In het kort

Richtlijnen


Richtlijn:
Eet één keer per week vis,
bij voorkeur vette vis

Consumptie

Van de volwassenen eet

Icoon vissen

30%

één keer per week vis

vette vis

Van de visconsumptie bestaat

38%

uit vette vis

% volgt richtlijn


Meer laag- en hoogopgeleide vrouwen voldoen aan de richtlijn dan middelbaar opgeleide vrouwen.

In de Voedselconsumptiepeiling is in de algemene vragenlijst nagevraagd hoe vaak de deelnemers vis eten. Schaal- en schelpdieren zijn hierbij ook meegeteld.
Vette vis bevat >5 gram vet/100 gram, bijvoorbeeld haring, makreel, paling en zalm.

Consumptie naar geslacht

Geslacht

Sla de grafiek Percentage dat één of meer keer per week vis eet, naar geslacht over en ga naar de datatabel

30% van de Nederlandse volwassenen geeft aan 1 keer per week vis te eten. Er is vrijwel geen verschil tussen mannen (31%) en vrouwen (29%).

Consumptie naar leeftijd

Leeftijd-%

Sla de grafiek Percentage dat een of meer keer per week vis eet, naar leeftijd over en ga naar de datatabel

Onder volwassenen is er vrijwel geen verschil tussen leeftijdsgroepen in het percentage dat 1 keer per week vis eet. Het varieert tussen 29% en 35%.

Leeftijd en geslacht-%

Sla de grafiek Percentage dat een of meer keer per week vis eet, naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

Onder volwassenen is er vrijwel geen verschil tussen leeftijdsgroepen in het percentage dat 1 keer per week vis eet. Het varieert tussen 29% en 35%.

Consumptie naar opleiding

Opleiding en geslacht-%

Sla de grafiek Percentage dat een of meer keer per week vis eet, naar opleiding en geslacht over en ga naar de datatabel

Het percentage mannen dat 1 keer per week vis eet is vrijwel gelijk naar opleidingsniveau. Het varieert tussen 27% en 33%. Het percentage vrouwen dat 1 keer per week vis eet is hoger voor laag- en hoogopgeleide vrouwen (34% en 33%) dan voor middelbaaropgeleide vrouwen (22%).

Opleiding-%

Sla de grafiek Percentage dat een of meer keer per week vis eet, naar opleiding over en ga naar de datatabel

Het percentage mannen dat 1 keer per week vis eet is vrijwel gelijk naar opleidingsniveau. Het varieert tussen 27% en 33%. Het percentage vrouwen dat 1 keer per week vis eet is hoger voor laag- en hoogopgeleide vrouwen (34% en 33%) dan voor middelbaaropgeleide vrouwen (22%).