In het kort

Richtlijnen

Icoon niet-alcoholische dranken

Richtlijn:
Drink zo min mogelijk suikerhoudende dranken

Consumptie

Volwassenen drinken gemiddeld

185 g/dag

suikerhoudende dranken

% volgt richtlijn


De consumptie van suikerhoudende dranken neemt af met de leeftijd

% volgt richtlijn

Laagopgeleide mannen drinken meer suikerhoudende dranken dan hoog- en middelbaaropgeleide mannen

Tot de groep suikerhoudende dranken behoren frisdrank met suiker, verdunde limonadesiroop, vruchtensap, vruchtendrank, sportdrank, energiedrank, alcoholvrij bier en melk-/yoghurtdranken waaraan suiker is toegevoegd. De dranken kunnen eventueel ook nog toegevoegde zoetstof bevatten. Koffie en thee met suiker zijn niet meegerekend.

Consumptie naar geslacht

Geslacht-gram

Sla de grafiek Consumptie van suikerhoudende dranken (incl. zuivel) naar geslacht over en ga naar de datatabel
Nederlandse volwassenen drinken gemiddeld 185 gram suikerhoudende dranken (incl zuivel) per dag. Mannen drinken meer suikerhoudende dranken (incl zuivel) (210 g/dag) dan vrouwen (161 g/dag).

Consumptie naar leeftijd

Leeftijd-gram

Sla de grafiek Consumptie van suikerhoudende dranken (incl. zuivel) naar leeftijd over en ga naar de datatabel
De consumptie van suikerhoudende dranken (incl zuivel) neemt bij volwassenen af met de leeftijd. Volwassenen van 18-50 jaar drinken gemiddeld 233 gram en volwassenen van 65-79 jaar 106 gram suikerhoudende dranken (incl zuivel) per dag.
 

Leeftijd en geslacht-gram

Sla de grafiek Consumptie van suikerhoudende dranken (incl. zuivel) naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel
De consumptie van suikerhoudende dranken (incl zuivel) neemt bij volwassenen af met de leeftijd. Volwassenen van 18-50 jaar drinken gemiddeld 233 gram en volwassenen van 65-79 jaar 106 gram suikerhoudende dranken (incl zuivel) per dag.
 

Consumptie naar opleiding

Opleiding-gram

Sla de grafiek Consumptie van suikerhoudende dranken (incl. zuivel) naar opleiding over en ga naar de datatabel
Laagopgeleide mannen drinken gemiddeld meer suikerhoudende dranken (incl zuivel) (314 g/dag) dan hoog- en middelbaaropgeleide mannen (170 en 217 g/dag). Onder vrouwen is er vrijwel geen verschil in consumptie van suikerhoudende dranken (incl zuivel) naar opleidingsniveau. Het varieert tussen 136 en 174 gram per dag. 

Opleiding en geslacht-gram

Sla de grafiek Consumptie van suikerhoudende dranken (incl. zuivel) naar opleiding en geslacht over en ga naar de datatabel
Laagopgeleide mannen drinken gemiddeld meer suikerhoudende dranken (incl zuivel) (314 g/dag) dan hoog- en middelbaaropgeleide mannen (170 en 217 g/dag). Onder vrouwen is er vrijwel geen verschil in consumptie van suikerhoudende dranken (incl zuivel) naar opleidingsniveau. Het varieert tussen 136 en 174 gram per dag.