod van voedingsmiddelen. Moderne ICT-ontwikkelingen bieden hiervoor mogelijkheden.

VCP-app

Een VCP-app is in ontwikkeling, waarmee deelnemers aan de voedselconsumptiepeiling zelf enkele dagen hun voedselconsumptie kunnen bijhouden. Een van de manieren waarmee de deelnemer aan kan geven wat hij/zij gegeten of gedronken heeft, is door het scannen van de streepjescode op de verpakking van een voedingsmiddel.
 

Koppelen met merkartikelenbestand

Een tweede vernieuwing is het gebruik van informatie uit het merkartikelenbestand, onderdeel van de Levensmiddelendatabank van Voedingscentrum en RIVM. Een methodiek is in ontwikkeling voor het slim koppelen van de etiketgegevens in dit merkartikelenbestand aan het Nederlandse Voedingsstoffenbestand (NEVO) en voedingssupplementenbestand (NES). 

 

 

 

Vergelijking

Na de ontwikkelfase volgt een vergelijkingsstudie van de nieuwe en de huidige VCP-methode (24-uursvoedingsnavragen door interviewers). Aandachtspunten daarbij zijn vergelijkbaarheid van de gemeten inname van voedingsmiddelen en voedingsstoffen, respons en compleetheid van de gegevens voor verschillende leeftijdsgroepen. Bij voldoende goede resultaten, zal de VCP van methode veranderen.