In het kort

Conclusie 1

Nederlanders eten gemiddeld

icoon aardappelen

64 g/dag

aardappelen

Conclusie 3


Hoe ouder Nederlanders zijn, hoe meer aardappelen ze eten.

Conclusie 4


Laag- en middelbaaropgeleiden eten meer aardappelen dan hoogopgeleiden

Conclusie 2

Nederlanders eten gemiddeld

3 dagen

in de week aardappelen

Icoon aardappelen 64x64

Tot de groep Aardapppelen behoren aardappelen, aardappelproducten en zetmeelrijke knolgewassen (zoals bataat en cassave).

Consumptie naar geslacht

Consumptie naar geslacht

Sla de grafiek Consumptie van aardappelen naar geslacht over en ga naar de datatabel
Nederlanders eten gemiddeld 64 gram aardappelen per dag. Jongens/mannen eten meer aardappelen (75 g/dag) dan meisjes/vrouwen (53 g/dag).

Consumptie naar leeftijd

Leeftijd

Sla de grafiek Consumptie van aardappelen naar leeftijd over en ga naar de datatabel
Volwassenen eten gemiddeld meer aardappelen (67 g/dag) dan kinderen (53 g/dag). De consumptie van aardappelen neemt toe met de leeftijd.

Leeftijd en geslacht (4 groepen)

Sla de grafiek Consumptie van aardappelen naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel
Volwassenen eten gemiddeld meer aardappelen (67 g/dag) dan kinderen (53 g/dag). De consumptie van aardappelen neemt toe met de leeftijd.

Leeftijd en geslacht (12 groepen)

Sla de grafiek Consumptie van aardappelen naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel
Volwassenen eten gemiddeld meer aardappelen (67 g/dag) dan kinderen (53 g/dag). De consumptie van aardappelen neemt toe met de leeftijd.

Consumptie naar opleiding

Opleiding en leeftijd

Sla de grafiek Consumptie van aardappelen naar opleiding en leeftijd over en ga naar de datatabel
Middelbaar- en laagopgeleide volwassenen eten gemiddeld meer aardappelen (70 en 75 g/dag) dan hoogopgeleide volwassenen (58 g/dag). Ook kinderen met middelbaar- en laagopgeleide ouders/verzorgers eten meer aardappelen (61 en 58 g/dag) dan kinderen met hoogopgeleide ouders/verzorgers (49 g/dag).

 

Opleiding, leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Consumptie van aardappelen naar opleiding, leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel
Middelbaar- en laagopgeleide volwassenen eten gemiddeld meer aardappelen (70 en 75 g/dag) dan hoogopgeleide volwassenen (58 g/dag). Ook kinderen met middelbaar- en laagopgeleide ouders/verzorgers eten meer aardappelen (61 en 58 g/dag) dan kinderen met hoogopgeleide ouders/verzorgers (49 g/dag).