In het kort

Gemiddelde

Richtlijnen:  Eet dagelijks ten minste 90 gram bruin brood, volkorenbrood of andere volkorenproducten.
Vervang geraffineerde graanproducten door volkorenproducten.

% richtlijnen

Volwassenen eten gemiddeld

Icoon voor brood

191 g/dag


brood en graanproducten

Opvallend

Van de volwassenen eet

54%

ten minste 90 g bruin en volkoren brood en graanproducten.

% volgt richtlijn

Meer mannen dan vrouwen eten tenminste 90 g volkorenproducten

icoon man & vrouw

61%     |    40% 

toelichting koolhydraat- en vezelrijke producten

Tot de groep brood en graanproducten behoren brood, granen, rijst en pasta en ook voedingsmiddelen als ontbijtgranen, crackers, beschuit, wraps en pizzadeeg. Volkoren biscuits en koekjes vallen hier niet onder.

Brood en graanproducten zijn als bruin/volkoren beschouwd als ze voldoende voedingsvezel bevatten: 2,1 g vezel per 100 g rijst en deegwaren; 4,5 g vezel per 100 g brood; 6,0 g per 100 g beschuit en crackers; 7,0 g vezel per 100 g meel en bakproducten; 8,0 g vezel per 100 g ontbijtgranen.

Consumptie naar geslacht

Geslacht-gram

Sla de grafiek Consumptie van brood en graanproducten naar geslacht over en ga naar de datatabel
Nederlandse volwassenen eten gemiddeld 191 gram brood en graanproducten per dag, waarvan 100 gram bruin en volkoren brood en graanproducten. Mannen eten meer brood en graanproducten (219 g/dag, waarvan 115 gram bruin of volkoren) dan vrouwen (164 g/dag, waarvan 84 gram bruin of volkoren). 50% van de volwassenen eet ten minste 90 gram bruin en volkoren brood en graanproducten per dag. Dit percentage is hoger bij mannen (61%) dan bij vrouwen (40%).

Geslacht-%

Sla de grafiek % met een consumptie van ten minste 90 gram bruin en volkoren producten naar geslacht over en ga naar de datatabel
Nederlandse volwassenen eten gemiddeld 191 gram brood en graanproducten per dag, waarvan 100 gram bruin en volkoren brood en graanproducten. Mannen eten meer brood en graanproducten (219 g/dag, waarvan 115 gram bruin of volkoren) dan vrouwen (164 g/dag, waarvan 84 gram bruin of volkoren). 50% van de volwassenen eet ten minste 90 gram bruin en volkoren brood en graanproducten per dag. Dit percentage is hoger bij mannen (61%) dan bij vrouwen (40%).

Geslacht-ratio

Sla de grafiek Aandeel bruin en volkoren producten van totaal brood en graanproducten naar geslacht over en ga naar de datatabel

Van de consumptie brood en graanproducten bestaat gemiddeld iets meer dan de helft (54%) uit bruin of volkoren producten. Er is vrijwel geen verschil tussen mannen (52%) en vrouwen (55%).

Consumptie naar leeftijd

Leeftijd-gram

Sla de grafiek Consumptie van brood en graanproducten naar leeftijd over en ga naar de datatabel
De consumptie van brood en graanproducten neemt bij volwassenen af met de leeftijd. Volwassenen van 18-50 jaar eten gemiddeld 207 gram (waarvan 100 gram bruin of volkoren) en volwassenen van 65-79 jaar 160 gram (waarvan 98 gram bruin of volkoren) brood en graanproducten per dag. Het percentage dat tenminste 90 gram bruin en volkoren brood en graanproducten per dag eet is vrijwel gelijk tussen leeftijdsgroepen (rond 50%).

Leeftijd en geslacht-gram

Sla de grafiek Consumptie van brood en graanproducten naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel
De consumptie van brood en graanproducten neemt bij volwassenen af met de leeftijd. Volwassenen van 18-50 jaar eten gemiddeld 207 gram (waarvan 100 gram bruin of volkoren) en volwassenen van 65-79 jaar 160 gram (waarvan 98 gram bruin of volkoren) brood en graanproducten per dag. Het percentage dat tenminste 90 gram bruin en volkoren brood en graanproducten per dag eet is vrijwel gelijk tussen leeftijdsgroepen (rond 50%).

Leeftijd-%

Sla de grafiek % dat ten minste 90 gram bruin en volkoren producten/dag eet, naar leeftijd over en ga naar de datatabel
De consumptie van brood en graanproducten neemt bij volwassenen af met de leeftijd. Volwassenen van 18-50 jaar eten gemiddeld 207 gram (waarvan 100 gram bruin of volkoren) en volwassenen van 65-79 jaar 160 gram (waarvan 98 gram bruin of volkoren) brood en graanproducten per dag. Het percentage dat tenminste 90 gram bruin en volkoren brood en graanproducten per dag eet is vrijwel gelijk tussen leeftijdsgroepen (rond 50%).

