In het kort

Conclusie1

17%

volgt een dieet 

Conclusie2

icoon weegschaal

Meest gevolgde dieet is koolhydraatbeperkt

Conclusie3

9%

volgt een leefregel

Conclusie4

Meest gevolgde leefregel is
vegetarisch (geen vlees)

Op deze pagina maken we onderscheid tussen dieet en leefregel. Een dieet is hier: een voedingsstofbeperkte of -verrijkte voeding of een aanpassing waarvoor een medische grondslag kan bestaan. Een leefregel is hier: aanpassingen op vrijwillige basis, zoals geen vlees eten of op levensbeschouwelijke grondslag.

De deelnemers aan de voedselconsumptiepeiling 2019-2021 werd gevraagd of zij een dieet of leefregel voor voeding volgden. Hierbij werd niet gevraagd of een dieet is voorgeschreven door een arts of op eigen initiatief gevolgd werd. Of de deelnemer behandeld werd door een diëtist is ook niet gevraagd.

dieet en leefregel totaal

Sla de grafiek Volgen mensen een dieet of leefregel m.b.t. voeding? over en ga naar de datatabel

In de algemene vragenlijst konden de deelnemers aangeven dat zij een dieet volgen of een leefregel, zoals vegetarisch eten. Ongeveer een kwart van de deelnemers  gaf aan bij het eten en drinken rekening te houden met een dieet of leefregel. Vrouwen volgen het vaakst een dieet of leefregel.

Welk dieet?

Sla de grafiek Welke diëten worden gevolgd? over en ga naar de datatabel

Er zijn meer volwassenen dan kinderen met een dieet. Diëten in verband met gewichtsvermindering of diabetes komen het meeste voor. En bij vrouwen ook het lactosebeperkte dieet.
Bij kinderen komen diëten i.v.m. een voedselallergie of -overgevoeligheid het meeste voor.

Leefregels

Sla de grafiek Welke leefregels m.b.t. voeding worden gevolgd? over en ga naar de datatabel

De meest voorkomende leefregel is vegetarisch eten. Deze leefregel wordt het meest gevolgd door vrouwen van 18-79 jaar. In de vragenlijst konden de deelnemers kiezen uit 3 varianten: vegetarisch (geen vlees), vegetarisch (geen vlees en geen vis) en veganistisch (geen dierlijke producten). Er zijn ook deelnemers die gebruik maken van Islamitische voorschriften. Andere leefregels kwamen minder voor, bijvoorbeeld volgens Joodse of Hindoestaanse voorschriften.