De voedselconsumptiepeiling 2019-2021 is voor een deel uitgevoerd tijdens de COVID19-pandemie.  Tijdens deze periode  waren er verschillende maatregelen die invloed kunnen hebben gehad op het voedingspatroon en leefstijl. Voorbeelden zijn: horeca gesloten in bepaalde periodes, minder samenkomsten, thuis werken. Zo wordt er relatief meer voeding thuis geconsumeerd vergeleken met de peiling in 2012-2016 (85% in 2019-2021 versus 80% in 2012-2016).

De maatregelen om COVID19 te beperken hadden ook invloed op de dataverzameling van de VCP. De oorspronkelijk geplande huisbezoeken bij ouderen en kinderen konden lange tijd niet doorgaan. Er konden geen metingen van armomtrek plaatsvinden. De voedingsnavragen zijn telefonisch afgenomen. Tijdens de voedingsnavraag is aan de deelnemers gevraagd of hun voedingspatroon anders was dan voor de pandemie.  

invloed covid-totaal

Sla de grafiek Voeding veranderd ten opzichte van voor de pandemie? over en ga naar de datatabel

79% van de deelnemers die tijdens de COVID19-pandemie zijn geïnterviewd, gaven aan dat hun voeding niet gezonder of ongezonder is geworden. 12% gaf op 1 van de 2 onderzoeksdagen aan dat hun voeding gezonder was geworden en 9% gaf aan dat dit minder gezond was geworden.

invloed covid - leeftijd geslacht

Sla de grafiek Voeding veranderd ten opzichte van voor de pandemie? Verschillen naar leeftijd en geslacht over en ga naar de datatabel

De impact verschilt naar leeftijd. Van de 12-17 jarigen en de 18-50 jarigen gaf een groter percentage aan dat de voeding gezonder of minder gezond was geworden.