In het kort

Richtlijnen

 

Richtlijn:
Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag.

Consumptie


Van de volwassenen drinkt  

Icoon alcoholische dranken

28%

geen alcohol 

% volgt richtlijn

 

Meer laagopgeleide vrouwen drinken geen alcohol dan hoogopgeleide vrouwen

Verschillen

Meer vrouwen dan mannen voldoen aan de richtlijn

icoon man & vrouw
39% | 57%

Consumptie naar geslacht

Geslacht-%

Sla de grafiek Percentage dat geen of niet meer dan 1 glas alcohol per dag drinkt, naar geslacht over en ga naar de datatabel
48% van de Nederlandse volwassenen geeft aan geen alcoholhoudende dranken te drinken of niet meer dan 1 glas per dag. Dit percentage is hoger bij vrouwen (57%) dan bij mannen (39%).

Consumptie naar leeftijd

Leeftijd-%

Sla de grafiek Percentage dat geen of niet meer dan 1 glas alcohol per dag drinkt, naar leeftijd over en ga naar de datatabel
39% van de mannen en 57% van de vrouwen geeft aan geen alcoholische dranken te drinken of niet meer dan 1 glas per dag. Er is vrijwel geen verschil tussen leeftijdsgroepen. Bij mannen varieert het tussen 34% en 41%. Bij vrouwen varieert het tussen 54% en 61%.

Leeftijd en geslacht-%

Sla de grafiek Percentage dat geen of niet meer dan 1 glas alcohol per dag drinkt, naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel
39% van de mannen en 57% van de vrouwen geeft aan geen alcoholische dranken te drinken of niet meer dan 1 glas per dag. Er is vrijwel geen verschil tussen leeftijdsgroepen. Bij mannen varieert het tussen 34% en 41%. Bij vrouwen varieert het tussen 54% en 61%.

Consumptie naar opleiding

Opleiding-%

Sla de grafiek Percentage dat geen of niet meer dan 1 glas alcohol per dag drinkt, naar opleiding over en ga naar de datatabel
Het percentage mannen dat aangeeft geen alcoholhoudende dranken te drinken of niet meer dan 1 glas per dag te drinken is vrijwel gelijk naar opleidingsniveau. Het varieert tussen 37% en 43%. Het percentage vrouwen dat aangeeft geen alcohol te drinken is hoger voor laagopgeleide vrouwen (43%) dan voor hoogopgeleide vrouwen (26%) en het percentage dat aangeeft niet meer dan 1 glas te drinken is hoger voor hoogopgeleide vrouwen (31%) dan voor laagopgeleide vrouwen (17%). 

Opleiding en geslacht-%

Sla de grafiek Percentage dat geen of niet meer dan 1 glas alcohol per dag drinkt, naar opleiding en geslacht over en ga naar de datatabel
Het percentage mannen dat aangeeft geen alcoholhoudende dranken te drinken of niet meer dan 1 glas per dag te drinken is vrijwel gelijk naar opleidingsniveau. Het varieert tussen 37% en 43%. Het percentage vrouwen dat aangeeft geen alcohol te drinken is hoger voor laagopgeleide vrouwen (43%) dan voor hoogopgeleide vrouwen (26%) en het percentage dat aangeeft niet meer dan 1 glas te drinken is hoger voor hoogopgeleide vrouwen (31%) dan voor laagopgeleide vrouwen (17%).