In het kort

Conclusie 1

Nederlanders eten gemiddeld

Icoon hartige snacks

20 g/dag

hartige snacks

Conclusie 2


De meeste hartige snacks worden gegeten door jongens van 12-17 jaar

Conclusie 3

Nederlanders eten gemiddeld 

2 dagen/week

hartige snacks

icoon zoutjes chips

Tot de groep Hartige snacks behoren zoutjes, chips , zoute koekjes en snacks zoals bittergarnituur, kroketten en snackbroodjes. Bananenchips en naturel popcorn zijn ingedeeld in de subgroep  Hartige snacks overig. 

Consumptie naar geslacht

Consumptie naar geslacht

Sla de grafiek Consumptie van hartige snacks naar geslacht over en ga naar de datatabel
Nederlanders eten gemiddeld 20 gram hartige snacks per dag. Jongens/mannen eten meer hartige snacks (22 g/dag) dan meisjes/vrouwen (17 g/dag).

Consumptie naar leeftijd

Leeftijd

Sla de grafiek Consumptie van hartige snacks naar leeftijd over en ga naar de datatabel
Volwassenen eten gemiddeld evenveel hartige snacks als kinderen (19 g/dag). De consumptie van hartige snacks is het hoogst bij jongens van 12-17 jaar.

Leeftijd en geslacht (4 groepen)

Sla de grafiek Consumptie van hartige snacks naar leeftijd over en ga naar de datatabel
Volwassenen eten gemiddeld evenveel hartige snacks als kinderen (19 g/dag). De consumptie van hartige snacks is het hoogst bij jongens van 12-17 jaar.

Leeftijd en geslacht (12 groepen)

Sla de grafiek Consumptie van hartige snacks naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel
Volwassenen eten gemiddeld evenveel hartige snacks als kinderen (19 g/dag). De consumptie van hartige snacks is het hoogst bij jongens van 12-17 jaar.

Consumptie naar opleiding

Opleiding en leeftijd

Sla de grafiek Consumptie van hartige snacks naar opleiding en leeftijd over en ga naar de datatabel
Middelbaar opgeleide volwassenen eten gemiddeld de meeste hartige snacks (23 g/dag). Daarna volgen de hoogopgeleide volwassenen (19 g/dag) en de laagopgeleide volwassenen (15 g/dag). Kinderen met laagopgeleide ouders/verzorgers eten meer hartige snacks (26 g/dag) dan kinderen met hoogopgeleide ouders/verzorgers (18 g/dag).

Opleiding, leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Consumptie van hartige snacks naar opleiding, leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel
Middelbaar opgeleide volwassenen eten gemiddeld de meeste hartige snacks (23 g/dag). Daarna volgen de hoogopgeleide volwassenen (19 g/dag) en de laagopgeleide volwassenen (15 g/dag). Kinderen met laagopgeleide ouders/verzorgers eten meer hartige snacks (26 g/dag) dan kinderen met hoogopgeleide ouders/verzorgers (18 g/dag).