In het kort

Conclusie 1

Volwassen Nederlanders drinken gemiddeld

0,9 glazen/dag
(121 g/dag)

alcoholische dranken

Conclusie 2


Hoogopgeleide volwassenen drinken vrijwel evenveel alcoholische dranken als middelbaar- en laagopgeleide volwassenen 

Conclusie 3

 

Bier (gemiddeld 59 g/dag) en 
Wijn (32 g/dag) worden het meest gedronken

Conclusie 4

Mannen drinken bijna 2 keer zoveel alcoholische drank als vrouwen

icoon man & vrouw

1,1 glazen | 0,6  glazen

Tot de groep Alcoholische dranken behoren alle dranken die alcohol bevatten, zoals bier (inclusief alcoholarm bier), wijn, likeur, sterke drank en cocktails.

In Nederland worden via de Leefstijlmonitor gegevens op het gebied van leefstijl-gerelateerde thema’s, zoals roken, alcohol- en drugsgebruik, bewegen en voeding verzameld. De Leefstijlmonitor bestaat uit meerdere bronnen verzameld door samenwerkende partijen. We rapporteren hier de inname van alcohol op basis van de VCP. Echter voor alcoholgebruik is de Gezondheidsenquête en voor de jeugd PEIL/HBSC aangewezen als de bron voor het (jaarlijkse) kerncijfer over dit thema in Nederland.

Consumptie naar geslacht

Consumptie naar geslacht in glazen per dag

Sla de grafiek Consumptie van alcoholische dranken (in glazen/dag) naar geslacht over en ga naar de datatabel
Volwassen Nederlanders drinken gemiddeld 0,9 glas alcoholische dranken per dag. Mannen drinken meer alcoholische dranken (1,1 glas/dag) dan vrouwen (0,6 glas/dag). Dit verschil komt vooral door de bierconsumptie. Voor de berekening van het aantal glazen is uitgegaan van standaardglazen.

Consumptie naar geslacht

Sla de grafiek Consumptie van alcoholische dranken naar geslacht over en ga naar de datatabel
Nederlanders drinken gemiddeld 97 gram alcoholische dranken per dag. Jongens/mannen drinken meer alcoholische dranken (137 g/dag) dan meisjes/vrouwen (58 g/dag). Hierbij moet rekening gehouden worden met dat kinderen van 1-11 jaar nauwelijks alcoholische dranken consumeren. 

Consumptie naar leeftijd

Consumptie naar leeftijd

Sla de grafiek Consumptie van alcoholische dranken naar leeftijd over en ga naar de datatabel
Volwassenen drinken gemiddeld 121 gram alcoholische dranken per dag. De consumptie van alcoholische dranken is vrijwel gelijk vanaf 18 jaar. 

 

Leeftijd en geslacht (4 groepen)

Sla de grafiek Consumptie van alcoholische dranken naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel
Volwassenen drinken gemiddeld 121 gram alcoholische dranken per dag. De consumptie van alcoholische dranken is vrijwel gelijk vanaf 18 jaar. 

Leeftijd en geslacht (12 groepen)

Sla de grafiek Consumptie van alcoholische dranken naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel
Volwassenen drinken gemiddeld 121 gram alcoholische dranken per dag. De consumptie van alcoholische dranken is vrijwel gelijk vanaf 18 jaar. 

Consumptie naar opleiding

Opleiding en leeftijd

Sla de grafiek Consumptie van alcoholische dranken naar opleiding en leeftijd over en ga naar de datatabel
Hoogopgeleide volwassenen drinken gemiddeld vrijwel evenveel alcoholische dranken (129 g/dag) als middelbaar- en laagopgeleide volwassenen (124 en 105 g/dag).

Opleiding, leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Consumptie van alcoholische dranken naar opleiding, leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel
Hoogopgeleide volwassenen drinken gemiddeld vrijwel evenveel alcoholische dranken (129 g/dag) als middelbaar- en laagopgeleide volwassenen (124 en 105 g/dag).