In het kort

Conclusie 1

Nederlanders drinken gemiddeld

Icoon alcoholische dranken

0,9 glazen/dag
(139 g/dag)

alcoholische dranken

Conclusie 2


Hoogopgeleiden drinken vrijwel evenveel alcoholische dranken als laagopgeleiden

Conclusie 3


Bier (gemiddeld 92 g) en wijn
(38 g) worden het meest gedronken

Conclusie 4

Mannen drinken meer


1,3 glazen | 0,5 glazen

Consumptie naar geslacht

Consumptie naar geslacht

Sla de grafiek Consumptie van alcoholische dranken naar geslacht over en ga naar de datatabel
Nederlanders drinken gemiddeld 139 gram alcoholische dranken per dag. Jongens/mannen drinken meer alcoholische dranken (216 g/dag) dan meisjes/vrouwen (61 g/dag).

Consumptie naar geslacht

Sla de grafiek Consumptie van alcoholische dranken (in glazen/dag) naar geslacht over en ga naar de datatabel
Nederlanders drinken gemiddeld 0,9 glas alcoholische dranken per dag. Jongens/mannen drinken meer alcoholische dranken (1,3 glas/dag) dan meisjes/vrouwen (0,5 glas/dag). Dit verschil komt vooral door de bierconsumptie. Voor de berekening van het aantal glazen is uitgegaan van standaardglazen.

Consumptie naar leeftijd

Leeftijd

Sla de grafiek Consumptie van alcoholische dranken naar leeftijd over en ga naar de datatabel
Volwassenen drinken gemiddeld 171 gram alcoholische dranken per dag. De consumptie van alcoholische dranken is vrijwel gelijk vanaf 19 jaar.

 

Leeftijd en geslacht (4 groepen)

Sla de grafiek Consumptie van alcoholische dranken naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel
Volwassenen drinken gemiddeld 171 gram alcoholische dranken per dag. De consumptie van alcoholische dranken is vrijwel gelijk vanaf 19 jaar.

Leeftijd en geslacht (16 groepen)

Sla de grafiek Consumptie van alcoholische dranken naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel
Volwassenen drinken gemiddeld 171 gram alcoholische dranken per dag. De consumptie van alcoholische dranken is vrijwel gelijk vanaf 19 jaar.

Consumptie naar gewichtsklasse

BMI en leeftijd

Sla de grafiek Consumptie van alcoholische dranken naar gewichtsklasse en leeftijd over en ga naar de datatabel
Volwassenen met overgewicht of obesitas drinken gemiddeld vrijwel evenveel alcoholische dranken (163 g/dag) als volwassenen met een normaal gewicht of ondergewicht (186 g/dag). 

BMI, leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Consumptie van alcoholische dranken naar gewichtsklasse, leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

Volwassenen met overgewicht of obesitas drinken gemiddeld vrijwel evenveel alcoholische dranken (163 g/dag) als volwassenen met een normaal gewicht of ondergewicht (186 g/dag). 

Consumptie naar opleiding

Opleiding en leeftijd

Sla de grafiek Consumptie van alcoholische dranken naar opleiding en leeftijd over en ga naar de datatabel
Hoogopgeleide volwassenen drinken gemiddeld vrijwel evenveel alcoholische dranken (172 g/dag) als laagopgeleide volwassenen (152 g/dag).

Opleiding, leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Consumptie van alcoholische dranken naar opleiding, leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel
Hoogopgeleide volwassenen drinken gemiddeld vrijwel evenveel alcoholische dranken (172 g/dag) als laagopgeleide volwassenen (152 g/dag).

Consumptie naar regio

Regio

Sla de grafiek Consumptie van alcoholische dranken naar regio over en ga naar de datatabel
In alle regio's worden vrijwel evenveel alcoholische dranken gedronken. De gemiddelde consumptie in Nederland is 139 g/dag.

Regio en leeftijd

Sla de grafiek Consumptie van alcoholische dranken naar regio en leeftijd over en ga naar de datatabel
In alle regio's worden vrijwel evenveel alcoholische dranken gedronken. De gemiddelde consumptie in Nederland is 139 g/dag.

 

Regio, leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Consumptie van alcoholische dranken naar regio, leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel
In alle regio's worden vrijwel evenveel alcoholische dranken gedronken. De gemiddelde consumptie in Nederland is 139 g/dag.

Consumptie naar stedelijkheid

Stedelijkheid

Sla de grafiek Consumptie van alcoholische dranken naar stedelijkheid over en ga naar de datatabel
In sterk stedelijke gebieden wordt gemiddeld vrijwel evenveel alcoholische dranken (144 g/dag) gedronken als in niet-stedelijke gebieden (135 g/dag). De gemiddelde consumptie in Nederland is 139 g/dag.

Stedelijkheid en leeftijd

Sla de grafiek Consumptie van alcoholische dranken naar stedelijkheid en leeftijd over en ga naar de datatabel
In sterk stedelijke gebieden wordt gemiddeld vrijwel evenveel alcoholische dranken (144 g/dag) gedronken als in niet-stedelijke gebieden (135 g/dag). De gemiddelde consumptie in Nederland is 139 g/dag.

Stedelijkheid, leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Consumptie van alcoholische dranken naar stedelijkheid, leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel
In sterk stedelijke gebieden wordt gemiddeld vrijwel evenveel alcoholische dranken (144 g/dag) gedronken als in niet-stedelijke gebieden (135 g/dag). De gemiddelde consumptie in Nederland is 139 g/dag.