In het kort

Conclusie 1

Nederland eet gemiddeld

icoon mes&vork

3,1 kg/dag

aan eten en drinken

Conclusie 2

 

Tweederde van de consumptie bestaat uit dranken

Conclusie 3


Niet-alcoholische dranken, brood, zuivel en vetten en oliën worden bijna dagelijks gegeten of gedronken

Consumptie dranken en voedsel

Consumptie alle voedingsmiddelengroepen

Sla de grafiek Gemiddelde consumptie in grammen per dag over en ga naar de datatabel

Gemiddeld eten en drinken Nederlanders ongeveer 3,1 kg voedsel per dag. Tweederde van de consumptie bestaat uit dranken (zoals water, koffie, thee, frisdranken, alcoholische dranken en zuiveldranken). Voedingsmiddelen waarvan meer dan 70 g per dag wordt gegeten zijn brood, zuivelproducten, groente, fruit, vlees en aardappelen.

Consumptie naar leeftijd

jongens/mannen

Sla de grafiek Gemiddelde consumptie per dag door jongens/mannen naar leeftijd over en ga naar de datatabel

De hoeveelheden verschillen naar leeftijd en geslacht. Peuters eten en drinken 1,5 kg per dag, volwassen mannen bijna 3,5 kg per dag.

meisjes/vrouwen

Sla de grafiek Gemiddelde consumptie per dag door meisjes/vrouwen naar leeftijd over en ga naar de datatabel

De hoeveelheden verschillen naar leeftijd en geslacht. Peuters eten en drinken 1,5 kg per dag, volwassen mannen bijna 3,5 kg per dag.

Consumptie naar leeftijd en geslacht

Consumptie naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Gemiddelde consumptie per dag naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

Van de meeste voedingsmiddelen eten en drinken meisjes en vrouwen minder dan jongens en mannen van dezelfde leeftijdsgroep.

Samenstelling voeding naar leeftijd

jongens/mannen

Sla de grafiek Samenstelling van voeding voor jongens/mannen naar leeftijd over en ga naar de datatabel

De samenstelling van het voedingsmiddelenpakket verschilt nauwelijks met de leeftijd. Uitzondering hierop is dat kinderen relatief meer zuivel eten en volwassenen meer drinken. Ruim een kwart van het voedsel van peuters bestaat uit zuivel en 40% uit dranken. Op volwassen leeftijd is dat ruim 10% voor zuivel en ruim 60% voor dranken.

meisjes/vrouwen

Sla de grafiek Samenstelling van voeding van meisjes/vrouwen naar leeftijd over en ga naar de datatabel

De samenstelling van het voedingsmiddelenpakket verschilt nauwelijks met de leeftijd. Uitzondering hierop is dat kinderen relatief meer zuivel eten en volwassenen meer drinken. Ruim een kwart van het voedsel van peuters bestaat uit zuivel en 40% uit dranken. Op volwassen leeftijd is dat ruim 10% voor zuivel en ruim 60% voor dranken.

Consumptie weekdagen

Hoe vaak?

Sla de grafiek Consumptie naar aantal dagen per week over en ga naar de datatabel

Niet-alcoholische dranken, brood, zuivel en vetten en oliën worden bijna dagelijks gegeten of gedronken. Vlees wordt op 90% van de dagen gegeten, in het bijzonder bewerkt vlees. Aardappelen worden op ongeveer de helft van de dagen geconsumeerd, fruit op bijna 5 dagen in de week en groente op 6 dagen in de week. Nederlanders eten niet vaak peulvruchten en vis (≤1 dag per week). Jonge kinderen eten vaker fruit per week dan volwassenen.