In het kort

Conclusie 1

Nederlanders eten

icoon aardappelen

72 g/dag

aardappelen

Conclusie 3


Ouderen eten meer aardappelen dan jongere leeftijdsgroepen

Conclusie 4


In het noorden en in niet-stedelijke gebieden worden de meeste aardappelen gegeten

Conclusie 2

Nederlanders eten aardappelen op

3,5 dagen
per week

Icoon aardappelen 64x64

Tot de groep aardapppelen behoren aardappelen, aardappelproducten en overige knolgewassen (zoals bataat en zoete aardappel)

Consumptie naar geslacht

Consumptie naar geslacht

Sla de grafiek Consumptie van aardappelen naar geslacht over en ga naar de datatabel

Nederlanders eten gemiddeld 72 gram aardappelen per dag. Mannen eten meer aardappelen (84 g/dag) dan vrouwen (61 g/dag).

Consumptie aantal dagen van de week

Sla de grafiek Aantal dagen per week waarop consumptie van aardappelen over en ga naar de datatabel
Op ongeveer de helft van de dagen (gemiddeld 3,5 dagen per week) worden aardappelen gegeten.

Consumptie naar leeftijd

Leeftijd

Sla de grafiek Consumptie van aardappelen naar leeftijd over en ga naar de datatabel

Volwassenen eten meer aardappelen (76 g/dag) dan kinderen (59 g/dag). De consumptie neemt toe met de leeftijd.

Leeftijd en geslacht (4 groepen)

Sla de grafiek Consumptie van aardappelen naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

Volwassenen eten meer aardappelen (76 g/dag) dan kinderen (59 g/dag). De consumptie neemt toe met de leeftijd.

Leeftijd en geslacht (16 groepen)

Sla de grafiek Consumptie van aardappelen naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

Volwassenen eten meer aardappelen (76 g/dag) dan kinderen (59 g/dag). De consumptie neemt toe met de leeftijd.

Consumptie naar gewichtsklasse

BMI en leeftijd

Sla de grafiek Consumptie van aardappelen naar gewichtsklasse en leeftijd over en ga naar de datatabel

Volwassenen met overgewicht/obesitas eten vrijwel evenveel aardappelen (76 g/dag) als volwassenen met een normaal-/ondergewicht (73 g/dag). Kinderen met overgewicht/obesitas eten meer aardappelen (66 g/dag) dan kinderen met normaal-/ondergewicht (57 g/dag).

BMI, leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Consumptie van aardappelen naar gewichtsklasse, leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

Volwassenen met overgewicht/obesitas eten vrijwel evenveel aardappelen (76 g/dag) als volwassenen met een normaal-/ondergewicht (73 g/dag). Kinderen met overgewicht/obesitas eten meer aardappelen (66 g/dag) dan kinderen met normaal-/ondergewicht (57 g/dag).

Consumptie naar opleiding

Opleiding en leeftijd

Sla de grafiek Consumptie van aardappelen naar opleiding en leeftijd over en ga naar de datatabel

Laagopgeleide volwassenen eten meer aardappelen (84 g/dag), dan hoogopgeleide volwassenen (63 g/dag). Kinderen met laagopgeleide verzorgers eten meer aardappelen (68 g/dag), dan kinderen met hoogopgeleide verzorgers (51 g/dag).

Opleiding, leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Consumptie van aardappelen naar opleiding, leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

Laagopgeleide volwassenen eten meer aardappelen (84 g/dag), dan hoogopgeleide volwassenen (63 g/dag). Kinderen met laagopgeleide verzorgers eten meer aardappelen (68 g/dag), dan kinderen met hoogopgeleide verzorgers (51 g/dag).

Consumptie naar regio

Regio

Sla de grafiek Consumptie van aardappelen naar regio over en ga naar de datatabel

In het noorden worden meer aardappelen (83 g/dag) gegeten dan in de overige regio's. De gemiddelde consumptie in Nederland is 72 g/dag.

Regio en leeftijd

Sla de grafiek Consumptie van aardappelen naar regio en leeftijd over en ga naar de datatabel

In het noorden worden meer aardappelen (83 g/dag) gegeten dan in de overige regio's. De gemiddelde consumptie in Nederland is 72 g/dag.

Regio, leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Consumptie van aardappelen naar regio, leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

In het noorden worden meer aardappelen (83 g/dag) gegeten dan in de overige regio's. De gemiddelde consumptie in Nederland is 72 g/dag.

Consumptie naar stedelijkheid

Stedelijkheid

Sla de grafiek Consumptie van aardappelen naar stedelijkheid over en ga naar de datatabel

Inwoners van niet-stedelijke gebieden eten meer aardappelen (83 g/dag) dan inwoners van sterk stedelijke gebieden (64 g/dag).

Stedelijkheid en leeftijd

Sla de grafiek Consumptie van aardappelen naar stedelijkheid en leeftijd over en ga naar de datatabel

Inwoners van niet-stedelijke gebieden eten meer aardappelen (83 g/dag) dan inwoners van sterk stedelijke gebieden (64 g/dag).

Stedelijkheid, leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Consumptie van aardappelen naar regio, leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

Inwoners van niet-stedelijke gebieden eten meer aardappelen (83 g/dag) dan inwoners van sterk stedelijke gebieden (64 g/dag).