Na het verkrijgen van VCP- gegevens moeten publicaties met gegevens gebaseerd op deze gegevens gemeld worden aan de beheerder van de gegevens vóór 10 december van het kalenderjaar waarin de publicatie plaatsvindt.