In het kort

Richtlijnen

 

Richtlijn:
Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag.

Consumptie


Van de volwassenen drinkt  

Icoon alcoholische dranken

28%

geen alcohol 

% volgt richtlijn

 

Meer laagopgeleide vrouwen drinken geen alcohol dan hoogopgeleide vrouwen

Verschillen

Meer vrouwen dan mannen voldoen aan de richtlijn

icoon man & vrouw
39% | 57%

In Nederland worden via de Leefstijlmonitor gegevens op het gebied van leefstijl-gerelateerde thema’s, zoals roken, alcohol- en drugsgebruik, bewegen en voeding verzameld. De Leefstijlmonitor bestaat uit meerdere bronnen verzameld door samenwerkende partijen. We rapporteren hier de inname van alcohol op basis van de VCP. Echter voor alcoholgebruik is de Gezondheidsenquête en voor de jeugd PEIL/HBSC aangewezen als de bron voor het (jaarlijkse) kerncijfer over dit thema in Nederland.

Consumptie naar geslacht

Geslacht-%

Sla de grafiek Percentage dat geen of niet meer dan 1 glas alcohol per dag drinkt, naar geslacht over en ga naar de datatabel
48% van de Nederlandse volwassenen geeft aan geen alcoholhoudende dranken te drinken of niet meer dan 1 glas per dag. Dit percentage is hoger bij vrouwen (57%) dan bij mannen (39%).

Consumptie naar leeftijd

Leeftijd-%

Sla de grafiek Percentage dat geen of niet meer dan 1 glas alcohol per dag drinkt, naar leeftijd over en ga naar de datatabel
39% van de mannen en 57% van de vrouwen geeft aan geen alcoholische dranken te drinken of niet meer dan 1 glas per dag. Er is vrijwel geen verschil tussen leeftijdsgroepen. Bij mannen varieert het tussen 34% en 41%. Bij vrouwen varieert het tussen 54% en 61%.

Leeftijd en geslacht-%

Sla de grafiek Percentage dat geen of niet meer dan 1 glas alcohol per dag drinkt, naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel
39% van de mannen en 57% van de vrouwen geeft aan geen alcoholische dranken te drinken of niet meer dan 1 glas per dag. Er is vrijwel geen verschil tussen leeftijdsgroepen. Bij mannen varieert het tussen 34% en 41%. Bij vrouwen varieert het tussen 54% en 61%.

Consumptie naar opleiding

Opleiding-%

Sla de grafiek Percentage dat geen of niet meer dan 1 glas alcohol per dag drinkt, naar opleiding over en ga naar de datatabel
Het percentage mannen dat aangeeft geen alcoholhoudende dranken te drinken of niet meer dan 1 glas per dag te drinken is vrijwel gelijk naar opleidingsniveau. Het varieert tussen 37% en 43%. Het percentage vrouwen dat aangeeft geen alcohol te drinken is hoger voor laagopgeleide vrouwen (43%) dan voor hoogopgeleide vrouwen (26%) en het percentage dat aangeeft niet meer dan 1 glas te drinken is hoger voor hoogopgeleide vrouwen (31%) dan voor laagopgeleide vrouwen (17%). 

Opleiding en geslacht-%

Sla de grafiek Percentage dat geen of niet meer dan 1 glas alcohol per dag drinkt, naar opleiding en geslacht over en ga naar de datatabel
Het percentage mannen dat aangeeft geen alcoholhoudende dranken te drinken of niet meer dan 1 glas per dag te drinken is vrijwel gelijk naar opleidingsniveau. Het varieert tussen 37% en 43%. Het percentage vrouwen dat aangeeft geen alcohol te drinken is hoger voor laagopgeleide vrouwen (43%) dan voor hoogopgeleide vrouwen (26%) en het percentage dat aangeeft niet meer dan 1 glas te drinken is hoger voor hoogopgeleide vrouwen (31%) dan voor laagopgeleide vrouwen (17%).