Voedingsmiddelen, 2012-2016 t.o.v. 2007-2010

9-69-jarigen - grafiek

Sla de grafiek Verandering in voedselconsumptie over en ga naar de datatabel

Vergeleken met de vorige meting van de voedselconsumptie in Nederland (2007-2010) is voor 9 tot en met 69-jarigen de consumptie van alcoholische dranken, aardappelen, vetten en oliën, zuivel, suiker en snoepgoed en vlees afgenomen. De hoeveelheid groente, graanproducten en koek en gebak is nagenoeg gelijk gebleven. De consumptie van niet-alcoholische dranken en sauzen en smaakmakers nam toe. En er wordt meer fruit gegeten, vooral door kinderen. De totale consumptie is gelijk gebleven.

Alleen de groepen met een consumptie van meer dan 25 gram zijn opgenomen in dit figuur. Verder waren de veranderingen voor de groep sauzen en smaakmakers en de niet-alcoholische dranken niet statistisch significant.

9-69-jarigen - tabel

Verandering in voedselconsumptie
VCP 2012-2016 t.o.v. VCP 2007-2010, 9-69-jarigen

Voedingsmiddelengroep 2007-2010 2012-2016 Verschil** Verschil**
  g/dag g/dag g/dag %
Alcoholische dranken 189 153 -37* -19
Aardappelen 92 74 -18* -19
Vetten en oliën 27 23 -4* -15
Zuivelproducten 394 347 -47* -12
Suiker en snoepgoed 33 30 -3* -10
Vlees(producten) 112 104 -9* -8
Koek en gebak 43 42 -1 -3
Bouillon 45 44 -1 -2
Brood, granen, rijst, pasta 200 204 4 2
Groente 131 134 4 3
Eieren 12 13 1 7
Peulvruchten 4 5 0 8
Niet-alcoholische dranken 1.692 1.839 146 9
Hartige snacks 21 23 2 9
Fruit, noten, olijven 114 124 11* 9
Vis, schaal- en schelpdieren 16 17 1 9
Sauzen en smaakmakers 33 38 5 16
Diversen 3 5 2 93

*    statistisch significant
** de verschillen zijn berekend op basis van niet-afgeronde getallen

Richtlijnen goede voeding, 2015-2016 t.o.v. 2012-2014

Volwassenen - consumptie - grafiek

Sla de grafiek Verandering in consumptie van voedingsmiddelen (genoemd in richtlijnen) over en ga naar de datatabel

Binnen de vier onderzoeksjaren van 2012-2016 zijn er kleine  veranderingen te zien in de consumptie van voedingsmiddelengroepen genoemd in de Richtlijnen goede voeding. De richtlijnen betreffen voedingsmiddelengroepen waarvan het gunstig zou zijn als de consumptie omhoog gaat tot waar juist de consumptie beperkt zou moeten worden.  Mogelijk gunstige veranderingen zijn dat de consumptie van suikerhoudende dranken (met name frisdranken), rood en bewerkt vlees en alcohol daalt en dat de consumptie van groente en fruit stijgt. Ook de toename van de percentages volwassenen dat één keer per week peulvruchten consumeert en van de consumptie van noten zijn positief, maar betreffen kleine hoeveelheden. Echter de consumptie van zuivelproducten lijkt te dalen. De verandering in de vetten is heel klein. De dalingen in suikerhoudende dranken en zuivel zijn statistisch significant.

Volwassenen - consumptie - tabel

Verandering in consumptie van voedingsmiddelen genoemd in Richtlijnen goede voeding
VCP 2012-2016; Resultaten 2015-2016 t.o.v. 2012-2014, 19-79-jarigen

Richtlijn

 Voedingsmiddelengroep 

2012-2014  2015-2016   Verschil*  Verschil (%)* 
verhogen  Plantaardig (gem. % plantaardig eiwit)            39            40               1                3
 verhogen 

 Groente (g/dag) 

          139           146                7                5
 verhogen   Fruit (g/dag)            106           114                8                8
 verhogen   Vis (% 1 keer per week)              34             34                0               0
 verhogen   Thee (g/dag)            249           251                2                1
 verhogen   Ongezouten noten (g/dag)                 2                3                1             36
 verhogen   Peulvruchten (aantal dagen/week)                 0                0                0             16
 verhogen   Bruin en volkoren brood en graanproducten (g/dag)              94             92              -1              -2
 handhaven   Zuivel (g/dag)            345           320         -25**              -7
 vervangen   Zachte vetten en oliën (gem. % van alle smeer en bereidingsvetten)              43             44                1                2
 vervangen   Volkorenproducten (gem. % van alle graanproducten)              53             50              -3              -6
 beperken   Rood vlees (g/dag)              79             75              -4              -5
 beperken   Bewerkt vlees (g/dag)              47             46              -2              -3
 beperken   Suikerhoudende dranken (g/dag)          312            262        -49**             -16
 beperken   Alcohol (%≥1glas/dag)              56             50              -6            -11
 beperken  Voedingsstofsupplementen (% gebruikers)***            42             46              4              10