Leeftijd en geslacht-%

Sla de grafiek % dat ten minste 90 g bruin en volkoren producten/dag eet, naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel
De consumptie van brood en graanproducten neemt bij volwassenen af met de leeftijd. Volwassenen van 18-50 jaar eten gemiddeld 207 gram (waarvan 100 gram bruin of volkoren) en volwassenen van 65-79 jaar 160 gram (waarvan 98 gram bruin of volkoren) brood en graanproducten per dag. Het percentage dat tenminste 90 gram bruin en volkoren brood en graanproducten per dag eet is vrijwel gelijk tussen leeftijdsgroepen (rond 50%).

Leeftijd-ratio

Sla de grafiek Aandeel bruin en volkoren producten van totaal brood en graanproducten naar leeftijd over en ga naar de datatabel
Het aandeel bruin en volkoren van totaal brood en graanproducten neemt bij volwassenen toe met de leeftijd. Bij volwassenen van 18-50 jaar is dit aandeel gemiddeld 50% en bij volwassenen van 65-79 jaar is dit aandeel gemiddeld 64%.

Leeftijd en geslacht-ratio

Sla de grafiek Aandeel bruin en volkoren producten van totaal brood en graanproducten naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel
Het aandeel bruin en volkoren van totaal brood en graanproducten neemt bij volwassenen toe met de leeftijd. Bij volwassenen van 18-50 jaar is dit aandeel gemiddeld 50% en bij volwassenen van 65-79 jaar is dit aandeel gemiddeld 64%.

Consumptie naar opleiding

Opleiding-gram

Sla de grafiek Consumptie van brood en graanproducten naar opleiding over en ga naar de datatabel
Onder volwassenen is er vrijwel geen verschil in consumptie van brood en graanproducten naar opleidingsniveau. Het varieert tussen 180 en 195 gram per dag. Dit geldt ook voor de consumptie van bruin en volkoren brood en graanproducten (dit varieert tussen 93 en 103 gram per dag) en voor het percentage volwassenen dat tenminste 90 gram bruin en volkoren graanproducten per dag eet. Dit percentage varieert voor volwassenen tussen 46% en 52%.

Opleiding en geslacht-gram

Sla de grafiek Consumptie van brood en graanproducten naar opleiding en geslacht over en ga naar de datatabel
Onder volwassenen is er vrijwel geen verschil in consumptie van brood en graanproducten naar opleidingsniveau. Het varieert tussen 180 en 195 gram per dag. Dit geldt ook voor de consumptie van bruin en volkoren brood en graanproducten (dit varieert tussen 93 en 103 gram per dag) en voor het percentage volwassenen dat tenminste 90 gram bruin en volkoren graanproducten per dag eet. Dit percentage varieert voor volwassenen tussen 46% en 52%.

Opleiding-%

Sla de grafiek % met een consumptie van ten minste 90 gram bruin en volkoren producten/dag naar opleiding over en ga naar de datatabel
Onder volwassenen is er vrijwel geen verschil in consumptie van brood en graanproducten naar opleidingsniveau. Het varieert tussen 180 en 195 gram per dag. Dit geldt ook voor de consumptie van bruin en volkoren brood en graanproducten (dit varieert tussen 93 en 103 gram per dag) en voor het percentage volwassenen dat tenminste 90 gram bruin en volkoren graanproducten per dag eet. Dit percentage varieert voor volwassenen tussen 46% en 52%.

Opleiding en geslacht-%

Sla de grafiek % met een consumptie van ten minste 90 gram bruin en volkoren producten/dag naar opleiding en geslacht over en ga naar de datatabel
Onder volwassenen is er vrijwel geen verschil in consumptie van brood en graanproducten naar opleidingsniveau. Het varieert tussen 180 en 195 gram per dag. Dit geldt ook voor de consumptie van bruin en volkoren brood en graanproducten (dit varieert tussen 93 en 103 gram per dag) en voor het percentage volwassenen dat tenminste 90 gram bruin en volkoren graanproducten per dag eet. Dit percentage varieert voor volwassenen tussen 46% en 52%.

Opleiding-ratio

Sla de grafiek Aandeel bruin of volkoren producten van totaal brood en graanproducten naar opleiding over en ga naar de datatabel
Het aandeel bruin en volkoren van totaal brood en graanproducten is onder volwassenen vrijwel gelijk naar opleidingsniveau. Het varieert tussen 52% en 55%.

Opleiding en geslacht-ratio

Sla de grafiek Aandeel bruin of volkoren producten van totaal brood en graanproducten naar opleiding en geslacht over en ga naar de datatabel
Het aandeel bruin en volkoren van totaal brood en graanproducten is onder volwassenen vrijwel gelijk naar opleidingsniveau. Het varieert tussen 52% en 55%.