*       de verschillen zijn berekend op basis van niet-afgeronde getallen
**     statistisch significant: de betrouwbaarheidsintervallen van de gemiddelden in de twee perioden overlappen niet

 *** zonder de 70+ mannen en 50+ vrouwen is dit 39 en 45%

Volwassenen - % opvolgen - grafiek

Sla de grafiek Percentage volwassenen dat richtlijnen volgt over en ga naar de datatabel

De richtlijnen die het beste worden gevolgd zijn die van vis, alcohol, en volkorenproducten. De richtlijnen die het minst worden gevolgd zijn die van groente, fruit, ongezouten noten, peulvruchten, suikerhoudende dranken en zout. Wel zijn er in de afgelopen jaren voor een aantal productgroepen mogelijk gunstige veranderingen te zien. Deze zijn niet statistisch significant.

Kinderen - consumptie - grafiek

Sla de grafiek Verandering in consumptie van voedingsmiddelen (genoemd in richtlijnen) over en ga naar de datatabel

De Richtlijnen goede voeding met de kwantitatieve hoeveelheden hebben betrekking op de volwassen bevolking.  Op basis hiervan is dit door het Voedingscentrum vertaald naar voedingsvoorlichting voor alle leeftijdsgroepen.  Ondanks dat de aanbevolen hoeveelheden voor kinderen anders zijn dan volwassenen,  zijn dezelfde adviezen van toepassing om bepaalde voedingsmiddelengroepen te beperken en te verhogen.  Eenzelfde beeld is te zien als bij volwassenen: van voedingsmiddelengroepen waarvan het gunstig zou zijn als de consumptie omhoog gaat, lijkt de consumptie iets te stijgen; van voedingsmiddelengroepen waarbij het advies is om te beperken lijkt de consumptie te dalen. De dalingen in suikerhoudende dranken en zuivel zijn statistisch significant.

Kinderen - consumptie - tabel

Verandering in consumptie van voedingsmiddelen genoemd in Richtlijnen goede voeding
VCP 2012-2016; Resultaten 2015-2016 t.o.v. 2012-2014, 1-18 jarigen

  Voedingsmiddelengroep  2012-2014   2015-2016   Verschil (g) * Verschil (%)*
 verhogen   Plantaardig (gem. % plantaardig eiwit)              43             43                 1                2
 verhogen   Groente (g/dag)              80             86                 5                6
 verhogen   Fruit (g/dag)            114           119                 5                4
 verhogen   Vis (% 1 keer per week)              27             28                 0                1
 verhogen   Ongezouten noten (g/dag)                 0                0                -0              -0
 verhogen   Peulvruchten (aantal dagen/week)             0,2             0,3              0,0             23
 verhogen   Bruin en volkoren brood en graanproducten (g/dag)              71             74                 3                4
 verhogen   Thee (g/dag)              57             60                 4                6
 handhaven   Zuivel (g/dag)            361           346        -15**              -4
 vervangen   Zachte vetten en oliën (gem. % van alle smeer en bereidingsvetten)              49             47                -2              -4
 vervangen   Volkorenproducten (gem. % van alle graanproducten)              44             44                -1              -1
 beperken   Rood vlees (g/dag)              42             39                -2              -6
 beperken   Bewerkt vlees (g/dag)              55             54                -1              -3
 beperken   Suikerhoudende dranken (g/dag)            630           572        -58**            -9
 beperken   Alcohol (% gebruikers, 12-18 jarigen)              24               17                -7            -30
 beperken   Voedingsstofsupplementen (% gebruikers)***             50             46                -4              -7

*        de verschillen zijn berekend op basis van niet-afgeronde getallen
**     statistisch significant: de betrouwbaarheidsintervallen van de gemiddelden in de twee perioden overlappen niet

*** zonder 1-3-jarigen is dit percentage 45 en 41%

Richtlijnen groente en fruit 2012-2016 t.o.v. 2007-2010

Volwassenen - % opvolgen - grafiek

Sla de grafiek Percentage volwassenen dat richtlijnen voor groente en fruit volgt over en ga naar de datatabel

Ten tijde van de peiling in 2007-2010 was de richtlijn voor groente en fruit identiek aan die van 2015. Er is te zien dat het percentage volwassenen dat deze richtlijn volgt is toegenomen in de afgelopen jaren.